"Odczytywanie dzieła sztuki jako kodu artystycznego na przykładzie rzeźb regionalnego twórcy ludowego" i wymiana doświadczeń na temat: korelacja ścieżek międzyprzedmiotowych - edukacji czytelniczej i medialnej oraz regionalnej.

mgr Irena Gucwa

Spotkanie bibliotekarzy rybnickich gimnazjów z okazji wystawy rzeźby twórcy ludowego w Gimnazjum nr 8 w dniu 13 marca 2002r., połączonego z warsztatami: "Odczytywanie dzieła sztuki jako kodu artystycznego na przykładzie rzeźb regionalnego twórcy ludowego" i wymianą doświadczeń na temat: korelacja ścieżek międzyprzedmiotowych - edukacji czytelniczej i medialnej oraz regionalnej.

Scenariusz zajęć:

"ODCZYTYWANIE DZIEŁA SZTUKI JAKO KODU ARTYSTYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE RZEŹB REGIONALNEGO TWÓRCY LUDOWEGO".

CEL GŁÓWNY: czytanie i odbiór, w sensie dosłownym i przenośnym, tekstów kultury, budowanie i nadanie komunikatu.

ŚRODKI I METODY: wystawa rzeźby i płaskorzeźby pt. "Barwy Śląska -Serce za serce", praca pod kierunkiem z elementami projektu.

PRZEBIEG: oglądanie wystawy, wprowadzenie do tematu, praca pod kierunkiem z elementami projektu - odczytywanie w grupach dzieła sztuki jako kodu artystycznego, prezentacja projektów - budowanie komunikatu podsumowanie, ewaluacja zajęć.

PODSUMOWANIE: odczytywanie dzieła sztuki jako kodu artystycznego, ujawnienie wrażliwości własnej oglądających wystawę, rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu, zrozumienie potrzeby ciągłego doskonalenia w zakresie komunikacji interpersonalnej.

EWALUACJA zajęć:
1. Czy przeprowadzone warsztaty podpowiedziały sposób prowadzenia lekcji?
2. Czy stosujecie Państwo metody aktywne w pracy z młodzieżą?
3. Czy prezentowaną metodę sprawdzicie na zajęciach?

Opracowała mgr Irena Gucwa
bibliotekarz szkolny
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr l
Gimnazjum nr 8 w Rybniku

LOGO autorstwa mgr Joanny Kucharczak

Biblioteki Szkolne w Rybniku: informacje Doradcy Metodycznego * kontakt z Doradcą * ogłoszenia bibliotekarzy * pomysły i kącik porad * przydatne materiały / publikacje nauczycieli - bibliotekarzy * co w naszych bibliotekach piszczy? * przydatne linki * polecamy literaturę fachową * wspomnienia, galeria * strony internetowe rybnickich bibliotek * Biblioteka Pedagogiczna * doskonalenie zawodowe