Konspekt lekcji:

Przysposobienie czytelniczo - informacyjne
Temat: Z dziejów książki

mgr MarzenaPopek

KLASA I Technikum

PRZEDMIOT: Przysposobienie czytelniczo - informacyjne

PROWADZĄCY: Marzena Popek

TEMAT LEKCJI: Z dziejów książki

TYP LEKCJI: ćwiczeniowa, eksponująca, problemowa

CELE LEKCJI:

 1. Ogólny: zapoznanie z dziejami książki od starożytności po współczesność ze szczególnym uwzględnieniem zmian formy książki.
 2. Operacyjny: uczeń po lekcji:
 1. rozumie:
 1. pamięta:
 1. potrafi:

METODY PRACY

 1. Podające (informowanie):
 1. Eksponująca (przeżywanie):
 1. Praktyczna (działanie):
 1. Problemowe (odkrywanie):

POMOCE DYDAKTYCZNE


PLAN LEKCJI

CZĘŚĆ LEKCJI

PRZEBIEG LEKCJI - CZYNNOŚCI

I. WSTĘPNA
 1. Podanie tematu lekcji i zapis w zeszycie.
 2. Zaznajomienie uczniów z zakresem pracy.
II. PODSTAWOWA
 1. Burza mózgów na polecenie nauczyciela.
 2. Analiza tablicy poglądowej - dzieje książki (omówienie nauczyciela).
 3. Ćwiczenia uczniów - wyjaśnianie pojęć według Słownika języka polskiego i EWOK-u.
 4. Przegląd informacji i ilustracji zawartych w programie komputerowym Historia świata.
 5. Prezentacja wiedzy.
 6. Dyskusja na kartkach - słoneczko.
 7. Fragmenty filmu - Imię róży U. Eco.
 8. "Białe kruki".
 9. Wykorzystanie elementów dramy - piękno iluminacji w książkach rękopiśmiennych.
III. KOŃCOWA
 1. Podsumowanie przez nauczyciela.
 2. Sporządzanie map pamięci przez uczniów, podsumowanie nabytej na zajęciach wiedzy i doświadczeń.

 


TOK LEKCJI

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

 • Podanie tematu lekcji oraz zaznajomienie uczniów z zakresem pracy na lekcji.
 • II. PODSTAWOWA

  1. Burza mózgów - uczniowie na karteczkach odpowiadają na polecenia nauczyciela "Kiedy myślę o dziejach książki przychodzi mi na myśl...". Przytwierdzanie karteczek do tablicy.
  2. (ewentualne odpowiedzi: tabliczki gliniane, papirus, papier, pismo, Starożytny Egipt i Grecja, skryba, Biblia Gutenberga).

   Dzieje książki: (analiza tablicy poglądowej) - pogadanka nauczyciela

   Szukanie na mapach państw i miast istotnych dla dziejów książki: Egipt, Nil, Pergamon; Europa średniowieczna: Moguncja, Kraków, Warszawa.

  3. Podział na grupy. Uczniowie losują karteczki z poleceniami na temat formy książek. Wyjaśnianie pojęć według Słownika języka polskiego, EWOK-u oraz albumów:
  1. Przegląd informacji i ilustracji na komputerze (Historia ŚwiataR KulturaR Pismo):
   1. początki pisma (piktogramy wyryte na glinianej tabliczce ok. 2900 lat p.n.e.),
   2. papirus (egipski papirus z ok. 1100r p.n.e.R pismo egipskie i chińskie, księga zmarłych),
   3. pergamin (hebrajska Biblia),
   4. papier (produkcja papieru),
   5. iluminowane manuskrypty (poj. iluminacja,
   6. druk,
   7. maszyna do pisania,
   8. edytor tekstu.
  1. Prezentacja wiedzy:
  2. Każda grupa przedstawia zebrane informacje. Mówi o obszarze występowania danej formy książki, okresie historycznym, cywilizacji, rozwoju pisma. Zastosowano tutaj elementy dramy, gdyż uczniowie wchodzą w rolę.
  3. Dyskusja na kartkach - słoneczko
 • Nauczyciel rozdaje uczniom po cztery małe kartki, na których każdy wpisuje cztery charakterystyczne cechy danej formy książki. Nauczyciel kładzie na podłodze 6 żółtych kółek z papieru z napisami: "zwój", "tabliczka gliniana", "kodeks", "inkunabuł", "starodruk", "zbiory audiowizualne". Wokół nich układa po dwie kartki (razem 12), tworząc z nich "promienie" słoneczek. Zadaniem uczniów jest wydłużenie tych promieni - jeśli ich uwagi "pokrywają" się z propozycjami nauczyciela, lub stworzenie nowych "promieni" - jeśli są odmienne.

