UNIA EUROPEJSKA
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Druki zwarte

1. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej- na jakich zasadach? . - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 197s. Nr inw. 35711

2. Edukacja europejska: Europa daleka czy bliska? / Krzysztof Ruchniewicz. -

Warszawa; Wrocław: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 2002. - 207s. Nr inw. 35601

3. Europa od A do Z: podręcznik integracji europejskiej/ Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels. - Gliwice: Wydaw. " Wokół nas", 1999. - 453s. Nr inw. 35237

4. Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawa Wspólnot Europejskich/ Dagmara Kornobis- Romanowska. - Warszawa: Wydaw. ABC, 2001. - 212s. Nr inw. 35759

5. Glosariusz negocjatora. - Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 2001. - 90s. Nr inw. 35229

6. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej z uwzględnieniem traktatu amsterdamskiego i traktatu z Nicei/ Jan Galster, Zbigniew Witkowski. - Toruń: Zakład Poligraficzno- Wydawniczy" Pozkal", 2002. - 238s. Nr inw. 35600

7. Kościół, Polska, Unia Europejska. - Gliwice: Wydaw. " Wokół nas", [ b. R. w. ] . - 28s. Nr inw. 35230

8. Negocjacje członkowskie: Polska na drodze do Unii Europejskiej. - Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 2000. - 126s. Nr inw. 35235

9. NUTS- nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych/ Joanna Żebrowska- Cielek. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2001. - 24s. Nr inw. 35232

10. Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie: materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego/ pod red. Eugenii Malewskiej i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków: Oficyna Wydaw. " Impuls", 2002. - 803s. Nr inw. 35463

11. 50 [ Pięćdziesiąt] pytań o Unię Europejską. - [ b. M. W. ] : Wydaw. Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej, [ b. R. w. ] . - 63s. Nr inw. 35527

12.15 [ Piętnaście] lekcji o Europie/ Halina Bieda. - Gliwice: Wydaw. " Wokół nas", 2001. - 63s. Nr inw. 35234

13. Podręczny słowniczek terminów Unii Europejskiej/ Iwona B. Zakrzewska. - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2000. - 142s. Nr inw. 35228

14. Polacy wśród Europejczyków: wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich/ pod red. Aleksandry Jasińskiej- Kani i Mirosławy Marody. - Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar, 2002. - 319s. Nr inw. 35534

15. Prawo Unii Europejskiej na co dzień: samorząd w Unii Europejskiej: harmonizacja prawa polskiego w zakresie przepisów dotyczących samorządu terytorialnego/ Michał Kulesza, Katarzyna Galus, Mikołaj Tułowiecki. - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. - 71s. Nr inw. 35236

16. Przewodnik po Unii Europejskiej/ Dick Leonard. - Warszawa: Wydaw. Studio Emka, 2003. - 386s. Nr inw. 35689

17. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. - Gliwice: Wydaw. "Wokół nas", 2001. - 62s. Nr inw. 35231

18. Słownik Unii Europejskiej. - Wrocław: Wydaw. Europa, 2003. - 340s. Nr inw. 35667

19. Unia bez tajemnic: wczoraj- dziś- jutro. - [ b. M. W. ] : Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej, [ b. R. w. ] . - 64s. Nr inw. 35526

20. Unia Europejska- rewolucja w edukacji powszechnej czyli Machiavel nauczycielem/ Pascal Bernardin. - Warszawa: Wydaw. Antyk Marcin Dybowski, 1997. - 163s. Nr inw. 35802

21. Unia Europejska: wszystko, co musisz wiedzieć/ Tomasz Panfil. - Poznań: Wydaw. Podsiedlik- Raniowski, [ b. R. w. ] . - 48s. Nr inw. 35668

22. Wstąpienie do UE: zagrożenia polityczne dla Polski/ Przemysław Bryksa, - Warszawa: Wydaw. Antyk Marcin Dybowski, [ b. R. w. ] . - 110s. Nr inw. 35798

23. Zrozumieć Unię Europejską/ William Nicoll, Trevor C. Salmon. - Warszawa: " Książka i Wiedza", 2002. - 688s. Nr inw. 35690


