AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Jedną z poważniejszych zmian, jakie przyniosła reforma systemu oświaty w Polsce jest możliwość awansu zawodowego nauczycieli. Na rynku wydawniczym ukazało się wiele publikacji na temat awansu zawodowego nauczycieli w formie poradników i informatorów. W czasopismach pedagogicznych drukowane były materiały i plany dotyczące ścieżek awansu. Poniższe zestawienie bibliograficzne to wydawnictwa zwarte(książki) i wydawnictwa ciągłe (artykuły w czasopismach). Materiały te można wypożyczyć w Pedagogicznej Bibliotece w Rybniku.

DRUKI ZWARTE

1. Awans zawodowy nauczyciela / K. Głód . - Katowice : Wydawnictwo OUPiS , 2001 . - 49 s. ; 24 cm.

Nr inw.35144

2. Awans zawodowy nauczyciela : dokumentowanie powinności i wymagań / H. Stachańczyk , A. Drzewińska. - Katowice : Wydawnictwo OUPiS, 2001 . - 33 s. ; 24 cm.

Nr inw.35136

3. Awans zawodowy nauczyciela stażysty / S. Karpiński . - Katowice : Wydawnictwo OUPiS , 2001 . - 31 s. ; 24 cm.

Nr inw.35135

4. Awans zawodowy nauczycieli : poradnik . - Gdańsk : Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność " , 2000 . - 96 s. ; 21 cm.

Nr inw.34618

5. Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli / H.Dybek . - Kraków : Oficyna Wydawnicza , " Impuls ", 2000 . - 204 s. ; 24 cm.

Nr inw.34781

6. Dyrektor w procedurze awansu zawodowego nauczycieli/ H.Stachańczyk. - Katowice: ZNP, 2001. - 67s.

Nr inw. 35138

7. Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli ? / D. Elsner, K. Knafel . - Chorzów : Mentor , 2000 . - 196 s. ; 24 cm.

Nr inw. 34342

8. Jak przygotować dokumentację do postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego ? /H. Stachańczyk , A. Drzewińska . - Katowice : Wydawnictwo OUPiS , 2001 . - 47 s. ; 24 cm.

Nr inw.35143

9. Opiekun stażu i jego nauczyciel w drodze do awansu . - Krzepowice: Wydawnictwo Kubajak , 2001 . - 32 s. ; 2O cm.

Nr inw.34896

10. Opiekun stażu jako refleksyjny praktyk / D.Elsner, M.Taraszkiewicz. - Chorzów: Mentor, 2002. - 200s.

Nr inw. 35392

11. Opiekun stażu w procedurze awansu zawodowego/ H.Stachańczyk. - Katowice : ZNP, 2001. - 35s.

Nr inw. 35139

12. Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych / S. Karpiński . - Katowice : Wydawnictwo OUPiS , 2001 . - 47 s. ; 24 cm.

Nr inw.35134

13. Psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczyciela / Z.B.Gaś. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2001. - 206s.

Nr inw. 35184

14. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela / J. Pielachowski . - Poznań : Wydawnictwo EMPI , 2001 . - 99 s. ; 23 cm.

Nr inw.34900

15. Rozwój zawodowy nauczyciela : opisywanie i analizowanie problemów edukacyjnych / D. Obidniak , A. Pfeifer. - Katowice : Wydawnictwo OUPiS , 2001 . - 40 s. ; 3o cm.

Nr inw.35141

16. Teoria i praktyka : proces stawania się nauczycielem / R.Perry . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 2000 . - 201 s. ; 23 cm

Nr inw.34543,

17. Współczesność : nauczyciel - perspektywy edukacji bez dogmatów ? Którędy do wykształcenia światłych oraz niezależnie myślących ludzi - nauczycieli : blokady i szanse ? / W. Komar . - Warszawa : Wydawnictwo Żak , 2000 . - 386 s. ; 21 cm.

Nr inw.34

18. Zmiany edukacji nauczycieli : wiedza - biegłość - refleksyjność / D.B. Gołębniak . - Toruń : Poznań : Wydawnictwo Edytor , 1998 . - 181 s. ; 20 cm.

Nr inw.34201

DRUKI CIĄGŁE

1. Autoprezentacja / M.Kazimierowicz // "Nowa Szkoła" . - 2003, nr 3, s.19 -21
2. Awans nauczycieli w zreformowanej szkole / L.Pawelski // " Nowa Szkoła" 2001 , nr 1 , s. 11 - 13.
3. Awans zasobów ludzkich / B.Śliwerski // "Życie Szkoły " 2001 , nr 5, s. 259 - 263.
4. Awans zawodowy - jakość pracy nauczyciela / M.Kazimierowicz // "Nowa Szkoła " 2001 , nr 5, s. 50 - 52.
5. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - nauczyciel bibliotekarz / E.Gromadzka,

H.Majewska //" Biblioteka w Szkole " 2001, nr 5 , s .4 - 6.

6. Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany /E. Wójcicka // "Biblioteka w Szkole". - 2002, nr 4, s.1-7.
7. Awansowanie w toku : kadry 2000 / T.Konarska // "Głos Nauczycielski" 2000 , nr 47 ,dod. s. I.
8. Czy warto awansować w polskiej szkole?/ E.Darwicz// "Dyrektor Szkoły". - 2001, nr 12, s.9.
9. Dobrze mieć mianowanie / T.Konarska // "Głos Nauczycielski " 2000 , nr 2 , s. 1 .
10. Doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych na wsi /A.Fidelus// " Nowa Szkoła " 2000, nr 9 , s. 25 - 29.
11. Ekspert w awansie zawodowym nauczyciela./ J.Milczarek // "Nowa Szkoła " 2001 ,nr 2 ,s. 61.
12. Ewolucja systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce / R.Więckowski // "Życie Szkoły " 2001, nr 3 , s. 131 - 135. .
13. Indywidualny plan rozwoju zawodowego /M.Misztal //"Nowa Szkoła " 2001 , nr 1 ,s. 24 - 25
14. Jak awansować i od czego zacząć?/ T.Konarska //" Głos Nauczycielski" 2000 ,nr 11 , dod. s. II.
15. Jak (nie) zostać nauczycielem dyplomowanym / T.Kardaś //" Nowa Szkoła" 2001, nr 3, s.34 - 37.
16. Jak zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela ? J.P.Sawiński // " Dyrektor Szkoły " 2001, nr 5 ,s. 6 - 10.
17. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela /R.Wieckowski //" Życie Szkoły " 2001 , nr 7, s. 387 - 391 .
18. Kręte ścieżki awansu / A.Sowińska // "Edukacja i Dialog". - 2002, nr 8 , s.15 - 1
19. Kształcenie nauczycieli w perspektywie reformy edukacyjnej / K.Denek // "Wychowanie na co Dzień " 1999 , nr 4/5 , s. 3 -9.
20. Nauczyciel kontraktowy : awans na stopień nauczyciela mianowanego /" Głos Nauczycielski " 2000, nr 40 , dod. s. 1 - 4 ; nr 41 , dod. s .5 - 8; nr 42 , dod. s. 9 - 12.
21. Nauczyciel mianowany - procedura awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego // "Głos Nauczycielski " 2000 , nr 44 , dod. s. 5 - 8.
22. Nauczyciel nauczycielowi nierówny / Ż.Semprich // " Rzeczpospolita " 2000, nr 19, s. 4.
23. Nauczyciel - opiekunem nauczyciela -stażysty / L.Belka- Sendiak // " Nowa Szkoła " 2001 , nr 2 , s.60 .
24. Nauczyciel stażysta - notatnik adresowy .//" Głos Nauczycielski" 2000 , nr 39 ,dod. 9 - 12.
25. Nauczyciel stażysta : awans na stopień nauczyciela kontraktowego : materiały informacyjne // "Głos Nauczycielski " 2000 , nr 37, dod. s. 1 - 4
26. Nauczyciel stażysta - procedura awansu na stopień nauczyciela kontraktowego // "Głos Nauczycielski" 2000 , nr 38 , dod. s. 5 - 8.
27. Nauczyć siebie wolności / I.Iwanicka // "Nowa Szkoła" 1999 , nr 8 , s. 11 - 13.
28. Nowa rola -opiekun stażu /U.Grygier // "Nowa Szkoła" .- 2002, nr 4, s. 40-44.
29. Okiem praktyka (nowe zasady awansu)/ G.Jańczyk // "Edukacja i Dialog". - 2002, nr 8, s.10 -14.
30. Opiekun stażu. "Głos Nauczycielski " 2000 , nr 45 , dod. s. 1- 4.
31. Opiekun stażu - harmonogram przebiegu stażu //" Głos Nauczycielski " 2000, nr 46 , dod. s. 5 - 8.
32. O tym , jak z lenistwa nie rozwijam się zawodowo / M.Nowak // "Nowa Szkoła " 2001 ,nr 3 s. 38 - 40.
33. O zadaniach opiekuna stażu / M.B.Księżyk // "Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze " 2001, nr 2 , s. 52 - 53 .
34. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego / E.Kardaś // "Nowa Szkoła " 2001, nr 1, s. 31 - 35.
35. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ( propozycja rozwiązań ) . "Głos Nauczycielski " 2000 , nr 36 , dod. s.1 - 4.
36. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela / K.Piotrowska //"Edukacja Ustawiczna Dorosłych " 2001, nr 1 ,s. 39 - 43 .
37. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela / M.Tarasiewicz// "Życie Szkoły " 2001, nr 5, s. 278 - 283 .
38. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego/ T. Mider //"Język Polski w Szkole IV -VI" . - 2001/2002, nr 1 , s.108 -113.
39. Rozwój zawodowy nauczyciela / J.P.Sawiński //" Edukacja i Dialog "2001 ,nr 5, s. 47 - 50.
40. Stopnie awansu ( procedura , kwalifikacje, dokumenty ) J.Wasilewski // "Biblioteka w Szkole" 2000 ,nr 12 , s. 1 -9 .
41. Szansa na sukces, czyli plan rozwoju zawodowego / U.Grygier // " Edukacja i Dialog " 2001, nr 2 , s. 31 - 34.
42. Umowa lub mianowanie : nowa karta / T.Konarska // "Głos Nauczycielski" 2000 , nr 13 , dod. s.I.
43. W drodze do awansu zawodowego // "Wychowawca".- 2001, nr 6 ,s.27.
44. Z dyplomem w ręku / T.Konarska// " Głos Nauczycielski " 2000 nr 6 ,dod. s. I.
45. Złożone realia zmian w kształceniu nauczycieli / S.Sulisz // "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne " 2001 , nr 6/7 , s. 21.

Oprac .mgrJ.Miłkowska

wróć