TNBSP w Rybniku -  strona głównaWażne informacje

Biblioteka: słowa, dźwięki, obrazy - pod tym hasłem obchodzimy siódmą edycję TYGODNIA BIBLIOTEK
(8-15 maja) 
http://www.ebib.info/content/view/334/181/

Bibliotekarzom w tych szczególnych dniach dedykujemy listę przebojów bibliotekarskich na YouTubie : http://www.ebib.info/2010/112/a.php?szybowska i wszystkim życzymy OWOCNYCH dni - jako organizatorom i odbiorcom proponowanych imprez.

Wszystkie biblioteki miejskie i gminne proponują w maju szczególne wydarzenia.

Pamiętajmy też o rozpropagowaniu NOCY MUZEÓW 14/15 lub 15/16 maja. W naszym regionie zapraszają 2 placówki :http://www.muzeum.rybnik.pl/files/informator/nocmuzeow/noc2010/ulotkanoc2010.pdf
http://www.muzeum.zory.pl/aktualnosci.html  Muzeum Śląskie w K-cach :
http://www.muzeumslaskie.pl/edukacja-wydarzenia-cykliczne-noc-w-muzeum-1.php


1. Podaję wzory pism dla komisji skontrowej, gdyż wielu z was "szykuje się" na to w najbliższych miesiącach.

2. Bezpłatne warsztaty z zakresu e-twinningu dla nauczycieli-bibliotekarzy odbędą się w WOMie na Parkowej w dniu 20 XI (piątek) o 14.30. Prowadzący: trener programu Wojciech Wasylko.
Uczestnicy otrzymują materiały z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz zaświadczenia. W trakcie szkolenia - poczęstunek. Czas:do 17.00.
W razie większego zainteresowania kolejne spotkanie będzie można przeprowadzić z początkiem 2010r. (nowe fundusze).
http://www.etwinning.pl/ Dziękuję za zgłoszenia i czekam na dalsze.

3. Minął Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Proszę o nadsyłanie działań, sprawozdań do polskiego "koordynatora": http://islm.ensil.eduwww.net/ lub do Ani Urbaniak SP32 Rybnik: sp32biblioteka@gmail.com (lub na naszą witrynę)

Serdecznie pozdrawiam, Roma Piecha


1. UWAGA! Ze względów organizacyjnych zmiana terminu nadsyłania prac na konkurs o Korfantym!!! Termin końcowy: 7 listopada.

2. W listopadzie odbędzie się szkolenie przeprowadzone przez trenera programu eTwinning opłacone z funduszy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (19 LUB 20 XI). Proszę zainteresowane osoby o zgłoszenia pod adresem r.piecha@wom.edu.pl lub tnbsp@gmail.com
Jednocześnie proszę o zgłoszenia "stuprocentowe" :-)

3. Zaproszenie do Muzeum w Rybniku 22 X 09r. godz.17.00
 na spotkanie promocyjne publikacji pt.:"Na polsko-skandynawskich ścieżkach historii" wydanej przez: Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy; Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W trakcie spotkania wygłoszone zostaną referaty:

- "Wędrując po zamarzniętym Bałtyku. Kilka refleksji na temat powstania książki." - mgr Damian Halmer
- "Zamla i inni. Muzyka skandynawska między światem najmniejszym a wielkim światem" -  dr. Jacek Kurek (więcej o dr J.Kurku
tutaj)

W ramach festiwalu NORADALIA do 30 X czynna jest wystawa "Szwecja w sepii" przygotowana przez Marię Danielską,  w oparciu o własne zbiory pocztówek z pocz. XX w.

4.  zaproszenie na VI  Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie.

5. W poniedz. 19 X odbędzie sie w Zespole Szkół Budowlanych w R-ku  zebranie Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej TNBSP O/Rybnik.

6. Prosimy o nadsyłanie "działań" biblioteki w ramach MMBS w celu umieszczenia na stronie internetowej.


W imieniu redakcji kwartalnika "Dialog Edukacyjny" wydawanego przez RODNiIP "WOM" Rybnik zapraszam do redagowaia artykułów w tym periodyku. Obecnie trwają przygotowania do nr 3. Wyczerpujące informacje na stronie www.wom.edu.pl w zakładce z lewej strony "Dialog..." i nr 1 do pobrania w pdf. Materiały można nadsyłać najpóźniej do końca listopada. Pytania i "chęci" proszę kierować do mnie:)

Pozdrawiam, Roma Piecha


Cenna informacja na temat godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, którą można wyszukać w aktualnościach na witrynie: ZNP - Rybnik: http://www.rybnik.znp.edu.pl/ (fragmenty):

Przedstawione zagadnienia uregulowane są w Karcie Nauczyciela w przepisach o godzinach ponadwymiarowych (art. 35 ust. 1 i 2) oraz o doraźnych zastępstwach (art. 35 ust. 2a). Przy analizie tych przepisów należy uwzględnić nowelizację Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1845).

Jeżeli chodzi o pracę w godzinach ponadwymiarowych, to zgodnie z art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela, w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć ? tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Karta Nauczyciela przez godzinę ponadwymiarową rozumie przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. A zatem dla nauczycieli świetlicy godziną ponadywymiarową będzie każda godzina pracy ponad obowiązujące go tygodniowe pensum.

Natomiast doraźne zastępstwo nie jest uzależnione od kwalifikacji. Zgodnie z art. 35 ust. 2a Karty Nauczyciela, przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. Każda taka godzina jest płatna niezależnie od tego, czy zastępujący ma kwalifikacje do nauczania przedmiotu, którego naucza zastępowany nauczyciel. Nie ma również czegoś takiego, jak limit płatnych zastępstw - każda godzina doraźnego zastępstwa jest płatna.

A zatem sprzeczne z przepisami Karty Nauczyciela jest uzależnianie płatności wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw od tego, czy są one realizowane zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy. Zgodnie z Kartą nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę doraźnego zastępstwa.

Niezgodne z ustawą jest również wliczanie godzin doraźnych zastępstw w ramy 40 godzinnego czasu pracy. Art. 35 ust. 2a Karty stanowi bowiem wyraźnie, że są to godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej obowiązującego nauczyciela pensum tych godzin. Tygodniowy wymiar tych zajęć określa art. 42 ust. 3 Karty i w powiązaniu z tym przepisem należy interpretować art. 35 ust. 2a.

Opracował
Dariusz Dwojewski

TNBSP w Rybniku -  strona główna

TNBSP Oddział w Rybniku: tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com