Klub Recenzentów jako forma popularyzowania czytelnictwa i promowania zbiorów biblioteki szkolnej

 Ludzie, dla których czytanie książek jest czymś obcym, są skłonni uważać - wskutek wielu mylnych informacji albo rozmyślnej ignorancji - że biblioteka jest miejscem nudnym i zacofanym. Nic bardziej fałszywego. Biblioteka może być miejscem wypełnionym życiem i wyzwalającym w młodym człowieku wszystko, tylko nie poczucie nudy i przygnębienia. Istnieją i wyjątki. Lecz jeśli wziąć pod uwagę po prostu tragiczne warunki lokalowe i bazowe niektórych bibliotek (zwłaszcza szkolnych) oraz źle przez niektórych bibliotekarzy pojmowaną specyfikę zawodu, to łatwo można je wytłumaczyć.

Biblioteka szkolna bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów: dydaktycznej, wychowawczej i kulturalnej. Polegają one m. in. na rozbudzaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, kształtowaniu kultury czytelniczej, a realizowane są także poprzez działalność reklamującą zbiory biblioteki i promującą czytelnictwo. Organizując zajęcia pozalekcyjne biblioteka szkolna staje się ośrodkiem nie tylko promującym czytelnictwo, ale i kształtującym twórcze osobowości przyszłych intelektualistów oraz zwykłych członków społeczeństwa, umiejących pożytecznie zagospodarować swój wolny czas.

Jednym z najważniejszych zadań bibliotekarza szkolnego jest kształtowanie kultury czytelniczej wychowanków, a przede wszystkim rozwijanie zainteresowań czytelniczych i motywowanie do czytania. W czasach, gdy zanika aktywne czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej, wszelkie formy jego popularyzacji nabierają szczególnego znaczenia. W tym celu w biblioteceGimnazjum nr 10 w Rybniku, którą mam przyjemność prowadzić, powstał wymyślony przeze mnie Klub Recenzentów. W roku szkolnym 2001/2002 jego członkami było siedmiu uczniów. Celem cotygodniowych spotkań była praca z książką w celu redagowania autorskich recenzji. Recenzje pisane przez członków Klubu umieszczano na okładkach opracowywanych książek, eksponowano na tablicy ściennej na forum szkoły oraz w szkolnej gazetce Tempora wydawanej przez uczniów. Klub został pomyślany nie tylko jako jedno z zajęć pozalekcyjnych (prowadzonych przez bibliotekarza nieodpłatnie). Jest to zarazem alternatywna forma reklamowania zbiorów biblioteki i promowania czytelnictwa, adresowana do całej społeczności szkolnej. Dzięki temu odnotowano wzrost zainteresowania biblioteką i czytelnictwem wśród uczniów, na co wskazują wyniki przeprowadzonej ankiety.

Spotykamy się raz w tygodniu po lekcjach, w porze dogodnej dla wszystkich członków Klubu. Ustalenie godziny spotkań nie jest rzeczą łatwą ze względu na to, że członkowie Klubu są uczniami różnych klas i kończą lekcje o różnych porach. Spotkania przebiegają w sympatycznej atmosferze przy popołudniowej herbatce i ciasteczkach. Jest to dodatkowy element powodujący, że członkowie Klubu chętnie biorą udział w spotkaniach i starają się uczestniczyć we wszystkich. Rozpoczynamy od części teoretycznej (zgodnie z tematami spotkań). Następnie na forum prezentowane są autorskie recenzje członków Klubu. Po każdej recenzji odbywa się krótka dyskusja nad poprawnością stylistyczną przedstawionego tekstu, w wyniku której autor dokonuje ewentualnych poprawek. Na zakończenie spotkania każdy wybiera sobie do opracowania kolejną książkę. Na przeczytanie książki i zredagowanie recenzji przeznacza się zwykle dwa tygodnie.W roku szkolnym 2001/2002 członkowie Klubu Recenzentów napisali ponad czterdzieści autorskich recenzji przeczytanych przez siebie książek. Ponieważ recenzje prezentowane są na okładkach opracowywanych książek, na tablicy ściennej oraz w szkolnej gazetce wydawanej przez uczniów, pozwala to ich autorom zaistnieć na forum całej społeczności szkolnej i jest niewątpliwym powodem do dumy. Dodatkowo członkowie Klubu Recenzentów nagradzani są punktami z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania uczniów naszego gimnazjum.


PROJEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
KLUB RECENZENTÓW
NA ROK SZKOLNY 2001/2002

 TEMATY SPOTKAŃ:

Pojęcie recenzji, recenzja w prasie

Elementy recenzji i ich funkcje

Struktura i kompozycja recenzji

Styl i język recenzji

Rodzaje recenzji

Recenzja a sprawozdanie o cechach zbliżonych do recenzji

Recenzja a notatka informacyjna

Tworzenie opisu bibliograficznego książki

 

CELE OPERACYJNE:

Na poziomie wiadomości uczeń powinien

Znać pojęcie recenzji

Nazwać elementy recenzji

Rozumieć styl i język recenzji

Znać różnice między recenzją a sprawozdaniem i notatką informacyjną

Znać zasady tworzenia opisu bibliograficznego książki

Na poziomie umiejętności uczeń powinien

Rozpoznać recenzję książki w prasie

Określić funkcje elementów recenzji

Określić znaczenie struktury i kompozycji recenzji

Prawidłowo sporządzić opis bibliograficzny książki


PRZYKŁADY RECENZJI

PISANYCH PRZEZ CZŁONKÓW KLUBU RECENZENTÓW

 

Autorem książki Szaleństwo Majki Skowron jest Aleksander Minkowski. Jest to współczesna powieść obyczajowa z elementami przygody. Główni bohaterzy - to para nastolatków mająca duże problemy rodzinne. Powieść zaczyna się ucieczką z domu przytłoczonej kłopotami Majki. Może razem ze swoim wybawicielem rozwiąże swoje życiowe problemy, a może nawet połączy ich coś więcej? Książka jest bardzo ciekawa i wciąga już po kilku stronach. Polecam ją w szczególności tym, którzy mają swoje małe i duże problemy domowe. Dowiedzą się z niej, że nie warto zbyt wcześnie wtrącać się w życie dorosłych.

(opracowała Anna S.)

Książkę Słońce w kałuży napisała Ewa Nowacka. Jest to typowa powieść obyczajowa dla młodzieży. Główny bohater Wojtek - nastolatek jak każdy z nas - ma grupę kolegów, drobne sukcesy i swoje własne problemy. Z czasem odkrywa znaczenie przyjaźni i przeżywa pierwszą miłość, którą odnajduje w czasie i miejscu ostatnim z możliwych. Powieść ta zainteresuje zarówno dziewczyny, jak i chłopaków. Dostarczy odpowiedzi na pytania dręczące młodzież w wieku dorastania, ale przede wszystkim zmusza do refleksji nad przyjaźnią i miłością.

(opracowała Karolina P.)


ANKIETA DOTYCZĄCA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI

Klubu Recenzentów

NA ZAINTERESOWANIE BIBLIOTEKĄ

I CZYTELNICTWEM WŚRÓD UCZNIÓW

Ankietę przeprowadzono pod koniec pierwszego półrocza wśród reprezentatywnej grupy 100 uczniów z klas I-III. Ankieta zawierała następujące pytania:

Jaką nazwę mają zajęcia pozalekcyjne prowadzone w bibliotece szkolnej?

Kółko Czytelnika

Klub Recenzentów

Koło Przyjaciół Książki

Gdzie spotkałeś się z recenzjami książek z naszej biblioteki szkolnej?

Na okładkach książek w bibliotece

Na tablicy w korytarzu szkolnym

W gazetce szkolnej

Recenzję jakiej bibliotecznej książki czytałeś ostatnio?

.......................................................................................

Czy przeczytana przez Ciebie recenzja wpłynęła na to, że wypożyczyłeś tę książkę?

Tak

Nie


ANALIZA ANKIETY

Ponad połowa ankietowanych wskazała właściwą nazwę zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w bibliotece, co oznacza istnienie Klubu Recenzentów w świadomości społeczności uczniowskiej

Najczęściej czytanymi są recenzje umieszczane na tablicy w korytarzu szkolnym

1 ankietowanych potrafi podać tytuł książki, której recenzję przeczytała, co oznacza, że recenzje czytane są świadomie i z pewnym zainteresowaniem

16% ankietowanych po przeczytaniu recenzji zdecydowało się książkę wypożyczyć

Te 16% to szesnastu realnych uczniów, którzy sięgnęli po książkę w rezultacie popularyzowania czytelnictwa i zbiorów biblioteki szkolnej poprzez działalność Klubu Recenzentów! W dobie "walki o czytelnika" jest to niewątpliwym sukcesem. Należy się tylko dobrze zastanowić, jak z tych szesnastu pozyskanych czytelników zrobić 20, 50, 100...

Romana Stąsiek, Gimnazjum Nr 10 Rybnik
(Biblioteka w Szkole 2002 nr 12)

LOGO autorstwa mgr Joanny Kucharczak

Biblioteki Szkolne w Rybniku: informacje Doradcy Metodycznego * kontakt z Doradcą * ogłoszenia bibliotekarzy * pomysły i kącik porad * przydatne materiały / publikacje nauczycieli - bibliotekarzy * co w naszych bibliotekach piszczy? * przydatne linki * polecamy literaturę fachową * wspomnienia, galeria * strony internetowe rybnickich bibliotek * Biblioteka Pedagogiczna * doskonalenie zawodowe