TNBSP w Rybniku - strona główna

doskonalenie zawodowe

"WOM" w Rybniku


Konferencja "Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł"

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach zapraszają na bezpłatną konferencję pod hasłem "Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł". Małe ojczyzny: kultura, edukacja, rozwój, adresowaną do szerokiego grona bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów.

Konferencja odbędzie się 25 maja b.r. w Sali Sejmu Śląskiego (Gmach Sejmu Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25), w godzinach 10.00-15.00. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury regionalnej oraz popularyzacja zagadnień związanych z dziedzictwem regionalnym.

Szczegółowe informacje udostępniono na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach (www.pbw.katowice.pl), w zakładce KONFERENCJA.


Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli na spotkanie z podkomisarzem Policji Krzysztofem Kazkiem.

Temat prelekcji: "Przemoc w szkole i w Internecie".

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2011 r. o godz. 16.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojej obecności telefonicznie, pocztą
elektroniczną lub osobiście - tel. (0-32) 72-93-210,
pbwwodzislaw@wom.edu.pl

 UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie jest bezpłatne. Wydawane będą zaświadczenia uczestnictwa.


Rekolekcje dla nauczycieli

1 kwietnia (piątek) - 18.00 (konferencja, adoracja, możliwość spowiedzi)
2 kwietnia (sobota) - 14.30 (Msza św., spotkanie przy kawie)

Rekolekcje prowadzi: ks. dr Bernard Rak

Miejsce: kaplica Sióstr Urszulanek, ul. 3 Maja 22 (parking - wjazd od ul. Piłsudskiego, mapka)


Uniwersytet Śląski zaprasza na spotkania poświęcone niepełnosprawnym studentom. Odbędą się w czwartek 2 grudnia przy ulicy Rudzkiej 13 A w Rybniku (aula na pierwszym piętrze). Poprowadzi je Hanna Pasterny, konsultantka ds. osób niepełnosprawnych z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.
Spotkania odbędą się w godzinach:

9.00 - "Mówmy o swoich potrzebach - skuteczna komunikacja z otoczeniem" - adresowane do wszystkich studentów niepełnosprawnych oraz zainteresowanych.

10.30 - "Jak komunikować się i pracować z niepełnosprawnym studentem" - adresowane do wszystkich pracowników uniwersytetu, nauczycieli i innych zainteresowanych.


Konferencje:

21 października : Częstochowa (bezpłatna) http://www.czestochowa.znp.edu.pl/news.php

27 października : Katowice (bezpłatna) http://pbw.katowice.pl/

15 - 16 grudnia : Katowice. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE  (wpisowe 400zł) http://www.ptin.org.pl/Z2010.html


Konferencja "Czy biblioteka może być cool?" w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatną konferencję Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne "bujanie w chmurach". Konferencja odbędzie się 27 października 2010 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach (ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7).
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia udostępniono na stronie:
www.pbw.katowice.pl.


W czwartek, 17 czerwca na godz 16.00 zapraszam na konferencję wszystkich bibliotekarzy, nie tylko skupionych w rybnickim oddziale TNBSP - ZDJĘCIA

W programie:
- relacja z historii"rocznego" ponad sporu o biblioteki szkolne
- sprawozdanie z konferencji "Przyszłość bibliotek szkolnych" Warszawa : 16.06. 2010r. (ZG ZNP, MEN, MKiDN, SBP i TNBSP) gdzie p.minister Hall zapowiedziała swą obecność.
- podsumowanie działań TNBSP. Wręczenie nowych legitymacji i przyjęcie nowych deklaracji. (do pobrania na
www.rybnik.pl/bsip). Skarbnik przyjmie również składki  na 2010 (20 zł)
- sprawy bieżące BIBLIOTEKARSKIE.

MIEJSCE:
RODNiIP "WOM" w Rybniku, ul. Parkowa 4a (boczna od Chwałowickiej, zaraz za wiaduktem kolejowym przy PKS) 

Romana Piecha


Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli na spotkanie z podkomisarzem Policji Krzysztofem Kazkiem. Prelekcja dotyczyć będzie zagrożeń w Internecie. Spotkanie odbędzie się 13 maja 2010 r. o godz. 16.oo w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojej obecności telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w Bibliotece UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie jest bezpłatne. Wydawane będą zaświadczenia uczestnictwa.


