KILKA pierwszych - jeszcze "ciepłych" zdjęć z naszego IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego - 3 kwietnia 2008 roku w Rybniku

IMG_0001.jpg

Od prawej: Danuta Brzezińska - Wiceprezes TNBSP w Polsce i w Bydgoszczy, Barbara Hadas-Rał oraz Barbara Michniak - Prezeski TNBSP z Katowic

IMG_0004.jpg

Sklepik Agencji SUKURS

IMG_0005.jpg

Sekretariat Forum z Szefową - Barbarą Szymon

IMG_0007.jpg IMG_0008.jpg IMG_0009.jpg

W Sekretariacie pracowały bardzo dzielne Dziewczyny z Żor od lewej: Zyta Barczyk, Monika Lewandowska i Krytyna Jurkowska

IMG_0014.jpg IMG_0010.jpg IMG_0011.jpg
IMG_0015.jpg

Prezeski z Katowic

IMG_0016.jpg

Anna Urbaniak - Twórca Oficjalnej witryny Forum

IMG_0017.jpg

Od prawej: Panie Bożena Boryczka, Danuta Brzezińska, Pan Juliusz Wasilewski i Pani Izabela Rudnicka

IMG_0022.jpg

Wykład Pana Profesora Jana Malickiego, Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach

IMG_0037.jpg

Na pierwszym planie Pani Izabela Rudnicka z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, stoi Romana Piecha - Prezes TNBSP w Rybniku

IMG_0026.jpg

Irena Gucwa, Małgorzata Szołtysek, Agnieszka Chorągwicka i Katarzyna Tkocz

IMG_0032.jpg

Redaktor Naczelny "Biblioteki w Szkole"
wraz z Mariolą Gwózdź i Agatą Wawrzyniak

IMG_0033.jpg

Dzielne Dziewczyny z Szatni (Ewa Maciejek i Alicja Górecka) oraz jeden z przemiłych Panów, którzy tak chętnie służyli nam wszelką pomocą

IMG_0064.jpg

Elżbieta Rafińska - oficjalny fotoreporter konferencji

IMG_0038.jpg

Pani Jolanta Drosdzol z Biblioteki Pedagogicznej w Chorzowie opowiadała o biblioterapii

IMG_0039.jpg

Pan Jan Jackowicz-Korczyński oraz dwie Jego Dzielne Wychowanki

IMG_0040.jpg

Julia Piwakowska i i Mirka z Radia Wolne Dolne Miasto

IMG_0043.jpg

Oficjalna Fotoreporterka Forum - Elżbieta Rafińska

IMG_0042.jpg

Mirka Jackowicz-Korczyńska

IMG_0044.jpg

Izabela Rudnicka, Juliusz Wasilewski i Danuta Brzezińska

IMG_0049.jpg

Wiceprezes TNBSP w Polsce - Pani Danuta Brzezińska

IMG_0047.jpg

Prelekcja Redaktora Naczelnego "Biblioteki w Szkole" Juliusza Wasilewskiego

IMG_0045.jpg

Referaty wzbudzały szczere zainteresowanie słuchaczy

IMG_0051.jpg

O ciekawych rozwiązaniach technologicznych opowiedziała Pani Bożena Boryczka
Kierownik Działu Informacji i Wydawnictw Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

IMG_0052.jpg

Wydawnictwa "Agencji Sukurs" cieszyły się powodzeniem

IMG_0054.jpg

W Bydgoszczy niezwykle prężnie rozwija się akcja Uwalniania Książek

IMG_0056.jpg

Do korzystania ze środków Unijnych zachęcały nas Jolanta Pytel z Krakowa i Romana Piecha

IMG_0058.jpg

Jolanta Pytel i Koleżanki z TNBSP w Bielsku, pierwsza z prawej - Pani Prezes Danuta Bochenek obok Elżbieta Gucwa

IMG_0062.jpg

Romana Piecha wraz z naszym Gościem z Republiki Czeskiej - Panią Heleną Legowicz

IMG_0059.jpg

IMG_0025.jpg

IMG_0060.jpg

Zasłuchana widownia

IMG_0065.jpg

Prelegentki z Bielska-Białej - Panie Bogusława Nasalska i Danuta Pobudkiewicz nauczyły nas jak w prosty sposób zrobić przepiękne witraże

IMG_0061.jpg

Interesująca działalność kulturalna Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich zaprezentowana przez Panią Dyrektor Helenę Warczok

IMG_0068.jpg

Pani Pani Elżbieta Pawełka z Bytomia swoją ciekawą prelekcją zakończyła nasze obrady


Created by IrfanView

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com