TNBSP w Rybniku -  strona główna

Wspomnienia / galeria


W czwartek 21.05. 2009 roku odbyły się kolejne zajęcia kursu doskonalącego "Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza".

Zdjęcia Romany Piecha

1. Zwiedziliśmy odbudowywany z powojennych ruin Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy : http://www.rudy.slask.pl/ . Kto był tu z naszą grupą w listopadzie 2007r. - nie pozna tego miejsca! 14.06.2009r. kościół w Rudach, sanktuarium Matki Boskiej Pokornej, otrzyma tytuł bazyliki mniejszej.
Po salach pałacu (a też niesamowitej "kotłowni" pełnej elektroniki związanej z wykorzystaniem pompy ciepła) oprowadzał nas fantastyczny ks. Jan Rosiek - budowniczy ośrodka, a jego optymizm i energia udzieliły się nam na długo:-) Poznaliśmy również plany zagospodarowania parku - wiaty, parkingi, ściezki i mostki...koło młyńskie no i oczywiście...wc!
Od czerwca obiekt będzie ośrodkiem wiary, kultury i nauki, pożytecznym dla mieszkańców Górnego Śląska.Utworzono zaplecze dla diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej "Pokornej" tj. miejsca noclegowe, sale konferencyjne i wystawowe oraz sale spotkań. Tu rozwijane będą inicjatywy naukowe, edukacyjne, kulturalne i ekumeniczne.
Życząc Wielkiemu Budowniczemu (!!!) powodzenia i wiary w dalsze powodzenie inwestycji podziękowaliśmy też za "wstawiennictwo" Kasi Lubos, naszej zaprzyjaźnionej bibliotekarce z Zespołu Szkół w Rudach.

2. Pojechaliśmy do pobliskiej Suminy, gdzie celem była drewniana chałupa z końca XIXw. wybudowana na pocysterskich piwnicach. Jej obecnymi właścicielami są pp.Kuczerowie, którzy kupili ją z terenem od Lasów Państwowych, ocalając ją przed wyburzeniem pod budownictwo jednorodzinne. Pani Janina Kuczera, emerytowany pracownik Nadleśnictwa Rybnik, z zapałem przedstawiała historię zgromadzonych przedmiotów i sposób ich "zdobywania": lampy, żelazka, instrumenty muzyczne, telefony, patefony (nawet przenośny!), ubiory, sprzęty gospodarstwa domowego, zabawki...

WYJAZD PRZENIÓSŁ NAS W CZASIE O KILKASET LAT I POZWOLIŁ NAM POZNAĆ KOLEJNE OSOBY Z ZAPAŁEM OCALAJĄCE DUCHA TAMTYCH CZASÓW. Propagujmy wiedzę o regionie w naszych bibiotekach, zapraszajmy młodzież na wycieczki po najbliższych okolicach.

Romana Piecha


Zdjęcia z Warsztatów: "Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza" - jesień 2007


Zdjęcia ze szkolenia 13 marca 2007.

Prowadząca - Anna Urbaniak.

Tworzenie i prowadzenie strony internetowej w oparciu o nowoczesne systemy zarządzania treścią (CMS)

Zdjęcia ze szkolenia 6 marca 2007.

Prowadząca - Anna Urbaniak.

Tworzenie i prowadzenie strony internetowej w oparciu o nowoczesne systemy zarządzania treścią (CMS)


Szkolenie - Awans zawodowy - 2005/2006 (zdjęcia z 19 maja 2006)

PROWADZĄCA: Ekspert - mgr Grażyna Szmidt


Zdjęcia z konferencji 13 czerwca 2005


Biblioterapia - zajęcia warsztatowe

Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
Rybnik, dn. 4 i 5 czerwca 2005 r. - 15 godz.
zajęcia prowadziła Genowefa Surniak

Zajęcia były niezwykle ciekawe i owocne. Wszystkie mamy nadzieję na pogłębienie tematyki - udział w dalszym ciągu szkolenia jesienią.

Lp.

Uczestnicy warsztatów : Imię i nazwisko

Placówka

1 Katarzyna Trzebunia SP 20 Rybnik
2 Barbara Golus G12 Rybnik
3 Gabriela Bonk ZSU Rybnik
4 Elżbieta Rugor Jankowice
5 Krystyna Bochenek SP 28 Rybnik
6 Mariola Gwózdź ZST Rybnik
7 Irena Gucwa ZSP 1 Rybnik
8 Izabela Przybylska G 3 Rybnik
9 Teresa Kostelnik ZSz.-P2 R-k
10 Iwona Tymusz SP6 Rybnik
11 Dorota Porwoł ZSZ Spec.R-k
12 Grażyna Grabowska SP15 Rybnik
13 Romualda Czuksanow ZS Cz-L
14 Alicja Górecka G Piece
15 Bogusława Jankowska SP5 Cz-L
16 Danuta Grodoń-Śliwińska SP15 Żory
17 Romana Piecha ZSEU Rybnik
18 Alina Szulik SP 19 Rybnik
19 Ewa Łopatka SP 5 Rybnik
20 Iwona Somerla SP 35 Rybnik
21 Łucja Zimoń ZSz.-P4 R-k
22 Janina Rajczyk ZSz.-P4 R-k

WYJAZD NAUKOWY 17 maja 2005 r.
Książnica Cieszyńska zabytkiem dziedzictwa europejskiego


Zespół samokształceniowy w LO IV w Chwałowicach 9 grudnia 2004:

Piękna, gościnna biblioteka, pyszny, prawdziwy śląski kołocz - i...  MOL, który zawsze wzbudza emocje - nie zawsze pozytywne... ;-)
wejście

maskotka biblioteki?