Konferencje szkoleniowe w kwietniu:

- w Krakowie
-
we Wrocławiu


VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego - RELACJA

Temat: Od biblioteki do mediateki

Zagadnienia:

- zmiany organizacyjne w bibliotece
- e-learning w bibliotece
- współczesne problemy bibliotek i bibliotekarzy
- obecny profil zbiorów bibliotecznych
- komputeryzacja bibliotek
- użytkownicy bibliotek
- standardy w bibliotece
- reforma a biblioteka szkolna
- internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej

Termin: 18 marca 2010 (czwartek) w godz. 9.00 - 15.30
Miejsce: aula w budynku
Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach przy ul. Francuskiej 12 (budynek Biblioteki Śląskiej)

Nie organizujemy autobusu, nie opłaca się. Jednakże prosimy o nadsyłanie na adres tnbsp.rybnik@gmail.com nazwisk osób, które zgłosiły udział w konferencji pod adresem klementinum@autograf.pl

PKP z Rybnika : 6.46 - 7.58 i 7.40 - 8.47
PKS z Rybnika : 6.55 i 7.15
Autobusy z Żor i Jastrzębia tutaj
oraz ewentualnie samochody własne.


Wyjazd szkoleniowy do WŁOCH 18- 25 września 2010


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku na ul. Chrobrego 27 serdecznie zaprasza nauczycieli, pedagogów i wychowawców na spotkanie z podkomisarzem Policji p. Krzysztofem Kazkiem, które odbędzie się d. 3 grudnia 2009r. o godz. 16.

Temat spotkania:"Agresja i przemoc w szkole"

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa. tel.(032)4222059. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w spotkaniu. Serdecznie zapraszamy!

Justyna Miłkowska


Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach zaprasza nauczycieli bibliotek szkół wszystkich typów z miasta RYBNIKA i okolic na kurs

Biblioteka szkolna jako środowisko edukacyjne i terapeutyczne.

Jest on realizowany w ramach Priorytetów w zakresie doskonalenia nauczycieli w województwie śląskim w roku szkolnym 2009/2010.  Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych. Celem kursu jest zapoznanie z nowa funkcją jaką w aktualnej rzeczywistości edukacyjnej spełniać ma biblioteka szkolna.

Miejsce prowadzenia kursu: Szkoła Podstawowa nr 6 w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 123
Termin: 23 listopad 2009r. (poniedziałek) w godz. 14.30-20.00. Cena całego kursu: 89,00 zł
(dla osób które zgłoszą się do 9.11.2009r,- wysyłając do nas kartę zgłoszenia - do pobrania ze strony 
http://www.idn.edu.pl/biblioteka_szkolna/biblioteka_szkolna.php proponujemy zniżkę w wysokości 15 %, czyli 75,00 zł)

Ze względu na warunki lokalowe, liczba osób ograniczona do 25 osób

Zapraszam!
Jolanta Nowak
Dyrektor Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
 
Szczegółowe informacje na temat naszej oferty edukacyjnej dostępne są na stronie internetowej
www.idn.edu.pl oraz pod numerem telefonu: 032 297 43 42


Ostatnie zajęcia kursu doskonalącego "Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza" odbędą sie we wtorek 9 czerwca o godz. 15.00 w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, ul. Kościuszki 5 (obok Bazyliki) W programie zwiedzanie Muzeum Szkolnego, otwartego 4.12.2008r., materiały oraz rozdanie zaświadczeń w bibliotece szkolnej.


SPOTKANIE Z KOMISARZEM POLICJI 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku na ul. Chrobrego 27 serdecznie zaprasza nauczycieli i wychowawców na spotkanie z Komisarzem Policji p. Krzysztofem Kazkiem, które odbędzie się dn. 26 marca 2009r. (czwartek) o godz. 16.30. 

Temat spotkania: "Zagrożenia Internetu". 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa. Tel. (032) 4222059

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziałe w spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy!


V FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam do udziału w V FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, które odbędzie się w środę 25 marca 2009 roku w Częstochowie.

Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego to spotkanie o charakterze naukowym i integracyjnym, które ma już swoją tradycję. I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego zorganizowane zostało w Częstochowie w dniu 17 marca 2005 roku, kolejne: w Bielsku-Białej (2006), Katowicach (2007) i Rybniku (2008). Dotychczasowe edycje spotkań bibliotekarzy okazały się być propozycją zaakceptowaną przez nasze środowisko zawodowe.

Zapraszamy do Częstochowy.

