TNBSP w Rybniku -  strona główna

Warsztaty "Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza"

Prowadząca warsztaty: Romana Piecha

Warsztaty "Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza"

Prowadząca warsztaty: Romana Piecha
Zdjęcia:  Gabriela Bonk

Czwarte zajęcia odbyły się 29.11.07r. w WOM-ie w Rybniku przy ulicy Parkowej

Dawnych obyczajów rok cały...

Tę część warsztatów Romana Piecha przygotowała wraz z Marią Stachowicz Polak.

Miałyśmy okazję spotkać się z malarką śląską Kazimierą Drewniok oraz Ślązaczką Roku 1995 - Anną Stronczek.

Poznałyśmy w pięknej śląskiej gwarze sporo zwyczajów, elementy stroju cieszyńskiego i codziennego śląskiego z okolic Rybnika. Wszystkie opowieści Anny Stronczek na żywo Kazimiera Drewniok ilustrowała. Na naszych oczach powstało kilka świetnych rysunków.

Małgorzata Szołtysek przyniosła dla nas nagrane na płytce CD audycje radiowe swojego męża Marka. Taką płytkę można zamówić w cenie 75 groszy.


Warsztaty "Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza"

Prowadząca warsztaty: Romana Piecha
Zdjęcia: Elżbieta Rafińska, Katarzyna Lubos i Gabriela Bonk

Trzecie zajęcia odbyły się 17.11.07r. w Rudach

Pocysterski Zespół Klasztorno - Pałacowy.
Po pięknym romańsko-gotyckim z elementami baroku
kościele oprowadzał nas niezwykle ciekawie opowiadając Wikary - ksiądz Mariusz Babula.


gotyckie sklepienia nawy bocznej

barokowa kaplica Matki Boskiej Pokornej

nawa główna

w tle widać przepiękny gotycki witraż

ksiądz opowiada niezwykle ciekawie

relikwie świętego Walentego

fragment barokowej ambony

witraż w prezbiterium

korony obrazu Matki Boskiej Rudzkiej pobłogoslawione przez Jana Pawła II

barokowe sklepienie kaplicy maryjnej

romańsko - gotycki portal

romańsko - gotycki portal

Bardzo gościnnie przyjęła nas w swojej bibliotece Pani Katarzyna Lubos. Nauczyciel - bibliotekarz Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Rudach.


w Bibliotece Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego jest sporo cennych, unikalnych, regionalnych publikacji

W kronice biblioteki znalazłyśmy swoje zdjęcia z naszej poprzedniej wizyty 14 stycznia 1999 roku.

Później swą wiedzą i spostrzeżeniami w bardzo ciekawy sposób podzielił się z nami Leśniczy Leśnictwa Bargłówka - Pan Edward Wieczorek.

Na zdjęciu widać, jak Leśniczy wyjaśnia nam różnicę między sarną a jeleniem (nie każda z nas wiedziała, że to dwa odrębne gatunki zwierząt).

Zarażone pasją Aleksandra Żukowskiego zrobiłyśmy sobie zdjęcie przy pomnikowym dębie, oraz przy dębach papieskich: Jana Pawła II oraz Benedykta VI.

Dziś niestety dęby i towarzyszące im kamienie z pamiątkowymi napisami były już w zimowej szacie, dlatego dla porównania obok zdjęcia z października, gdzie widać młode, zielone drzewka.

Pamiątkowe zdjęcie przed odjazdem. Z pewnością, każda z nas jeszcze nie raz tu wróci. Rudy to naprawdę - magiczne miejsce.

Warsztaty "Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza"

Prowadząca warsztaty: Romana Piecha
Zdjęcia: Gabriela Bonk

Drugie zajęcia odbyły się 15.11.07r. w Gimnazjum nr 4 - Rybnicka Kuźnia

Zostałyśmy bardzo gościnnie przyjęte przez Pana Wicedyrektora Andrzeja Czyloka oraz Opiekunkę Szkolnego Muzeum Regionalnego Panią Krystynę Kiereta.

Dziękujemy Dyrekcji za przychylność i poczęstunek.

Miałyśmy okazję zobaczyć uroczą, przytulną bibliotekę szkolną wraz z pracownią multimedilaną.

Zobaczyłyśmy interesujące zbiory etnograficzne.

O których ciekawie opowiadała Pani Krystyna Kiereta.

Miałyśmy okazję zobaczyć artystyczne zdjęcia drzew, których ekspozycja wprowadziła nas w klimat kolejnej części warsztatów.

Swoją pasją podzielił się z nami Autor rewelacyjnych publikacji - Pan Aleksander Żukowski.

prezentacja multimedialna Wykorzystana w czasie prelekcji prezentacja multimedialna


 

Warsztaty "Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza"

Prowadząca warsztaty: Romana Piecha
Zdjęcia: Elżbieta Rafińska

Pierwsze zajęcia odbyły się 25.10.07r. w rybnickim muzeum,

gdzie bardzo gościnnie przyjął nas pan dyrektor dr Bogdan Kloch.

Zapoznał nas z działem Historii i Kultury Regionu.

Zbiory Działu Historii Rzemiosła  przedstawiła nam dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz, która jak zwykle swoją wiedzę przelewała z głębi serca.

Dyrektor zaopatrzył nas w wydawnictwa Muzeum a my obiecałyśmy  współpracę w ich propagowaniu! DZIĘKUJEMY!

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com