Lekcja otwarta:

W poniedziałek - 8 XI 2004 h: 1420 - 1600 - Zespół Szkół Urszulańskich.

Uczestnicy:
Romana Piecha - nasz Doradca Metodyczny, Agnieszka Chorągwicka, Romana Cichy, Irena Gucwa, Małgorzata Szołtysek, Elżbieta Rafińska, Anna Sorychta, Helena Ratajczak, Justyna Miłkowska, Joanna Piosek, Romualda Czukanow, Ewa Maciejek, Gabriela Słowik; osoba prowadząca - Gabriela Bonk


Fotorelacja z WYJAZDU NAUKOWEGO: Książnica Cieszyńska zabytkiem dziedzictwa europejskiego - 1 października 2004 r.


Z PRAC  ŚRODOWISKOWEGO ZESPOŁU  BIBLIOTEKARZY

G 4   - Kuźnia Rybnicka         -   mgr  Teresa Niedziela

SP32 - Orzepowice                 -   mgr Anna Urbaniak

SP27 - Chwałęcice                 -   mgr Kaczmarczyk

SP15 - Kuźnia Rybnicka       -  mgr  Grażyna Grabowska

ZSzP nr 3 Ochojec                 -  mgr Jolanta  Stępniak

ZSzP nr 4 Golejów                 -  mgr Jolanta Stępniak

W bieżącym roku szkolnym odbyły się 4 spotkania szkoleniowe:

22.10.2003 r. "Realizacja ścieżki edukacja czytelnicza i medialna - współpraca środowiskowa bibliotekarzy"

prowadząca A. Urbaniak

10.12.2003 r. "Statut biblioteki szkolnej. Prawa i obowiązki nauczyciela bibliotekarza" prowadząca T. Niedziela

11.03.2004 r. "Komputer w bibliotece szkolnej. Oprogramowanie dla małych bibliotek"

prowadząca J. Stępniak

13.05.2004 r. ""Działania marketingowe bibliotekarza"

prowadząca G. Grabowska

Szkolenia przygotowane były wspaniale, koleżanki zorganizowały poczęstunek dla gości. Podjęły działania już na rok 2004/05.

Dziękuję i życzę powodzenia: Roma Piecha


fotorelacja z WYJAZDU NAUKOWEGO do Rogowa Opolskiego i Mosznej 7 maja 2004


Warsztaty samokształceniowe: tworzenie strony internetowej biblioteki szkolnej (kwiecień / maj 2004)


Wycieczka naukowa do Biblioteki Śląskiej w Katowicach 29 stycznia 2004 r.

Wyjazd, w którym towarzyszyły nam zaprzyjaźnione bibliotekarki z Biblioteki Pedagogicznej, Żor i Cieszyna był bardzo udany! Jesteśmy zauroczone tą jedną z najnowocześniejszych bibliotek w Europie. Serdecznie dziękujemy Organizatorkom wycieczki oraz oprowadzającej nas Pracownicy BŚ!! Zobacz: Galeria zdjęć


Spotkanie zespołu samokształceniowego bibliotekarzy rejonu: Orzepowice, Golejów, Kuźnia Rybnicka i Chwałęcice w dniu 22.10.2003 r. w SP 32.
Tematem była: Realizacja ścieżki "edukacja czytelnicza i medialna" - współpraca środowiskowa bibliotekarzy.
Celem było nawiązanie współpracy bibliotekarzy kilku szkół podstawowych, których absolwenci uczęszczają do tego samego gimnazjum w Kuźni Rybnickiej - G4. Wyznaczono datę następnego spotkania zespołu, kiedy to nastąpi wymiana scenariuszy lekcji i dalszych spostrzeżeń.


Warsztat samokształceniowy dla pracujących z programem MOL 2000+:
w czwartek 16 października 2003 od godziny 1200 w bibliotece bazowej - Bibliotece ZSEU. Spotkanie pełne emocji...

Zobacz pamiątkowe zdjęcia (po kliknięciu - zobaczysz wyraźniej):

mol+.jpg +mol+.jpg mol.jpg +mol.jpg

Spotkanie -  dla wszystkich bibliotekarzy rybnickich bibliotek szkolnych (wszystkich szczebli):  
2 października 2003 (czwartek) od 1200 do 1400 w ZSEU w sali teatralnej.

W niedzielę 18 maja odbyła się VI Ogólnopolska pielgrzymka bibliotekarzy na Jasną Górę. Nasze rybnickie środowisko reprezentowały Ewa i Gabrysia. Pamiętałyśmy tam o każdej z nas, a szczególnie o tych, którym ostatnio jest trudno...

Czwartek 13 marca 2003 roku - zespół samokształceniowy w bibliotece Zespołu Szkół Urszulańskich poświęcony konserwacji księgozbioru i kartotekom tekstowym:

Dnia 17 kwietnia 2002 roku wyjechałyśmy trzema samochodami do Zespołu Szkół nr 2 w Żorach przy ul. Boryńskiej:
Naszym celem było bliższe zaznajomienie się z komputerowym programem MOL - a zwłaszcza jego wersją MOL 2000+.
Spotkanie dzięki gościnności Bibliotekarek z Żor było bardzo sympatyczne:

pamiątkowe zdjęcie

Warsztaty metodyczne: Aktywne metody nauczania w bibliotece bazowej czyli Bibliotece Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych:

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com