TNBSP w Rybniku -  strona główna

Polecamy literaturę fachową

Na tej stronie chcemy sobie wzajemnie polecać wyjątkowo wartościowe pozycje książkowe, czasopisma, opracowania związane z realizacją zajęć lekcyjnych przez bibliotekarza oraz inne wartościowe publikacje...

Czasopisma:

Do "Biblioteki w Szkole"  - jak w dym! Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Czy którejkolwiek bibliotekarce szkolnej, któremukolwiek bibliotekarzowi trzeba polecać to czasopismo?
Do
Biblioteki w Szkole "jak w dym"!

- Nie znajdziesz lepszej pomocy, gdy gromadzisz dokumentację związaną z awansem zawodowym.
- Materiały repertuarowe na każdy nieomal temat
- Różnorodne, sprawdzone pomysły i pomoce by przygotować ciekawe lekcje, konkursy czytelnicze...

Biblioteka Centrum Informacji - nowy kwartalnik dla Opiekunów Multmedialnych Centrów Informacji, dla prenumeratorów "Biblioteki w Szkole" - jako prezent :-)

Warsztaty Bibliotekarskie - kwartalnik Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji - nowe czasopismo dla nauczycieli - bibliotekarzy

Dialogi Biblioteczne

Bibliotekarz:
http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/biblkarz.htm

http://kpbc.umk.pl/dlibra - tu znajdziesz pełny tekst on-line

Poradnik Bibliotekarza:
http://www.poradnikbibliotekarza.pl/

http://kpbc.umk.pl/dlibra - tu znajdziesz pełny tekst on-line

Książki:

Gołębiewska Lucyna: Zbiory specjalne-nieksiążkowe w bibliotekach : Poradnik Metodyczny. Warszawa: Agencja SUKURS, 2008.

Coraz więcej w naszych zbiorach pojawia się różnych płyt CD, DVD... Coraz więcej pojawia się wśród nas pytań - jak je prawidłowo opracować, zaksięgować. To niewątpliwie - książka na czasie!

Znajdziesz w niej:
- definicje różnorodnych zbiorów specjalnych,
- objaśnienia, co znaczą akronimy: CD, DVD, HD...
- propozycję w symboli literowych oznaczających różnorodne zbiory specjalne
- wskazówki jak prowadzić księgi inwentarzowe takich zbiorów, jak wpisywać do inwentarza, jak opracowywać dokumenty i druki towarzyszące (płyta dołączona do książki, czasopisma, ulotka dołączona do płyty, materiały ilustracyjne towarzyszące innej publikacji etc)
- czy bibliotekarz ma prawo takie zbiory wypożyczać, czy może tworzyć kopie bezpieczeństwa?

Wszystko gra. Wybór materiałów repertuarowych "Biblioteki w Szkole." Warszawa: Agencja SUKURS, 2007. ISBN 978-83-924008-2-0.

Najlepsze materiały repertuarowe w jednej książce! 86 gotowych, sprawdzonych w szkole pomysłów. Ponad 300 stron. Szuka się świetnie! Żywa pagina, oznaczenia dotyczące tematu oraz wieku, dla którego dany materiał jest przygotowany. Gdy nie macz czasu szukać w archiwalnych numerach "Biblioteki  w Szkole", gdy brakuje Ci któregoś rocznika.... Po prostu - świetna publikacja!

Bogacz Mirosława: Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza. Warszawa: SUKURS, 2005. ISBN 83-904529-9-5.

Ze spisu treści:

- podstawowe informacje o komputerach i oprogramowaniu
- zastosowanie komputera w bibliotece
- przygotowanie do komputeryzacji biblioteki szkolnej
- biblioteka - szkolne multimedialne centrum informacji
- internet
- prawo autorskie w bibliotece
- systemy dla bibliotek szkolnych

... na 82 stronie - jest wzmianka o naszej witrynie!! ;-)

Saniewska Danuta: Vademecum nauczyciela bibliotekarza 2007. Wyd. 5 uzup i popraw. Warszawa: Sukurs, 2007. ISBN 978-83-924008-1-3.

 

Biblioteka - wizytówka szkoły

Tę publikację polecamy głównie z uwagi na dwie, bliskie naszym sercom Współautorki: Bożenę Boryczka i Annę Urbaniak.
Anna Urbaniak jest Redaktorem Prowadzącym. Gratulacje!

