KILKA POMYSŁÓW RACJONALIZATORSKICH.

 

            W naszej codziennej pracy nieustannie spotykamy się z różnymi drobnymi problemami natury technicznej. Na niektóre z tych bolączek dnia codziennego udało mi się znaleźć proste, nie wymagające wielkich nakładów finansowych rozwiązania. Chcę podzielić się niektórymi z nich w nadziei, że może będą dla kogoś inspiracją.

           

 

 

TECZKA NUMER 65
Temat / tytuł czasopisma Ilość

lub Rok/ nr

data klasa nazwisko zwrócono
Mickiewicz 14 17 I 04 III f Nowak x
Biblioteka w szkole 8/03 18 IV 04 II a Kowalska x
Aura 5/999 11 V 04 I g Pluta  
           
           

 

 

Spędzasz w bibliotece więcej niż 5 minut, albo korzystasz z jakiegokolwiek źródła informacji lub komunikacji - zostaw po sobie ślad:

! Podpis

€Kto? - postaw x sCos - postaw znaki "x" s
Zostaw
parafkę "lekarską"
 (lub całe: imię, nazwisko, klasa... - jak wolisz)

G

LO

N

¨ : 1 â

 

Gimnazjum

Liceum Nauczyciel lub inny Czytelnik książki internet Inne: czasopisma, gry, materiały ilustracyjne Kącik cichej nauki

Borek

X     X X   X
Radek
  X     X X  

Nowak

X     X   X  
Ania K. X       X X X

Kowalska

    X X      
               
               
Razem: 3 1 1 3 3 3 2

 

 

Mam ułatwioną pracę, przy liczeniu. Zresztą tu także opracowałam tabelkę w programie excel i wprowadzam potrzebne dane, które komputer sam mi podlicza. Oczywiście wprowadzone dane można automatycznie przerobić na dowolny wykres.

 

Czytelnia
dzień razem osób: gimnazjum liceum nauczyciele księgozbiór internet inne nauka
2 II

53

37

16

0

17

11

12

32

3 II

0

0

0

0

0

0

0

0

4 II

61

42

19

0

19

24

20

39

5 II

52

10

41

1

10

23

15

28

6 II

76

51

24

1

14

19

28

54

9 II

42

4

37

1

7

19

15

18

10 II

30

11

17

2

11

18

9

16

11 II

43

14

28

1

5

16

8

18

12 II

35

4

28

3

0

18

7

17

13 II

26

1

24

4

10

11

9

19

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
luty

418

174

234

13

93

159

123

241

styczeń

905

277

613

14

253

362

229

498

grudzień

758

367

386

5

197

296

164

462

listopad

832

298

520

14

236

286

147

451

październik

830

269

555

14

255

369

128

350

wrzesień

658

265

383

14

173

262

105

303

razem:

2320

832

1458

42

664

917

380

1104

 

Dziennik, który można zamówić w Agencji SUKURS

 

Dzień

Czynności i prace organizacyjno- techniczne

Działalność pedagogiczna

25  listopada 2003 wtorek

¨       prace porządkowe i organizacyjne

¨       strona internetowa biblioteki - aktualizowanie

¨       ewidencja bieżąca czasopism

¨       tworzenie nowych opisów do kartoteki komputerowej

¨       katalogowanie książek

¨       wpisywanie nowych pozycji do księgi inwentarzowej

¨       wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów książek i innych materiałów bibliotecznych

¨       porady czytelnicze, biblioteczne i bibliograficzne

¨       pilnowanie młodzieży spędzającej w bibliotece czas na tzw. "okienkach"

26 listopada 2003 środa

¨       prace porządkowe i organizacyjne

¨       strona internetowa biblioteki - aktualizowanie

¨       ewidencja bieżąca czasopism

¨       tworzenie nowych opisów do kartoteki komputerowej

¨       wpisywanie nowych pozycji do księgi inwentarzowej

¨       naprawa zniszczonych książek

¨       wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów książek i innych materiałów bibliotecznych

¨       porady czytelnicze, biblioteczne i bibliograficzne

¨       pilnowanie młodzieży spędzającej w bibliotece czas na tzw. "okienkach"

¨       prace związane z prenumeratą czasopism

¨       prace związane z mierzeniem jakości pracy szkoły -przygotowanie ankiety

28 listopada piątek

¨       prace porządkowe i organizacyjne

¨       strona internetowa biblioteki - aktualizowanie

¨       ewidencja bieżąca czasopism

¨       tworzenie nowych opisów do kartoteki komputerowej

¨       wpisywanie nowych pozycji do księgi inwentarzowej

¨       katalogowanie książek

¨       wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów książek i innych materiałów bibliotecznych

¨       porady czytelnicze, biblioteczne i bibliograficzne

¨       prace związane z prenumeratą czasopism

¨       rozwiązanie konkursu niepodległościowego - wręczenie dyplomów i nagród

3 grudnia 2003 środa

¨       prace porządkowe i organizacyjne

¨       strona internetowa biblioteki - aktualizowanie

¨       ewidencja bieżąca czasopism

¨       tworzenie nowych opisów do kartoteki komputerowej

¨       wpisywanie nowych pozycji do księgi inwentarzowej

¨       katalogowanie książek

¨       wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów książek i innych materiałów bibliotecznych

¨       porady czytelnicze, biblioteczne i bibliograficzne

¨       pilnowanie młodzieży spędzającej w bibliotece czas na tzw. "okienkach"

¨       zmiana gazetki w witrynie: Nasza mała Ojczyzna

¨       loteria fantowa - przygotowania związane z jej organizacją

4 grudnia 2003 czwartek

¨       prace porządkowe i organizacyjne

¨       strona internetowa biblioteki - aktualizowanie

¨       ewidencja bieżąca czasopism

¨       tworzenie nowych opisów do kartoteki komputerowej

¨       wpisywanie nowych pozycji do księgi inwentarzowej

¨       katalogowanie książek

¨       gromadzenie materiałów do kartotek tekstowych (wycinki prasowe)

¨       kartoteka regionalna - prace związane z jej aktualizowaniem

¨       kartoteka tekstowa-ilustrowana: prace związane z jej aktualizowaniem

¨       wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów książek i innych materiałów bibliotecznych

¨       porady czytelnicze, biblioteczne i bibliograficzne

¨       pilnowanie młodzieży spędzającej w bibliotece czas na tzw. "okienkach"

 

5 grudnia 2003 piątek

¨       prace porządkowe i organizacyjne

¨       strona internetowa biblioteki - aktualizowanie

¨       ewidencja bieżąca czasopism

¨       tworzenie nowych opisów do kartoteki komputerowej

¨       wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów książek i innych materiałów bibliotecznych

¨       porady czytelnicze, biblioteczne i bibliograficzne

¨       spotkanie z członkami Koła Bibliofil

 

 

mgr Gabriela Bonk

z Biblioteki Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku
bibliofilur@poczta.onet.pl
 
www.bibliofilur.republika.pl

 


Biblioteki szkolne i Pedagogiczna w Rybniku