strona główna Złote myśli, aforyzmy Cytaty, fragmenty adaptacje sceniczne polskie wydania polskie tłumaczenia autor - Edmond Rostand Cyrano de Bergerac - bohater adaptacje filmowe i inne ciekawostki - informacje

Cyrano de Bergerac Edmonda Rostanda w Polsce

Polskie tłumaczenia
Cyrana de Bergerac Edmonda Rostanda
Polish translation - Traductions polonaises


Pomiędzy francuskim pisarzem, a polską widownią jest nieprzekraczalna bariera - język. (...) Styl Edmonda Rostanda posiada duże tempo i język polski zdaje się być przy jego skoczności powolnym polonezem.

Aleksander Małachowski: Pamiętnik współczesny. "Kultura" 1979 nr 14 s. 16

Tekst francuski nastręcza ogromne trudności; najeżony konceptami, aluzjami, grą słów i płynącym potokiem iście gaskońskiej werwy.

Tadeusz Boy-Żeleński: Flirt z Melpomeną. Wieczór V i VI. Warszawa 1964 s. 19

Sztuka Rostanda na język polski tłumaczona była wiele razy. Znane są liczne adaptacje i przeróbki na potrzeby teatru.


La piece de Rostand a été traduite en polonais plusieurs fois: six de ces traductions concernaient le texte tout entier. On connait de nombreux adaptations et remaniements pour les besoins du théâtre. Aucune de ces traductions ne rend malheureusement pas le charme de style de Rostand.

Le texte francais fournit d`immenses difficultés; il est plein de saillies, d`allusions, de jeux de mots et de verve vraiment gascone.

Entre l`écrivain francais et le public polonais il y a une barriere infranchissable - la langue. (...) Le style sautillant d` Edmond Rostand possede bon temps et la langue polonaise parait d`etre une lente polonaise. 


Rostand's play was translated to polish many times. There are many known adaptations for theatre.


1. 20 lutego 1898 - Adam Jan Kanty Ostoja Ostaszewski (1860- 1934) - "Leonardo ze Wzdowa" (scena balkonu)

więcej

  2. (cenzura carska - 22 sierpnia 1898) - Maria Chwalibogowa

więcej

  3. sierpień 1898 - Bolesław Londyński (cenzura carska - 6 października 1898)

więcej

4. Maria Konopnicka i Włodzimierz Zagórski (cenzura carska: 1 tom: 19 października; 2 tom: 3 listopada 1898 roku) oraz Witold Verbno Łaszczyński

więcej

5. Jan Kasprowicz - 1899

więcej

  Aleksander Maliszewski - 1963 (na podstawie: Konopnicka, Zagórski, Kasprowicz)
6. Joanna Walter - 1966

więcej

  Halina Szram-Kijowska - 1972 (na podstawie Konopnicka, Zagórski, Kasprowicz)
  7. Janusz Margański - 2008

więcej


Na stronie fragmenty tekstu - cytaty Cytaty, fragmenty - zamieszczono niektóre urywki w kilku różnych tłumaczeniach - dla porównania.

Cyrano de Bergerac Edmonda Rostanda w Polsce

strona startowa - kliknij!
http://www.bsip.miastorybnik.pl/Cyrano
gabriela.bonk@gmail.com
Gabriela Bonk