TNBSP w Rybniku -  strona głównaRada Oddziału TNBSP w Rybniku

Adres siedziby: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku, ul. Chrobrego 27, 44-200 Rybnik

ADRES korespondencyjny: Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory

tnbsp.rybnik@gmail.com ; http://www.bsip.miastorybnik.pl/


17 padździernika 2017 roku Wybrano Radę Oddziału i Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję:

Rada Oddziału:

Komisja Rewizyjna:


Dawny skład rady:

12 kwietnia 2012 roku Wybrano Radę Oddziału i Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję - głosujący wybrali 9 osób, które dokonały następującego podziału funkcji:

Romana Piecha - prezes, Barbara Szymon - wiceprezes, Bogusława Jankowska - skarbnik, Ewa Łopatka - sekretarz, Romualda Czukanow i Katarzyna Talarek - członkowie.

Komisja Rewizyjna: Lidia Hajduk, Iwona Somerla, Gabriela Bonk.

(Każda z osób z poprzedniej rady i komisji rewizyjnej, która kandydowała - ponownie została wybrana. Trzy osoby z poprzedniej rady uzyskały maksymalną ilość głosów).

TNBSP w Rybniku -  strona główna

TNBSP Oddział w Rybniku: tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com