TNBSP w Rybniku -  strona główna

Przydatne materiały
publikacje nauczycieli - bibliotekarzy

edukacja czytelnicza - prezentacje multimedialne - konkursy - imprezy - wystawy - inne materiały - Rybniczanie - jak publikować?

Nowości:


Materiały repertuarowe:

Zobacz obszerne zestawienie bibliograficzne różnorodnych materiałów repertuarowych.


Scenariusze konkursów:


Ścieżka edukacji czytelniczej i medialnej:


Wystawy, gazetki...


Materiały inne:


Rybniczanie:


W najnowszym - dziewiątym numerze Rybnickich Zesztytów Nauczycielskich opublikowano kilka artykułów związanych z bibliotekarstwem - między innymi:

W ósmym (marzec 2004) numerze Rybnickich Zesztytów Nauczycielskich opublikowano sporo artykułów nauczycieli - bibliotekarzy; oraz publikacji związanych z naszą profesją:

autor: tytuł:
Justyna Miłkowska
Pedagogiczna Biblioteka w Rybniku
Awans zawodowy nauczyciela.
Zestawienie bibliograficzne w wyborze.
Grażyna Szmidt (nauczyciel - bibliotekarz)
Szkoła Podstawowa nr 1
Współpraca nauczyciela - bibliotekarza z klasami integracyjnymi.
Ewa Dyduch (nauczyciel - bibliotekarz) Biblioteka szkolna jako centrum multimedialne
Gabriela Bonk (nauczyciel - bibliotekarz)
Publiczne Liceum i Gimnazjum Sióstr Urszulanek
Wielka Gra o Tytuł Ślązaka Szkoły.
Edukacja Regionalna dla Rybniczan.
Kornelia Mrowiec (nauczyciel nauczania zintegrowanego)
i Beata Kozielska-Oleś (nauczyciel - bibliotekarz)
Szkoła Podstawowa nr 21
Zabawa z książeczką - scenariusz zajęć bibliotecznych
Beata Kozielska-Oleś (nauczyciel - bibliotekarz)
Szkoła Podstawowa nr 21
100 lat Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku.
Rys historyczny

Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie można nabyć w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego ul. Kościuszki 5.


Polecamy opublikowany na łamach witryny czasopisma Biblioteka w szkole program autorski Edukacji Czytelniczej i Medialnej opracowany przez mgr Marzenę Popek oraz mgr Darię Fojcik-Rduch  z Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Rybniku


> P UBLIKACJE NAUCZYCIELI Publikacje nauczycieli

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com