Organizujemy zwiedzanie Starej Biblioteki Jasnogórskiej tuż po zakończeniu Forum. Będą dwie grupy po 15 osób. Chcemy by byli to wykładowcy, goście zza zagranicy oraz osoby zaangażowane w realizację poprzednich projektów. Prosimy o wskazanie 3 osób zainteresowanych zwiedzaniem. W przypadku wolnych miejsc będziemy proponować innym osobom. Pozostałe chętne osoby będą zwiedzać Bibliotekę Akademii Polonijnej. Jeżeli jest już możliwe zgłoszenie uczestników z Rybnika, to prosimy o przesłanie listy. Ułatwi to rejestrację.

Więcej informacji na stronie internetowej Forum: http://www.vforumbibliotekarzy.republika.pl.

Z poważaniem
Renata Sowada
Przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej
przy Oddziale ZNP w Częstochowie


W marcu rozpocznie się następna edycja kursu doskonalącego "Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza"

Zainteresowanych tym szkoleniem, ale nie tylko - zapraszamy w środę 28 stycznia na 10.00 do Muzeum w Wodzisławiu Śląskim na wystawę przygotowaną przez dr Elżbietę Bimler-Mackiewicz:

Elegancko i z fasonem : Ubiory z lat 1920 - 1960.

Autorka wystawy specjalnie dla nas przyjedzie tego dnia do Wodzisławia, by nas oprowadzić.

(Z KM Rybnik autobus E3 odjeżdża o 8.55 - Bazylika 9.05 - Urszulanki 9.09 - Wodzisław Dw.Aut. 9.33. Bilet za 2,80 zł kupuje się w kiosku).

Zapisy na kurs doskonalący przyjmuje Prowadząca:

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku zaprasza nauczycieli na spotkanie z ekspertem MEN panią Grażyną Szmidt, która będzie udzielała porad dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Spotkanie odbędzie się 3 lutego 2009r. (wtorek) o godz. 12 w bibliotece pedagogicznej na ul. Chrobrego 27.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa. Tel.(032)4222059.

Serdecznie zapraszamy.

Pozdrawiam.
Justyna Miłkowska


Warsztaty samokształceniowe na temat: Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

We wtorek, 18 listopada od 16.15 (do koło 18.30) w sali nr 5, "WOM" w Rybniku, ul. Parkowa.
(Osoba prowadząca: Gabriela Bonk).

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału:

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com


Unia Europejskich Federalistów Polska oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zapraszają do zapoznania się z ofertą wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego dla bibliotekarzy do Finlandii, który będzie realizowany w 2009 roku.

W załączniku niezbędne dokumenty - oferta, karta zgłoszenia i regulamin.

Z pozdrowieniami

Bożena Boryczka
OEIiZK Warszawa


Unia Europejskich Federalistów Polska oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zapraszają do zapoznania się z ofertą wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego dla bibliotekarzy do Szwajcarii, który będzie realizowany w 2009 roku.

W załączniku niezbędne dokumenty - oferta, karta zgłoszenia i regulamin.

Z pozdrowieniami

Bożena Boryczka
OEIiZK Warszawa


SPOTKANIE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku zaprasza nauczycieli i wychowawców na spotkanie z panią Bożeną Naczyńską - logopedą z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rybniku.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2008 r.(piątek) o godz. 16 w bibliotece pedagogicznej.

Tematem prelekcji jest : "Wpływ wady wymowy na karierę szkolną dziecka".

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa. Tel.(032)4222059.

Dla każdego nauczyciela przygotujemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

                            Serdecznie zapraszamy!


Konferencja eTwinning dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
Warszawa, 27 października 2008 roku

Z wystąpieniem "naszej" Ewy Łopatki!


15 listopada w Żorach - IV ŚLĄSKA KONFERENCJA NAUKOWA:

"Obraz tradycyjnej rodziny śląskiej w świadomości współczesnego mieszkańca regionu śląskiego"

szczegóły


SZKOLENIE : AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Termin: 8 września 2008 (poniedziałek) godz. 14.00

Cele: Uczestnik szkolenia m.in.:
- zna akty prawne dotyczące awansu zawodowego i procedury uzyskiwania kolejnych szczebli awansu,
- zna wymagania określone rozporządzeniem w sprawie awansu zawodowego nauczyciela,
- prawidłowo konstruuje plan rozwoju zawodowego,
- wie, jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z realizacji planu, dokonać autoprezentacji oraz opisu i analizy wymagań,
- prawidłowo przyporządkowuje zadania do poszczególnych wymagań.
(Dodatkowo praktyczne rady z doświadczeń eksperta.)

