TNBSP w Rybniku -  strona główna

13 czerwca 2004

Serdecznie dziękujemy naszemu Doradcy Metodycznemu mgr Romanie Piecha za cały rok oddanej pracy, służenia nam wszystkim radą i pomocą w codziennych zmaganiach, w mozolnym gromadzeniu dokumentacji do awansu zawodowego, w poszerzaniu naszych horyzontów!! Za zorganiowane dla nas różnorodne formy doskonalenia zawodowego! Szczególnie za rewelacyjnie przygotowane wyjazdy naukowe! Za uśmiech i życzliwość!!!

... Nie zawsze trzeba być śmiertlenie poważnym człowiekiem ... ;-)

Zdjęcie wykonane i "odrobinkę" przerobione przez Elżbietę Rafińską...

 

 

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com