PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA
WOJEWÓDZKA w RYBNIKU

44 -200 RYBNIK ul. CHROBREGO 27
tel./ fax 4222059
pbwrybnik@wp.pl

Profesjonalna witryna ; zbiory ; usługi ; zestawienia bibliograficzne ; aktualności ; zdjęcia czytelni ; Filia w Raciborzu ; Filia w Wodzisławiu Śląskim

Wypożyczalnia i Czytelnia CZYNNE:
poniedziałek 800 - 1800
wtorek 800 - 1800
środa 800 - 1800
czwartek 800 - 1800
piątek 800 - 1500
sobota 800 - 1300

Pedagogiczna Biblioteka w Rybniku gromadzi
piśmiennictwo z zakresu :

 • nauk pedagogicznych i dziedzin pokrewnych:
 • psychologii, socjologii, filozofii
 • wydawnictw metodycznych dla nauczycieli
 • bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
 • literatury pięknej polskiej i obcej
 • kultury, sztuki, historii, wiedzy o literaturze
 • nauk ścisłych, przyrodniczych, stosowanych.
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece Pedagogicznej: 4 komputery i urządzenie wielofunkcyjne (skaner + drukarka) w następujących godzinach:
poniedziałek 900 - 1700
wtorek 900 - 1700
środa 900 - 1400
czwartek 1100 - 1700
piątek 900 - 1400
 • Bezpłatne korzystanie z internetu do celów kształcenia
 • Korzystanie z pakietu Microsoft Office
 • Drukarkę i skaner do użytku czytelników
 • cena 1 strony wydruku - 15 groszy
 • skanowanie - 30 groszy za stronę
wypożyczalnia Biblioteka posiada zbiory specjalne :

płyty, kasety magnetofonowe i wideo, fotogramy i mapy.

Czytelnia

posiada zbiór wydawnictw ogólnoinformacyjnych,

albumów i duży zestaw czasopism fachowych.

UDOSTĘPNIAMY ZBIORY :

 • nauczycielom
 • pracownikom oświaty i administracji szkolnej
 • studentom i uczniom szkół ponadpodstawowych
 • osobom dokształcającym się.
USŁUGI :
 • pomagamy w poszukiwaniu potrzebnych materiałów i źródeł
 • udzielamy telefonicznych informacji bibliograficznych
 • i rzeczowych
 • sporządzamy zestawienia bibliograficzne i wykazy nowości
 • organizujemy lekcje biblioteczne
 • udzielamy porad bibliotekarzom szkolnym
 • prowadzimy wypożyczenia międzybiblioteczne dla szkół
czytelnia

Z dniem 1.09.2006 na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/48/2006 r. Biblioteki Pedagogiczne w Rybniku, Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim zostały wyłączone ze struktur PBW w Katowicach, a następnie na bazie dotychczasowej filii w Rybniku powstała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka z filiami w Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim. Nowopowstałe placówki weszły w skład Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i wspólnie z nim utworzyły zespół pod nazwą Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku z siedzibą przy ul. Borki 37c. Dyrektorem nowopowstałego zespołu został dr Roman Miruk - Mirski, natomiast wicedyrektorem ds. informacji pedagogicznej - mgr Adam Kapias.

katalogi

Zapraszamy!


Filia w Raciborzu

47-400 Racibórz ul. Słowackiego 55
tel./fax 032 41 90 002
pbwraciborz@wp.pl

poniedziałek - 900 - 1800
wtorek - 900 - 1800
środa - 900 - 1800
czwartek - 900 - 1800
piątek - 900 - 1500
sobota - 900 - 1300

Filia w Wodzisławiu Śląskim
http://www.pbwodz.neostrada.pl

44-300 Wodzisław Śląski os. 1 Maja 16a
tel./fax 032 72 93 210
pbwwodzislaw@wp.pl

poniedziałek - 800 - 1500
wtorek - 800 - 1500
środa - 800 - 1700
czwartek - 800 - 1700
piątek - 800 - 1700
pierwsza i druga sobota miesiąca - 800 - 1300

TNBSP w Rybniku - strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com