Aleksander Żukowski

Przewodnik i prawdziwy turystyczny pasjonat. Wszelkie podawane w jego publikacjach dane są pracochłonnie sprawdzane i udokumentowane. Największą pasją Aleksandra Żukowskiego są drzewa - pomniki przyrody.

Zobacz zdjęcia ze spotkania autorskiego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku 23 listopada 2006 roku.

Terminy spotkań z Czytelnikami:

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rybniku - 14 maja 2010 r. godz. 17.00,

- Aleje NMP w Częstochowie (organizator Częstochowskie Stowarzyszenie REGION) - 30 maja 2010 r.

- Stare Opactwo w Rudach - 14 października 2010 r. godz. 17.00

- promujących najnowszą publikację Aleksandra Żukowskiego: Drzewa Jana Pawła II

We wtorek 12 maja 2009 o 17.00

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku odbędzie się spotkanie autorskie

- promujące najnowszą publikację Aleksandra Żukowskiego - przewodnik po szlakach rowerowych, pieszych i dydaktycznych Rybnika.


Aleksander Żukowski urodził się w 1974 roku. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Hanki Sawickiej w Rybniku (1993) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1998). Prawnik, wykonuje zawód prokuratora. Z zamiłowania przyrodnik, krajoznawca i regionalista działający na Górnym Śląsku. Związany z Oddziałem PTTK w Rybniku.

Urodził się, wychował i mieszka w Rybnickiem. W 2002 roku został wyróżniony przez Zarząd Województwa za aktywny udział w pracach nad kreowaniem pozytywnego wizerunku Śląskiego Województwa Śląskiego.

Opublikował ponad 100 artykułów o śląskiej przyrodzie i walorach turystyczno-krajoznawczych regionu rybnicko-raciborskiego. Współpracuje z miesięcznikiem "Kurier", tygodnikiem "Nowiny", kwartalnikiem "Przyroda Górnego Śląska", miesięcznikiem "Przyroda Polska."

prezentacja multimedialna

prezentacja multimedialna

Jest autorem następujących publikacji:

Wreszcie jest długo oczekiwana druga część REWELACYJNEGO przewodnika!

Aleksander Żukowski, Aleksandra Matuszczyk-Kotulska: Szlakami Zielonego Śląska 2. Przewodnik krajoznawczy po okolicach Gaszowic, Jankowic, Jejkowic, Kornowaca, Kuźni Raciborskiej, Lysek, Nędzy, Rud, Rybnika i Rydułtów. Czerwionka- Leszczyny: Vectra, 2008. ISBN 978-83-60891-08-7.

Na temat nowego przewodnika:

Szlakami Zielonego Śląska. "Nowiny" z 9 kwietnia 2008

Czerwionka - Leszczyny. Czerwionka-Leszczyny: Vectra, 2007. ISBN 978-83-60891-03-2.

Okazałe drzewa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (1997)


Sławne drzewa województwa śląskiego. Czerwionka-Leszczyny: Vectra, 2006. ISBN 83-922220-2-4.

Wydawca: Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Vectra"
Czerwionka-Leszczyny
tel. 032 427 00 65 lub 0 601 49 22 77
e-mail Wydawcy:
biuro@arw-vectra.pl

Autor niniejszej monografii zadał sobie wiele trudu gromadząc skrupulatnie liczne dane o wyróżniających się drzewach danej okolicy i splótł je wdzięcznie z historią życia mieszkańców. Wykazał, że ze względu na swoją długowieczność drzewa są świadkami wydarzeń z życia wielu pokoleń ludzi. Stare i okazałe drzewa poprzez swoje walory przyrodnicze i społeczne, swój ciekawy i dostojny wygląd są naszym dziedzictwem przyrodnyczym, które splata się z dziedzictwem kutrurowym miejsc, w których one rosną.
Treść zawarta w monografii pozwala uczestniczyć nam w codziennym odkrywaniu i podziwianiu fenomenu życia w formie okazałych drzew i kształtować postawę strażnika i opiekuna otaczającej nas przyrody.

