strona główna Złote myśli, aforyzmy Cytaty, fragmenty adaptacje sceniczne polskie wydania polskie tłumaczenia autor - Edmond Rostand Cyrano de Bergerac - bohater adaptacje filmowe i inne ciekawostki - informacje linki

Cyrano de Bergerac Edmonda Rostanda w Polsce

Polskie wydania Cyrana de Bergerac Edmonda Rostanda - Polish editions - Éditions polonaises

Pełny tekst w formacie Word tom pierwszytom drugi
Akt pierwszy ; Akt drugi ; Akt trzeci ; Akt czwarty ; Akt piąty


Szkoda, że wydawnictwa tak dalece zapomniały o tej sztuce, iż najnowszy przekład z 1966 roku ciągle czeka na druk. Istniejące egzemplarze starych, przedwojennych wydań znajdują się w większości tylko i wyłącznie w bibliotekach naukowych i nie są dostępne dla szerszego odbiorcy. Żadne z tych starych wydań nie może być stawiane za wzór ładnej, fachowej i dobrze czytelnej książki. Najbliższe ideałowi jest ostatnie wydanie, niestety- zawiera tekst w języku fancuskim. Bardzo estetyczne - pierwsze wydanie to zaledwie jedna scena. A najlepiej opracowane przez tłumaczy i zaopatrzone w cenne przypisy - czwarte wydanie - dyskwalifikuje zła jakość papieru i liczne błędy. Ostatnie wydanie w języku polskim - pochodzi z lat 1913-20...

Le drame de Rostand n`a vu que 7 éditions en version polonaise don't la derniere date d`avant 1920. Les exemplaires gardés de ce livre se trouvent seulement dans quelques plus grands bibliotheques scientifiques en Pologne. Ainsi, un lecteur moyen n`en a pas acces. 


Pierwsze wydanie:

Cyrano de Bergerac : Dramat w 5-ciu aktach wierszem: Scena balkonu. / Edmond Rostand; Tł. [Adam Ostaszewski].
Kraków: Anczyc, 1898
.- 12 x 18 cm, 42 s.

Wydanie zawiera tylko jedną scenę.

Dostępne jest w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Jagiellońskiej oraz w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu a także w zbiorach prywatnych autorki tej strony.

01.jpg 02.jpg 05.jpg


Drugie wydanie:

 

Cyrano de Bergerac: Komedia bohaterska w 5-ciu aktach/ Edmond Rostand; Tł. Maria Chwalibóg.
Warszawa: "Słowo", 1898
.- 13 x 18 cm, 198 s.

Wydanie to ukazało się jako dodatek do czasopisma "Słowa" - do numerów od 207 do 273.

Dostępne jest w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Śląskiej oraz w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu a także w zbiorach prywatnych autorki tej strony.

03.jpg

06.jpg

04.jpg


Trzecie wydanie:

Cyrano de Bergerac: Komedia bohaterska w 5 aktach wierszem / Edmond Rostand. Tł. Bolesław Londyński.
Warszawa: Druk Fr. Karpińskiego. 1898.
- 11 x 18 cm, 294 s.

07.jpg

Dostępne jest w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Śląskiej, w Bibliotece Jagiellońskiej, w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, oraz w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu a także w zbiorach prywatnych autorki tej strony.

08.jpg


Czwarte wydanie:

Cyrano de Bergerac: Komedia bohaterska w 5-ciu aktach/ Edmond Rostand. Tł. Maria Konopnicka i Włodzimierz Zagórski.
Warszawa: Red. "Gazety Polskiej", 1898.
11 x 16 cm. T. 1-2, 158 + 159 s.

09.jpg

Egzemlarz książki z zachowanym fragmentem oryginalnej okładki - prawdziwy unikat!

Dostępne jest w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Śląskiej, w Bibliotece Jagiellońskiej, w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, oraz w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a także w zbiorach prywatnych autorki tej strony.

PDF odbitki ksero tego wydania
Pełny tekst w formacie Word
(tom pierwszy)
Tom drugi

10.jpg


Piąte wydanie:

Cyrano de Bergerac: Romantyczna komedia w 5 aktach / Edmond Rostand. Tł. Jan Kasprowicz; Wstęp Juliusz Bandrowski, L. Heller.
Lwów: Dyr. Teatru hr. Skarbka, 1899
.- 10 x 16 cm XV, 369 s. il.

Dostępne jest w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Śląskiej, w Bibliotece Jagiellońskiej, w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, oraz w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu a także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

11.jpg

13.jpg

12.jpg


Szóste wydanie:

Cyrano de Bergerac: Komedia romantyczna w 5 aktach / Edmond Rostand; tł. Jan Kasprowicz.
Lwów: Księg. Pol. B. Połonieckiego, 1913.
- 12 x 17 cm, 192 s.
(Teatr dla wszystkich 33)

Dostępne jest w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Jagiellońskiej, w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, oraz w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu a także w Bibliotece Uniwersytetu Poznańskiego i w Książnicy Miejskiej w Toruniu.

14.jpg
15.jpg

Siódme wydanie:

Cyrano de Bergerac: Romantyczna komedia w 5 aktach / Edmond Rostand; Tł. Jan Kasprowicz; Wstęp Juliusz Bandrowski, L. Heller.
Warszawa: E. Wende i S-ka, [ok. 1913-1920]
.- 11 x 18 cm, XV, 369 s.

Dostępne jest w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Śląskiej, oraz w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu a także w zbiorach prywatnych autorki tej strony.

16.jpg

Zachowany fragment oryginalnej okładki - prawdziwy unikat!

17.jpg

18.jpg


Ósme wydanie:

Cyrano de Bergerac: Comédie héroique en 5 actes en vers / Edmond Rostand; Adaptée et annetée par L. Hlebowicz-Morawska.
Lwów: Książnica Atlas, 1939.
- 8o, 216 s.
(Biblioteczka Francuska 23)

Dostępne jest w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Jagiellońskiej, w Bibliotece Śląskiej, oraz w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu a także w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i Bibliotece Uniwersytetu Poznańskiego a także w zbiorach prywatnych autorki tej strony.

19.jpg

Z ogromną niecierpliwością i nadzieją czekamy na kolejne - po prawie już stu latach polskie wydanie Cyrana! Ogromną nadzieją napawa - nas, czytelników kolekcja: Kocham Teatr: http://www.kochamteatr.pl/. Seria ta - pozwala miłośnikom teatru zgromadzić najbardziej interesujące, najlepsze spektakle Teatru Telewizji w wersji książkowej oraz nagranej na DVD. Wydawcy jeszcze nie zdecydowali, czy wśród publikowanych dramatów znajdzie się Cyrano - prosimy!

czekamy

Cyrano de Bergerac Edmonda Rostanda w Polsce

strona startowa - kliknij!
www.cyrano0.republika.pl
cyrano0@op.pl
Gabriela Bonk