Druki ciągłe

1. Biblioteki w edukacji europejskiej( na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu) / Mirosława Grabowska, Bożena Ratajczak// Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 5, s. 8- 11

2. Czy jednolity model europejskiego szkolnictwa? : stan szkolnictwa we Wspólnotach Europejskich/ Dobromir Dziewulak// Nowa Szkoła. - 1993, nr 9, s. 517- 521

3. Demokratyzacja instytucji edukacyjnych w Polsce- postęp ku integracji europejskiej/ Henryk Siemieniak// Chowanna. - 1997, t. 2,s. 6- 13

4. Determinanty polityki kształcenia zawodowego we Wspólnocie Europejskiej/ Brunon Bartz// Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 3-4, s. 125- 134

5. Dla integracji/ Hanna Dąbrowska// Remedium. - 1999, nr 5, s. 30- 31

6. Dlaczego TAK dla Unii/ Wojciech Stażyński// Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 2- 3

7. Dokończona transformacja: integracja z Unią Europejską/ Lena Kolarska- Bobińska// Kultura i Społeczeństwo. - 1998, nr4, s. 89- 101

8. Edukacja europejska w polskiej oświacie/ Mariola Iwanowska- Maćkowiak// Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 8- 16

9. Edukacja europejska w polskiej szkole: rola szkoły, organizacji pozarządowych, bibliotek w integracji europejskiej/ Mirosław Sielatycki// Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1993, nr 2, s. 70- 73

10. Edukacja europejska w szkole/ Katarzyna Zakroczyńska// Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2000, nr 2, s. 7- 9

11. Edukacja początkowa w krajach Unii Europejskiej/ Krystyna Kamińska// Edukacja i Dialog . - 1998, nr 2, s. 39- 43

12. Edukacja współczesna a " język wartości" / Tadeusz Szkołut// Przegląd Humanistyczny. - 1999, nr 6, s. 1- 14

13. Edukacyjne zadania i wyzwania w dobie integrującej się Europy/ Marian Śnieżyński// Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 6- 10

14. Europejski kontekst rozwoju kształcenia zawodowego/ Stefan M. Kwiatkowski// Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 4, s. 3- 8

15. Języki obce w szkolnictwie Unii Europejskiej/ Wiktor Rabczuk// Edukacja. - 1995, nr 4, s. 91- 95

16. Opieka pozalekcyjna w Europie/ Janina Zawadowska// Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 48- 49, 60

17. Pedagogika i edukacja w jednoczącej się Europie/ Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski, Tomasz Szkudlarek// Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 29- 34

18. Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej/ Stanisław Flaga// Wychowawca. - 1998, nr 7- 8, s. 70- 72

19. Potrzeba zmian w procesie kształcenia pedagogów w kontekście integracji europejskiej/ Jerzy Nikitorowicz// Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1998, nr 3, s. 41- 43

20. Powszechny program edukacji europejskiej w naszej szkole/ Iwona Wal// Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 19- 23

21. Preferencje w kształceniu dorosłych w Polsce na tle integracji z Europą/ Tadeusz Aleksander// Edukacja Doroslych. - 1998, nr 3, s. 7- 14

22. Reforma edukacji w Polsce na tle tendencji europejskich/ Czesław Banach// Nowa Szkoła . - 1999, nr 9, s. 16- 21

23. Studia doktorskie w krajach Unii Europejskiej/ Bożena Wierzchowska- Konera// Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 4, s. 95- 108

24. Szkolne i międzyszkolne Kluby Europejskie/ Mariola Iwanowska// Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s.63

25. Tendencje edukacyjne w perspektywie XXI wieku: wpływ procesów integracyjnych w Europie na edukację/ Jerzy Niemiec// Edukacja. - 1993, nr 1, s. 33- 40

26. Unijna półka w bibliotece/ Elżbieta Szwoch// Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s.77-78

27. W drodze do integrującej się Europy: szkoła i nauczyciel w nowej perspektywie/ Iwetta Nowosad// Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 6, s. 21- 25

 

Opracowała: mgr Helena Ratajczak

wróć