Biblioteka Szkolna : Przewodnik dla bibliotekarza. Pod red. Emilii Białkowskiej. Wyd. 2 zmien. i uzup. Warszawa: WSiP, 1986. ISBN 83-02-02655-7.

To pozycja już starszawa, a mimo to, są rozdziały, które nie straciły swej wartości i do dziś często do tej publikacji warto sięgnąć!

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej o bibliotekach. Warszawa: MEN, 2000. ISBN 83-88035-32-0.

Uczelniane Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli "Andragog" Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu proponuje państwu pozycję:

Mirosławy Grabowskiej i Bożeny Ratajczak - Olszewskiej: Jak zostać nauczycielem dyplomowanym w bibliotece (materiały metodyczne dla nauczycieli), Opole: Andragog, 2004. ISBN 83-910748.

Praca ta jest prezentacją materiałów, które pozwoliły autorkom, zatrudnionym m.in. w bibliotece pedagogicznej, na zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego. (według zasad przed zmianami)

    Cena 25 zł. (netto) Zamówienia prosimy kierować na adres: Uczelniane Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli
ANDRAGOG
Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu
45-058 Opole, ul. Ozimska 40/33-34
tel. (077) 442 61 30; (077) 453 84 09 fax. (077) 442 61 31
lub
andragog@wp.pl

Ortografia inaczej czyli zobacz, zapamiętaj i nie wkuwaj. Dąbrowa Górnicza: EIS, 2006. ISBN 83-923041-0-1.

Europejski Instytut Szkoleniowy, to wydawca interesującego słownika ortograficznego.

W słowniku autorzy stworzyli szereg zabawnych rysunków ilustrujących trudniejsze wyrazy. Dzięki temu zaangażowali obie półkule mózgowe. W zabawny, obrazkowy sposób wyjaśnili najważniejsze reguły rządzące ortografią, korzystając z map myśli.

Szoda Alicja: Zapamiętnik : Wiersze oraz piosenki z muzyką Jacka Wierzchowskiego. Szczecin 2007. ISBN 978-83-922881-1-4.

Przykład publikacji nieksiążkowej:

Znane nam wiersze Pani Alicji Szoda BARDZO zyskały w tej aranżacji. Piękny podkład muzyczny i piosenki. Oryginalny pomysł na prezent dla dziecka lub młodej matki. Na wieczorek poetycki w przedszkolu lub pierwszych klasach szkoły podstawowej. Miłe dla ucha i oka. Publikacja cenna edytorsko - bo niski nakład. Cenna 20 złotych + koszty przesyłki.

Adres, pod który można słać zamówienia
alicjaszoda@op.pl lub:
Marian Szoda
Studio Fryzjerstwa Perffect
ul. Monte Cassino 39/1

70 - 464 Szczecin

Publikacje poruszające temat lekcji prowadzonych przez bibliotekarza:

 

Monika Nagowska: Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Warszawa: Agencja Sukurs, 2006. ISBN 978-83-924008-0-6.

- pozycja najbardziej aktualna, gorąco polecamy!

wejście na stronę internetową wydawnictwa

Kąkolewicz Mariusz, Pielachowski Józef: Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej. Szkoła podstawowa kl. IV-VI i gimnazjum. Poznań: eMPi2, 1999. ISBN 83-87666-33-5.

Program nauczania będący uzupełnieniem poradnika Ścieżka Edukacji Czytelniczej

wejście na stronę internetową wydawnictwa

Pielachowski Józef: Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum. Poradnik metodyczno - organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Poznań: eMPi2, 2000. ISBN 83-87665-62-2.

Poradnik dla organizujących w szkole ścieżkę edukacji czytelniczej; konkretne rady, rozkład materiału, konspekty lekcji

wejście na stronę internetową wydawnictwa

Sawicka Teresa: Poradnik edukacja medialna i czytelnicza. Gimnazjum I - III. Toruń: Bea-Bleja s.c., 2000. ISBN 83-87303-46-1.

Rozkład materiału, propozycje scenariuszy lekcji

wejście na stronę internetową Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

Zeman Elżbieta: Edukacja czytelnicza i informacyjna. Podręcznik dla uczniów liceum technicznego. Warszawa: WSiP, 1999. ISBN 83-02-07501-9.