Koszt: 25 zł wraz z materiałami

Miejsce: RODN i IP "WOM" w Rybniku ul. Parkowa 4a

Zapisy: do dnia 05 września pod nr tel. 032 42 47 384 lub 032 42 23 347

Szczegółowych informacji udziela p. Sylwia Bloch

Nabór ciągły - kolejne terminy po zebraniu grupy!


Polski Związek Bibliotek organizuje wyjazd szkoleniowy do bibliotek skandynawskich. Oprócz bibliotek w programie znajduje się wiele bardzo atrakcyjnych propozycji turystycznych, których nie znajdziecie w standardowych wycieczkach oferowanych przez biura podróży. Jest to możliwe dzięki indywidualnej pasji pilota, który będzie prowadził grupę w czasie wyjazdu

- program wyjazdu
-
karta zgłoszenia

Serdecznie zapraszam

Prezes Polskiego Związku Bibliotek
Jan Krajewski


Wielkopostne rekolekcje dla nauczycieli
- piątek 7 marca o 18.00 i sobota 8 marca o 16.00 w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach. Rekolekcje prowadzi - ks. Marek Bernacki


XI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy - Warszawa 19 - 20 kwietnia


Szanowni Państwo Zapraszam do zapoznania się z ofertą wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego dla bibliotekarzy do Francji:

- oferta
-
regulamin
-
zgłoszenie

Z poważaniem Bożena Boryczka  
OEIiZK Warszawa
francja@oeiizk.waw.pl


Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi wiele konkursów i projektów. We wtorek 11.12. o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe VII edycji projektu. Uczestnicy są szkoleni przez szkoleniowców z Warszawy. Zainteresowanych odsyłam do p. Jadwigi Garcorz tel. 602 765 259. Są miejsca. Wprawdzie na stronie CEO jest, że termin zgłoszeń upływa 30.11. ale każdy późniejszy będzie brany pod uwagę.   Dokładnie o wszystkim co robi CEO i o projekcie "Ślady przeszłości" na stronie http://www.ceo.org.pl  


Warsztaty:

2. Opracowanie elektronicznych zbiorów bibliotecznych (15 godz) od 15.XI. - miejsc 25, chętnych 35 osób

Nowa informacja: Na warsztaty, które miały rozpocząć się po 15.XI. wpisało się 35 osób. Bardzo proszę zdecydować w szkołach, z których wpisała się więcej niż 1 osoba, kto NA PEWNO będzie uczęszczać (ZSME R-k, SP11 R-k, SP3 Cz-L, ZSnr2 Żory, ZSS Radlin, LO I Żory). Trwa jeszcze warsztat "Regionalizm...", który zakończy się najpóźniej 29.XI. (przesunięcie to wynik kilku dni L4, długiego weekendu i tygodnia delegacji).   W GRUDNIU BĘDĄ DWA, W STYCZNIU JEDNO SPOTKANIE NASZEGO WARSZTATU. Trwają uzgodnienia rezerwacji sali w WOMie. Chcę aby spotkania były w środy 5 i 12. XII. od 14 do 17.30. Jeśli konieczne, wyślę potwierdzenie uczestnictwa do szkół. W tym tygodniu wyślę raz jeszcze wiadomość z "rozpiską" stuprocentową! WSZYSTKICH PROSZĘ O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA.

Dziękuję - Romana Piecha doradca meodyczny DRODNiIP "WOM" Rybnik

1. Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza (20 godz) - zapisanych jest 17 chętnych

Warsztaty "Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza"

Zajęcia 4
Ostatnie spotkanie w ramach warsztatów regionalnych odbędzie się 29.11.2007 (czwartek) w  godzinach: 15.30-18.00 w WOMie przy ul. Parkowej. Informacja ważna dla nieobecnych w sobotę oraz pań, które odjechały z Rud prędzej. Przypominam, iż zajęcia obejmują 20 godzin (lekcyjnych). Bardzo proszę, aby na te zajęcia przybyć punktualnie i punktualnie wyjść. Mamy dwoje gości -niespodzianki. Zajęcia trwają od 15.30 do 18.00. Oczywiście rozdanie materiałów i zakończenie oraz zaświadczenia też. Do zobaczenia - Roma

