W imieniu Organizatorów zapraszamy na

V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego - 25 marca 2009 - Częstochowa


Pamiątkowe wpisy do naszej KRONIKI

Uczestników Forum gorąco prosimy o opinie, uwagi na temat Forum. Dzięki nim, w przyszłości będziemy mogli przygotować podobną konferencję lepiej.


Ostatnie ze zdań, z wystąpienia Ewy Łopatka, które może posłużyć za krótkie podsumowanie szkolnej części wczorajszych wystąpień:

Wiele dzieje się w szkolnych bibliotekach. Bibliotekarze są grupą dobrze wykształconą. Od momentu ukończenia studiów uzupełniają swoją wiedzę na licznych kursach dotyczących technologii informacyjnej. Potrafią tę wiedzę praktycznie wykorzystać w pracy z uczniami.


Anna Urbaniak zanotowała polecane przez Panią Bożenę Boryczka linki do programów:

- Cam Studio: rejestruje operacje na pulpicie
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=717&CamStudio+2.0

- Microsoft Photo Story 3: animowane pokazy zdjęć:
http://www.microsoft.com/poland/windowsxp/using/digitalphotography/photostory/default.mspx

- Hot Potatoes: pomoce interaktywne (quizy, krzyżówki, itp.):
http://www.hotpot.hojnacki.net/


KILKA pierwszych - jeszcze "ciepłych" zdjęć z naszego IV Forum


IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Tematyka forum: Nowe formy i środki pracy z czytelnikiem - wymiana doświadczeń
                      Realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego placówki
                      Bibliotekarz i użytkownik w Multimedialnym Centrum Informacji
                      Wizerunek biblioteki i bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym

Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Rybnika Pan Adam Fudali.

Termin: 3 kwietnia 2008 roku, w godzinach od 9.00 do 16.00


Harmonogram forum, prelegenci (tytuły podkreślone kierują do referatów on-line)

8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników konferencji
9.00 - 9.30 Witajcie w Rybniku! Prezentacja miasta.
Powitanie uczestników i gości forum - prezez Oddziału TNBSP mgr Romana Piecha oraz Dyrektor DODNiP "WOM" w Rybniku dr Roman Miruk Mirski.
Wystąpienie zastępcy prezydenta miasta Rybnika mgr Joanny Kryszczyszyn.
Słowo w imieniu Rady Głównej TNBSP - wiceprezes mgr Danuta Brzezińska
9.30 - 10.00 prof. dr. hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej:
Estetyka wokół nas - o problemach bibliotekarskiej codzienności.
10.00 - 10.15 mgr Jolanta Drosdzol - kierownik filii w Chorzowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach:
Biblioterapia w bibliotece pedagogicznej - z doświadczeń chorzowskiej filii PBW w Katowicach.
10.15 - 10.30 mgr Jan Jackowicz-Korczyński - przedstawiciel sieci ENSIL na Polskę, Członek Krajowej Rady Bibliotecznej, programista, nauczyciel LO nr 6 w Gdańsku:
Uciekający świat : edukacjo, biblioteko... - gdzie jesteś?
10.30 - 10.35 Prezentacja e-kreatywnych (program Młodzież w Działaniu)
10.35 - 10.45 mgr Juliusz Wasilewski - redaktor naczelny miesięcznika "Biblioteka w Szkole":
Współpraca nauczycieli bibliotekarzy pilnie poszukiwana.
10.45 - 11.15 mgr Bożena Boryczka - pracownik dydaktyczny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie: 
ICIM w bibliotece - tworzenie multimedialnych i drukowanych pomocy dydaktycznych.
11.15 - 11.20 mgr Ewa Łopatka - nauczyciel bibliotekarz SP 5 w Rybniku:
Akcja e-Twinning w SP 5 w Rybniku jako przykład wykorzystania ICIM.
Po każdym wystąpieniu możliwość zadania pytania do Prelegenta
11.20 - 12.00 Przerwa na kawę
(podczas przerwy prezentacja bibliotek Subregionu Zachodniego,
możliwość zakupu publikacji Agencji SUKURS)
12.00 - 12.10 LOTERIA - losowanie niespodzianek :-)
12.10 - 12.20 mgr Danuta Brzezińska - nauczyciel bibliotekarz ZSO nr 2 w Bydgoszczy; prezes bydgoskiego Oddziału TNBSP:
A może bookcrossing?
12.20 - 12.30 mgr Kazimierz Szymeczko - pisarz i bibliotekarz z Rudy Śl. (Gimnazjum nr 8):
Szkoła przetrwania wg Szymeczki.
12.30 - 12.45 mgr Helena Legowicz - pracownik Biblioteki Regionalnej w Karwinie, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki w Republice Czeskiej:
Promocja polskiej współczesnej literatury dziecięcej na zaolziańskim Śląsku Cieszyńskim.
12.45 - 12.55 mgr Jolanta Pytel - nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 39 w Krakowie
mgr Romana Piecha - nauczyciel bibliotekarz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku:
"Uczenie się przez całe życie!" - co program Comenius proponuje bibliotekarzom?
12.55 - 13.15 mgr Helena Warczok - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śl.:
Biblioteka w regionie.
13.15 - 13.20 mgr Bogusława Nasalska i mgr Danuta Pobudkiewicz - nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielsku-Białej:
Konkurs "Bajarz Roku" oraz warsztaty terapeutyczne.
13.20 - 13.40 mgr Elżbieta Pawełka - nauczyciel bibliotekarz ZSO nr 4 w Bytomiu:
Rola biblioteki szkolnej w pokonywaniu "library anxiety". Badania przeprowadzone wśród studentów I roku geografii UŚ i politologii WSEi A w Bytomiu.

