W czasie trwania IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego - 3 kwietnia 2008 roku w Rybniku
będzie można zakupić szereg bardzo interesujących pozycji

Osoby, które będą potrzebowały FAKTURĘ, prosimy, by zabrały ze sobą kartkę A5 z pełną nazwą firmy, adresem i numerem NIP. (Najlepiej po prostu zabrać kartkę z zeszytu z odbitą na niej pieczęcią szkoły - biblioteki). Te kartki zostaną zebrane przez Osoby sprzedające publikacje. Na tych kartkach zaznaczymy ile jakich pozycji Państwo zakupili. A następnie, za kilka dni kartki te zostaną odesłane z Warszawy wraz z gotowymi fakturami.

Gołębiewska Lucyna: Zbiory specjalne-nieksiążkowe w bibliotekach : Poradnik Metodyczny. Warszawa: Agencja SUKURS, 2008.

25 złotych

Wszystko gra. Wybór materiałów repertuarowych "Biblioteki w Szkole." Warszawa: Agencja SUKURS, 2007. ISBN 978-83-924008-2-0.

30 złotych

Saniewska Danuta: Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. Warszawa: Sukurs, 2007.

25 złotych

Monika Nagowska: Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych

20 złotych

"Świetlica w Szkole" kwartalnik:

nr 1/2008 - cena 10 złotych

nr 2/2008 - cena 10 złotych

Ponadto będzie można zamówić prenumeratę:

"Biblioteka w Szkole" - rok 2008 - 105 złotych
"Wszystko dla Szkoły" - rok 2008 - 100,20 złotych
"Świetlica w Szkole" - rok 2008 - 40 złotych

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com