prof. dr hab. Wiesław Włoch
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ważne wydarzenia historyczne, z którymi splatają się dzieje wielkich śląskich drzew prezentowane przez autora to między innymi: odsiecz Wiednia, I wojna światowa, powstania śląskie, plebiscyt na Śląsku, wizyta Józefa Piłsudskiego na Śląsku. Autor wykozrystał tutaj bardzo bogatą literaturę naukową i popularnonaukową dotyczącą interesujących wydarzeń. Zachował przy tym ostrożną postawę rzetelnego badacza, dokonując krytycznej analizy prac, z których zaczerpnął gros informacji historycznych. Szczególnie warto podkreślić, że autor starał się sprawdzić, czy też wtedy, gdy było to możliwe zweryfikować dane zawarte zwłaszcza w dawnej literaturze. Sposób prezentacji tekstu pozwala przypuszczać, że książka może stanowić równie interesującą lekturę dla specjalistów jak i źródło wiedzy dla miłośników śląskich drzew oraz wszystkich osób zainteresowanych przeszłością śląskiej ziemi i pięknem jej przyrody.

dr Jacek Krupa
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Praca z jednej strony jest rodzajem katalogu niezwykle okazałych drzew, mających szczególne znaczenie kulturowe, w tym drzew już niestety nie istniejących, a z drugiej barwną opowieścią o największych przedstawicielach świata roślin i ich bliskich relacjach z człowiekiem. Zebrano w niej i usystematyzowano szereg danych, które w różnej formie pojawiały się "na rynku informacyjnym" - w publikacjach specjalistycznych i popularnonaukowych, prasie, pzrekazach ustnych, nawet w wierszach i piosenkach oraz własnych obserwacjach autora.

Książka spełnia wręcz zadanie misyjne przywołując faktów z przeszłości, wskazując na znaczenie przyrody w życiu człowieka - i to nie tylko fizjologiczne, na przyszłe zadania w dziedzinie ochrony przyrody, ale i potrzebę odrodzenia finezyjnej sztuki komponowania zieleni i stosowania związanej z nią symboliki.

dr Jan Maciej Waga
Uniwersytet Śląski w Katowicach

zobacz też: http://region.czest.pl/cz35/drzewa.php


Aleksander Żukowski, Anna Gudzik: Szlakami Zielonego Śląska. Przewodnik krajoznawczy po okolicach Czerwionki - Leszczyn, Rybnika, Żor, Knurowa, Orzesza, Ornontowic, Gierałtowic, Pilchowic. Czerwionka- Leszczyny: Vectra, 2002. ISBN 83-915452-29.

Część historyczna w Przewodniku... wydaje się wystarczająca pod względem treściowym i objętościowym. Dotyczy to zarówno wstępnego Zarysu dziejów regionu, jak i szkiców dziejów poszczególnych miejscowości. Te drugie są dobrze skomponowane i korespondują z zasadniczym wątkiem opracowania - opisami obiektów zabytkowych i tras turystycznych. (...)

dr Piotr Greiner
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Autorzy wybrali popularną formułę przewodnika mającego służyć wydawałoby się przeciętnemu czytelnikowi, a jednak z dużą pieczołowitością godną badacza-naukowca pozyskali i zamieścili w swoim dziele bardzo wiele unikatowych danych. To decyduje o atrakcyjności publikacji.

dr Jan Maciej Waga
Uniwersytet Śląski w Katowicach


Oto tytuły, na razie tylko niektórych artykułów autorstwa Aleksandra Żukowskiego
(Docelowo zamieścimy tu szczegółowe zestawienie bibliograficzne. Na razie różnorodność tytułów pozwoli nam docenić wszechstronność zainteresowań regionalnych i przyrodniczych autora):

Na łamach Tygodnika "NOWINY":

W innych czasopismach:

W cyklu: Pasjonaci są wśród nas:


Zdjęcia ze spotkania autorskiego w ramach warsztatów dla nauczycieli - bibliotekarzy 15 listopada 2007


Biblioteki Szkolne w Rybniku