Po każdym wystąpieniu możliwość zadania pytania do Prelegenta

14.00 - 15.00 Dyskusja, wnioski, podsumowanie. (W tle prezentacja bibliotek Subregionu Zachodniego)

Udział w forum jest bezpłatny. Rejestracja w dniu konferencji od godz. 8.00 do 9.00. 
Więcej informacji (dojazd, program itd.) uzyskają Państwo na stronie internetowej forum
www.4.silesialibraryforum.eu, gdzie można zarejestrować się pod adresem e-mail: 4forum.rybnik@gmail.com
W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o potwierdzenie ud
ziału do 27 marca 2008. 


BANER wykonała Edyta Guznowska

       


Miejsce: "Klub Energetyka" prowadzony przez "Fundację Elektrowni Rybnik" ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik
(zobacz plan dojazdu)


Organizatorzy:

Głównym organizatorem IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego jest:
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Rybniku

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Współorganizatorem Forum jest:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku


W ogrganizacji forum pomogli:

Urząd Miasta
Rybnik

Urząd Miasta
Wodzisław Śląski

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Rybniku

Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny

Urząd Miasta Żory

Związek Subregionu Zachodniego z Siedzibą w Rybniku

Księgarnia Orbita

Muzeum w Rybniku

witryna "Biblioteki w Szkole"

Agencja Sukurs

Dyrekcja Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

EMPIK - ul. Sobieskiego 18, 44-200 Rybnik - tel. 32 4238703

Muzeum Miejskie w Żorach

Nadleśnictwo w Rybniku

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

Kilka innych FIRM i Osób prywatnych...

TNBSP w Rybniku -  strona główna CIASTA... upieczone przez 20 Członków naszego Oddziału :-)

Ewa Biela
nauczyciel - bibliotekarz w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śląskim
dla Uczestników Forum wykonała piękne, pamiątkowe zakładki:

Reszta zakładek - skromniejsza, w trochę innym stylu...

Forum w MEDIACH:

witryna "Biblioteki w Szkole" portal Rownet Portal Urzędu Miasta
Rybnik- KULTURA - zobacz

     

 


Poprzednie Fora:

Częstochowa - marzec 2005 ; Bielsko-Biała - 23 marca 2006 ; Katowice - 22 marca 2007

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com