Dużo ciekawych pomysłów do wykorzystania w czasie realizacji zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. Szkoda, że niestety pozycja w tej chwili niedostępna na rynku... :-(

Sawicka Teresa: Poradnik edukacja medialna i czytelnicza. Szkoła podstawowa IV - VI. Wyd. 2 poszerz. Toruń: Bea-Bleja s.c., 1999. ISBN 83-87303-57-7.

Sawicka Teresa: Program. Edukacja medialna i czytelnicza w gimnazjum I - III. Toruń: Bea-Bleja s.c., 2000. ISBN 83-87303-63-1.

 

Pacholska Maria, Kozak Alicja, Bloch Małgorzata, Koralewska Grażyna: Ścieżki edukacyjne w szkole podstawowej dla klas IV -VI. Poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami Wydawnictwa ARKA. Poznań: Arka, 2001. ISBN 83-87964-48-4.

 

Ścieżki edukacyjne - teoria i praktyka. Materiały do wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Pod. red. Małgorzaty Suchańskiej. Kielce: Oficyna Wydawn. Nauczycieli, 2003. ISBN 83-918755-1-2.

Kropiwnicki Jan, Czyczkan Bogusław: Zeszyt do przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w klasach I-VIII : Koncepcja metodyczna. Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994. ISBN 83-85814-05-1.

Ewa Grodecka, Hanna Sokołowska: Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjum : Poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe. Warszawa: Agencja Sukurs, 2000. ISBN 83-904529-3-6.

 

Inne:

Nowoczesna forma dziennika biblioteki szkolnej. Zobacz też Druki biblioteczne, podpórki, wózki, tabliczki informacyjne, folia...
Ładny identyfikator, który można wręczyć uczniom na pierwszych zajęciach. Może nawet przykleić na nim kod kreskowy? Folie, podpórki, taśmy, meble...
Rozdzielacze alfabetyczne, Rozdzielacze działowe, Skrzynki z plexi na karty, Przekładki do kart z opisem, Podpórki do książek, Podpórki na wystawę książek, Folia samoprzylepną do książek, Kieszonki  

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com

"Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji" - to dwumiesięcznik kierowany do nauczycieli-bibliotekarzy wszystkich typów szkół, który zaczą się ukazywać od stycznia 2008 roku. Czasopismo porusza zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowoczesnej biblioteki szkolnej. Ma informować o współczesnych tendencjach w zarządzaniu biblioteką, zwracając uwagę m.in. na księgowość w bibliotece, promocję szkoły przez działania podejmowane przez bibliotekę szkolną, strategiczne planowanie rozwoju placówki. Czasopismo zawiera propozycje metodyczne ułatwiające pracę z czytelnikiem dziecięcym, uczy poszukiwania informacji, prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów. W każdym numerze są omawiane najnowsze trendy w opracowywaniu zbiorów oraz zagadnienia prawne dotyczące działalności biblioteki. Pismo udziela wskazówek dotyczących oprogramowania wspierającego pracę bibliotekarza, pokazuje standardy bibliotek szkolnych w innych krajach. Publikuje informacje o nowościach na rynku wydawniczym, które powinny trafić do bibliotek szkolnych. W roku kalendarzowym ukazywać się będzie 6 numerów.

Nr ISBN: 1898-2565
INDEX: 235016
Nakład (planowany): 5 000 egz.
Red. Naczelny: Anna Kontkiewicz
Wydawca:
Redakcja Czasopism Pedagogicznych EduPress
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Spółka z o. o.
01-205 Warszawa, Wola Plaza, ul. Młynarska 8/12
tel.: (022) 244 84 78
fax: (022) 244 84 76
e-mail:
prenumerata@raabe.com.pl

Adres redakcji:
01-205 Warszawa, Wola Plaza, ul. Młynarska 8/12
tel.: (022) 244 84 75
fax: (022) 244 84 76
Strona internetowa czasopisma:
http://www.edupress.pl/biblioteka.php
e-mail:
biblioteka@raabe.com.pl

Cena 1 egzemplarza: 14,90 zł
Cena w prenumeracie (rocznej): 89,40 zł

Cena prenumeraty jest podana na naszej stronie internetowej, pod adresem:
http://www.edupress.pl/prenumerata-2008.php


Klientom, którzy zamówią prenumeratę czasopisma do 31 stycznia 2008 r.
oferujemy rabat w wysokości: 10 proc., co oznacza że cena prenumeraty
rocznej - po uwzględnieniu bonifikaty - wynosi: 80,46 zł.