TADEUSZ KOŚCIUSZKO

konkurs czytelniczy dla uczczenia 260. rocznicy urodzin Naczelnika

PYTANIA - plik w formacie Microsoft Word (50 KB)

ODPOWIEDZI - plik w formacie Microsoft Word (46 KB)

4.jpg

Konkurs dedykuję Dominice K. z I G

1. Podaj imiona, które nadano Kościuszce na chrzcie świętym 12 lutego 1746 roku:


Jak nazywał się kapłan, który udzielił tego sakramentu na prośbę rodziców: Ludwika Tadeusza i Tekli (z Radomskich) Kościuszków:

 


2. Z kim łączyła Tadeusza Kościuszkę miłość choć wzajemna, a jednak nieszczęśliwa (gdyż wybranka Tadeusza Kościuszki została poślubiona wolą ojca Józefowi Lubomirskiemu)?

3.jpg


3. Serce Tadeusza Kościuszki spoczywa w urnie na Zamku Królewskim w Warszawie. Gdzie znajduje się jego grób?
4. Co przedstawia zamieszczony obok rysunek i kto jest jego autorem?

2.jpg


5. Która ze szkół w Rybniku nosi imię Tadeusza Kościuszki i przy jakiej ulicy znajduje się jej siedziba?

6. Na zdjęciu zaznaczono pewien punkt. Cóż szczególnego miało tam miejsce 24 marca 1794 roku o godzinie dziesiątej rano?

5.jpg


7. Rozpoznaj autorów obrazów:

8.jpg

1. Tadeusz Kościuszko na tle bitwy pod Racławicami

10.jpg

2. Przysięga Kościuszki na Rynku krakowskim

11.jpg

3. Obóz Tadeusza Kościuszki pod Igołomią

9.jpg

4. Kościuszko pod Racławicami

1.jpg

5. Ruiny starożytnego Rzymu

7.jpg

6. Tadeusz Kościuszko znoszony z pobojowiska pod Maciejowicami

6.jpg

7. Panorama Racławicka

4.jpg

8. Portret Tadeusza Kościuszki

Created by IrfanView


Malarze do wyboru:

Tadeusz Kościuszko , Michał Stachowicz , Juliusz Kossak , Józef Grassi , Jan Bogumił Plersch , Franciszek Smuglewicz , Jan Styka , Wojciech Kossak , Jan Matejko

Tu wpisz nazwiska malarzy:

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.

8. Rozpoznaj – czyje to słowa:

O Kościuszko, piękny wzorze,
Jako Ojczyznę miłować!
W każdej życia swego porze
Pragniemy cię naśladować…
 
Roje pszczół nowych wywodzi na wrzosy -
zastęp z kmiecego wzięty pokolenia,
w wyprostowane uzbrojony kosy,
do niezwykłego gotowy koszenia.
 
Jak wziął machać, wywijać, my też obces na wrogi.
Dalej ranić, zabijać, aż Moskale het w nogi!
Het, przez pola, przepaście, uciekali jak wściekli,
Myśmy armat dwanaście do Kościuszki przywlekli.
 
Pan Kościuszko skrzyknął chłopów
i w moc ich uwierzył
Nie zrobią mu przecie wstydu
 polscy kosynierzy.
 
Dzięki pani. Jam człek cichy,
wziąłem władzę nie dla pychy,
nie dla sławy – powiem śmiele -
na Ojczyzny stoję czele.
 
Święconą szablicą
Pan Kościuszko skinął,
Jako orzeł w dwoje skrzydeł
Wojsko swe rozwinął.
 
Po śmierci Kościuszki jeden z obywateli kupił po nim konia, na którym stary Kościuszko często jeździł – lecz koń, przeszedłszy do nowego pana, ilekroć zaprzężonym był do wozu i wiózł szlachcica drogą, zatrzymywał się i stawał przed każdym żebrakiem, tak go dawny pan przyzwyczaił rozdawaniem jałmużny.  
Ten „bohater dwóch kontynentów”, polski Lafayette”, został wraz z bratankiem króla, generałem Józefem Poniatowskim wyznaczony do podjęcia trudnego dzieła reformy wojskowej.  
Trzeba przyznać, iż Polacy nie cierpią jarzma, mają entuzjazm do wolności i cnoty, ale wadą ich jest, iż jak są żywymi w zaczęciu śmiałych czynów, tak niestałymi w dokonaniu i słabiejącymi w przeciwnościach.  
Kościuszko! Twoja skromność nie dba o pochwały,
A w boju mężny, w pokoju umysł masz wspaniały.
 
Na to wszystkie jedne głosy:
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli.
 


Autorzy do wyboru:

Tadeusz Kościuszko , Józef Wybicki , Anna Świerczyńska , Jan Kasprowicz, Norman Davies , Maria Konopnicka , Juliusz Słowacki , Alina Kwiecińska , Gustaw Ehrenberg , Jan Czeczot, Alojzy Feliński
Bibliografia – przy układaniu pytań wykorzystano następujące publikacje:

  1. Jachimczak Barbara: Do zbudzonego przemawiam narodu : Montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji dwusetnej rocznicy powstania kościuszkowskiego. „Biblioteka w Szkole” 1994 nr 1 s. 5- 7. [cytaty]
  2. Kopczewski Jan ST.: Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko. Wyd. 3 zmien. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1985. ISBN 83-10-08797-7. [pytania]
  3. Kowalczykówna Jolanta: Pan Kościuszko tutaj kroczy… „Biblioteka w Szkole” 1994 nr 1 s. 1- 5 [cytaty]
  4. Powstanie kościuszkowskie 1794 : Dzieje militarne. Pod red. Tadeusza Rawskiego. Warszawa: Egros, 1994. ISBN 83-86268-11-5. [ilustracje]
  5. Supronowicz Iwona, Leksowska Lidia: Dwusetna rocznica powstania kościuszkowskiego : Scenariusz uroczystego apelu. „Biblioteka w Szkole” 1994 nr 1 s. 8 – 9. [cytaty]
  6. Szyndler Bartłomiej: Tadeusz Kościuszko 1746 – 1817. Warszawa: Bellona, 1991. ISBN 83-11-07728-2. [pytania]
  7. Zamorski Andrzej: Naczelnik w sukmanie. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. ISBN 83-03-03052-3. [ilustracje]

autor - Gabriela Bonk
Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku