portret.jpg

Janina Podlodowska

rybnicka poetka i nauczycielka

o życiu - tomiki poezji - inne publikacje - bibliografia - wybrane wiersze

Janina Podlodowska urodziła się w Krakowie w 1909 roku, zmarła w Rybniku 3 maja 1992 roku.

Była córką aktorów dramatycznych: Władysława Bielenia i Heleny z Targoszów Bieleń-Rozwadowskiej.

Uczęszczała do szkół w Choczni, Wadowicach i Katowicach. W 1934 roku ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W Rybniku zamieszkała tuż po wojnie. Od 1945 roku pracowała jako polonistka: w Liceum Handlowym, Pedagogicznym oraz Ogólnokształcącym nr 2 (im. Hanki Sawickiej).

Publikowała już jako uczennica w pisemku szkolnym: Nasze myśli. Później jej publikacje pojawiały się na łamach wielu różnych pism; a stale współpracowała z czasopismami: Życie Literackie, Poglądy, Nowiny, Gazeta Rybnicka.

Była członkiem Klubu Literatów w Katowicach. Przyjaźniła się z Gustawem Morcinkiem. Znała Zofię Kossak-Szczucką.

Była jedną z inicjatorek i organizatorek Rybnickich Dni Literatury.

Jako poetka - w 1990 roku otrzymała Złotą Lampkę Górniczą; w 1987 roku nagrodę im. Gustawa Morcinka za całokształt pracy literackiej oraz nagrodę Wydawnictwa Epoka. Była laureatką konkursów poetyckich w Poznaniu, Białymstoku, Płocku, Katowicach.

Swoje wiersze publikowała także w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach. Pisała także utwory prozatorskie i dramatyczne np. Zemsta trygłowa oraz audycje radiowe.


Tomiki poezji:

  Arkusz poetycki. 1978

Pióro na wietrze. Bielsko-Biała: Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.; Grupa Literacka im. Emila Zegadłowicza "Gronie", 1983. 27 s. rys., 17 cm. Nakład 1100 egz.
zeby.jpg Żeby była miłość. Opracowanie graficzne Michał Bernacik. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1984. 95 s. il. 19 cm. ISBN 83-11-07051-2. Nakład 3250 egz.
  Zderzenia. Katowice: Nauczycielski Klub Literacki, Zarząd Główny ZNP, 1988. 31 s. 14 cm
akwarele.jpg Akwarele. Okładkę projektowała Eugenia Dłubakowa. Ilustracje Tadeusz Rojkowski. Katowice: ZSMP, 1990. 39 s. il. 17 cm
plonocy.jpg Płonący gościniec. Kraków: Drukarnia "Secesja". 1990. 25 s. portret, 18 cm. Nakład 500 egz.

Płonący gościniec. Rysunki Tadeusza M. Siary. Katowice: Biblioteka Śląska, 2005. 25 s. il, 21 cm. ISBN 83-87849-74-X


Niektóre inne publikacje:

w prasie:


Bibliografia osobowa:

publikacje książkowe:

  • Longin Musiolik: Rybniczanie słownik biograficzny. Rybnik: Agencja Artus, 2000. ISBN 83-913131-2-3. s. 140- 141

  • Rybnik : Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku. Pod red. Jana Walczaka. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1986. ISBN 83-7008-027-8. s. 519

flora.jpg

artykuły z prasy:

prace niepublikowane (dostępne w czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku):


Kilka przykładowych utworów poetyckich:

(zdjęcia - Gabriela Bonk)

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com