IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego - 3 kwietnia 2008 roku w Rybniku
Pamiątkowe wpisy do naszej kroniki

prof. dr. hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej

Juliusz Wasilewski - redaktor naczelny miesięcznika "Biblioteka w Szkole"

Danuta Brzezińska - wiceprezez TNBSP w Polsce; nauczyciel bibliotekarz ZSO nr 2 w Bydgoszczy; prezes bydgoskiego Oddziału TNBSP

Bożena Boryczka - pracownik dydaktyczny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie:

Joanna Kryszczyszyn - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik

Jan Jackowicz-Korczyński - przedstawiciel sieci ENSIL na Polskę, Członek Krajowej Rady Bibliotecznej, programista, nauczyciel LO nr 6 w Gdańsku

Adam Kapias - wicedyrektor d/s bibliotek Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku

 

Danuta Bochenek - prezes TNBSP O/Bielsko-Biała

Barbara Hadas-Rał i Barbara Michniak - prezesi TNBSP O/Katowice

Kornelia Delowicz - wicedyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku

Jolanta Drosdzol - kierownik filii w Chorzowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach

Helena Legowicz - pracownik Biblioteki Regionalnej w Karwinie, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki w Republice Czeskiej

Jolanta Pytel - nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 39 w Krakowie

Helena Warczok - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śl.:

Bogusława Nasalska i Danuta Pobudkiewicz - nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

Elżbieta Pawełka - nauczyciel bibliotekarz ZSO nr 4 w Bytomiu

dr Renata Sowada - przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com