  Powstaje w ten sposób sześć słoneczek, które wszyscy oglądają, czytają swoje uwagi zamieszczone na promieniach.

  Przykładowe teksty:

 • - występuje w Egipcie, Chinach, Rzymie,
 • - występuje w Mezopotamii, Grecji, Rzymie,
  1. Fragmenty filmu Umberto Eco Imię róży.
  2. Białe kruki
  3. Nauczyciel nawiązuje do formy edytorskiej rękopiśmiennych kodeksów pergaminowych oraz inkunabułów (fragmenty filmu; Bibliotheca Corviniana: biblioteka króla Macieja Korwina. Wrocław 1981).
   Zadaniem uczniów jest określenie formy ozdób inicjałów i iluminacji oraz ich tematyki. Rodzaje ozdób: motywy kwiatowe, zwierzęce, religijne, wężyki. Na iluminacjach przedstawia się tematykę związaną z treścią książki.
   Uczniowie stają w kręgu. Ich zadaniem jest odtworzenie wybranego przez siebie ozdobnego inicjału za pomocą techniki rzeźby.
   Uczniowie odliczają do trzech. "Jedynki" wchodzą w rolę rzeźbiarzy, "dwójki" i "trójki" - materiału rzeźbiarskiego.
   Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie omawiają je, wymieniając literę, którą odtwarzali, rodzaje wykorzystanych ozdób oraz przeżycia z tym związane.

   

  III. CZĘŚĆ KOŃCOWA

  1. Podsumowanie przez nauczyciela.
  2. Sporządzanie map pamięci przez uczniów - podsumowanie nabytej na zajęciach wiedzy i doświadczeń.

  BIBLIOGRAFIA

  Buzan T.: Supermind. Warszawa 1990.

  Dagiel G.: Operacjonalizacja celów lekcji bibliotecznej. "Biblioteka w Szkole" 1997 nr 2 s.2-4.

  Dziedzic A., Pichalska J.: Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Wyd.2 popr. Warszawa 1995.

  Kopczewski J.: 500 zagadek dla miłośników książek. Wyd.2. Warszawa 1969.

  Maciejek A.: Drama na lekcjach przysposobienia czytelniczego i informacyjnego (konspekty zajęć). "Biblioteka w Szkole" 1997 nr 4 s.5-11.

  Matusiak A.: Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej: scenariusze. Warszawa 1998.

  Miller M.: Ludendo discimus. "Biblioteka w Szkole" 1996 nr 9 s.1-8.

  Osięgłowski J.: Najdawniejsza postać książki. "Oświata i Wychowanie" 1985

  nr 18 s.30-37.

  Rybandt S.: Średniowieczna książka rękopiśmienna w Europie. "Oświata i Wychowanie" 1985 nr 18 s.38-44.

  Zeler A.: Biblioteki w starożytności: konspekt lekcji bibliotecznej dla pierwszej klasy liceum. "Biblioteka w Szkole" 2000 nr 11 s.12-13.

  Opracowała:

  mgr Marzena Popek

  LOGO autorstwa mgr Joanny Kucharczak

  Biblioteki Szkolne w Rybniku: informacje Doradcy Metodycznego * kontakt z Doradcą * ogłoszenia bibliotekarzy * pomysły i kącik porad * przydatne materiały / publikacje nauczycieli - bibliotekarzy * co w naszych bibliotekach piszczy? * przydatne linki * polecamy literaturę fachową * wspomnienia, galeria * strony internetowe rybnickich bibliotek * Biblioteka Pedagogiczna * doskonalenie zawodowe