Sprawy organizacyjne IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego - 3 kwietnia 2008 roku w Rybniku

Przygotowanie Forum - to ciężka, także fizycznie - praca wielu Osób z naszego Oddziału. Najwięcej napracowała się nasza Pani Prezes - Romana Piecha. Tu kilka pamiątkowych zdjęć z końcowej, gorączkowej pracy 1 kwietnia:

 

Prezentacja bibliotek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Pokażmy nasze biblioteki z jak najlepszej strony!

Chcemy przed rozpoczęciem obrad oraz w czasie przerw zaprezentować Gościom Forum nasze biblioteki. Planujemy przygotowanie specjalnej prezentacji multimedialnej, której każdy slajd będzie poświęcony innej bibliotece Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W prezentacji nie powinno zabraknąć bibliotek, w których pracują członkowie Rybnickiego Oddziału TNBSP, ale mamy nadzieję, że uda się tam zaprezentować także inne placówki biblioteczne naszego regionu: publiczne, szkolne, uczelniane, parafialne... Po zakończeniu forum prezentację tę na stałe opublikujemy na naszej witrynie internetowej. Będzie doskonałą promocją, informacją na temat naszej bibliotekarskiej pracy.

Dlatego prosimy o nadsyłanie następujących danych:

Poszczególne biblioteki będę w prezentacji zamieszczać w kolejności zgłoszeń. Opłaca się być szybkim :-).

Ostateczny, nieprzekraczalny termin nadsyłania informacji mija w piątek 14 marca 2008 roku.

Sposób przygotowania plików do przekazania oraz inne informacje praktyczne.


TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com