Zajęcia 1
odbyły się 25.11.07r. w
rybnickim muzeum, gdzie bardzo gościnnie przyjął nas pan dyrektor dr Bogdan Kloch.  Zapoznał nas z działem Historii i Kultury Regionu.  Zbiory Działu Historii Rzemiosła  przedstawiła nam dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz, która jak zwykle swoją wiedzę przelewała z głębi serca. Dyrektor zaopatrzył nas w wydawnictwa Muzeum a my obiecałyśmy  współpracę w ich propagowaniu! DZIĘKUJEMY! - zdjęcia

Zajęcia 2
Odbędą się 15.11. (czw) od 15.00 w G4 - Rybnicka-Kuźnia,  ul. Rybacka (niedaleko elektrowni) w Izbie Regionalnej prowadzonej przez panią Krystynę Kieretę.
o 16.30 prelekcja Aleksandra Żukowskiego na temat sławnych, interesujących, pomnikowych drzew naszego województwa - na tę prelekcję zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko uczestników warsztatów (spotkanie autorskie)
N
a spotkanie to zapraszamy wszystkich chętnych, chcących posłuchać młodego człowieka z pasją - przewodnika i przyrodnika. Słowo autora połączone będzie z prezentacją komputerową. Zapewne wszyscy mamy jego książki w zbiorach, więc warto zabrać je w celu zdobycia autografu:)
Początek o 16.30 w
G4, Rybnik, ul. Rybacka (koło Elektrowni). Na rondzie w prawo, tuż za zaporą w prawo i 300 m po prawej jest szkoła. - zdjęcia i relacja

Zajęcia 3
Odbędą się 17.11. (sb) w Rudach Raciborskich. Wyjazd o 9.00 z Rybnika -
W sobotę w Rudach - parkujemy pod kościołem, nie później jak o 9.15.
Zajęcia w szkole - dział regionalny biblioteki szkolnej oraz realizacja projektu regionalnego. Wizyta w remontowanym pocysterskim zespole pałacowo-klasztornym. Zajęcia w terenie z pracownikiem nadleśnictwa, panem Wieczorkiem. Wyjazd z powrotem o 14.oo.
Program:
1.Zespół Szkół - Biblioteka (p.Katarzyna Lubos, n-l bibliotekarz: zbiory regionalne; realizacja programu "Równać Szanse" Pol-Amer.Fundacji Wolności)
2.Pocysterski Zespół Klasztorno - Pałacowy. Oprowadza wikary parafii.
3. Nasze wspólne dobro! Spotkanie w terenie - p.Edward Wieczorek, Leśniczy Leśnictwa Bargłówka. -
zdjęcia i relacja

3. Tworzenie i prowadzenie strony internetowej w oparciu o nowoczesne zarządzanie treścią (CMS) 20 godz. - luty 2008 r.

4. Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza (chętnych 6 osób) - termin do uzgodnienia

w "WOM" Rybnik, ul.Parkowa 4a, kontakt r.piecha@wom.edu.pl lub tnbsp.rybnik@gmail.com


Konferencja w Katowicach: Rola biblioteki w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy - 8 listopada 2007 r.


Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie, Oddział TNBSP w Częstochowie i Oddział SBP w Częstochowie zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową pt.

Centra informacji multimedialnej w bibliotekach
i IV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie

Termin: 23 października 2007 roku (wtorek) godz. 10.00 - 16.00


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli: wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, historyków, polonistów, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich na

III ŚLĄSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

pod patronatem Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochy wspieraną przez Urząd Marszałkowski

ŚLĄSK A MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEKAZ TRADYCJI

Konferencja odbędzie się w dniu 24.11.2007 r. od godziny 900 - 1315 w Gimnazjum nr 2 w Żorach ul. Ks. Klimka 7 (obok dworca PKS)

Konferencja ma służyć wymianie doświadczeń z zakresu wiedzy o regionie oraz zaprezentowaniu najciekawszych rozwiązań w pracy dydaktycznej. W ramach konferencji odbędzie się cykl 4 wykładów oraz 6 warsztatów tematycznych dla nauczycieli, a także prezentacja różnorodnych ofert edukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Na stoiskach wydawniczych wystawione będą ciekawe publikacje pedagogiczne i pomoce dydaktyczne, które będzie można zakupić.

Blisze informacje: plik w formacie Microsoft Word (150 KB)


Sekcja Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Tychach zaprasza na konferencję:

"BIBLIOTEKA SZKOLNA - DZIEŃ DZISIEJSZY I PERSPEKTYWY"

Termin: 22 listopada 2007, godz.11.00

Miejsce: aula Zespołu Szkół nr 5 w Tychach, ul. Edukacji 11

PROGRAM:

10.30-11.00 Rejestracja uczestników

11.00 -11.10 Powitanie uczestników przez dyrektora Zespołu Szkół nr 5  Marka Waca  oraz Prezesa ZNP w Tychach Barbarę Świerad

11.10-11.30 Maria Malon, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach "Rola biblioteki i bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym"

11.30-12.00 dr Sabina Cisek, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego "Biblioteka XXI wieku"

12.00-12.15 Maria Nowacka, Okręgowa Sekcja Szkolnictwa Specjalnego ZNP w Katowicach "Wizerunek szefa"

12.15-12.30 Dyskusja

12.30-12.40 Dorota Łukasiewicz - Zagała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach "Współpraca biblioteki publicznej z bibliotekami szkolnymi"

12.40-12.50 Bożena Kozieńska, przewodnicząca Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Tychach "Działalność tyskich bibliotek szkolnych"

12.45 Zakończenie

13.00 Obiad

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa przedstawiająca działalność bibliotek szkolnych

Udział w konferencji jest bezpłatny

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 16.11.2007 w Zespole Szkół nr 5 tel. 032 227 37 33 w. 114 lub droga elektroniczną na adres: jola_rolnik@wp.pl

Istnieje możliwość skorzystania z obiadu w ZS-5, cena 8 zł (płatne w dniu konferencji )


REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

"WOM" w Rybniku - kursy i szkolenia


Ośrodek szkoleniowy - PRO COIG Sp. z o.o w Katowicach - dysponuje GRANTAMI i ma swoją filię w Rybniku - warto skorzystać!

np. Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji opiekuna szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego (bibliotek szkolnych i pedagogicznych)


Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji
opiekuna szkolnego centrum multimedialnego
i informacyjnego
(bibliotek szkolnych i pedagogicznych)
- namiary na szkolenia:


Poradnik - jak przygotować teczkę do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego? (uwzględniający wymogi nowego rozporządzenia) - w serwisie Awans.net.


Inne:

organizator

temat

informacje

Związek Nauczycielstwa Polskiego
w Rybniku

Zarząd Oddziału
ZNP w Rybniku
ul. Kościuszki 5
44-200 Rybnik

Różne szkolenia (kursy, studia podyplomowe - także BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA dające uprawnienia do zawodu bibliotekarza

tel./fax
(0-32) 422-28-76
tel.
(0-32) 422-97-79
0-609 058 629
0-691 741 368

KANA

www.kana.gliwice.pl

Częste bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

np. MULTIMEDIA W DYDAKTYCE
dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

44-100 GLIWICE
ul.Jana Pawła II 7
tel. 230-89-41

Studia podyplomowe:

 • Uniwersytet Śląski tel. 2551260 w.311, 318
  Instytut Bibliotekoznastwa i Informacji Naukowej
 • Podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
  Roczne studia podstawowe kwalifikacyjne, rozpoczynające się od semestru letniego, dla osób, które ukończyły pełne studia magisterskie dowolnego kierunku i zamierzają się przekwalifikować oraz uzyskać podstawy do pracy w zawodzie bibliotekarza.

 • Podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z zakresu:
  Biblioteki i systemy informacyjne w Unii Europejskiej
  Roczne studia podyplomowe specjalizacyjne dla absolwentów kierunku bibliotekoznawstwo i infomacja naukowa, którzy chcą opanować podstawy prawne pozyskiwania i użytkowania baz danych oraz obsługa baz inforamcji występujących w Europie.

 • Podyplomowe studia Zarządzanie i marketing w bibliotekach
  Roczne studia podyplomowe przeznaczone dla bibliotekarzy praktyków oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu nowoczesnych technik i metod zarządzania oraz marketingu w bibliotece.

 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie ul. Podchorążych 2 tel. 638-66-86
  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
  Pl. Uniwersytecki 9/13 50-137 WROCŁAW tel. 34-378-11 tel./fax 37-52-412
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Opolski
 • TNBSP w Rybniku - strona główna

  Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
  mgr Romana Piecha:
  tnbsp.rybnik@gmail.com

  Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com