Logo biblioteki

KONKURS NA EXLIBRIS

PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KATOWICACH

FILII W RYBNIKU

Uroczyste podsumowanie konkursu na ekslibris i rozdanie dyplomów i nagród odbyło się 23 kwietnia 2005 r. o godz. 12,00 w Bibliotece Pedagogicznej w Rybniku.

Laureaci Konkursu z Panią Marią Grabowską - sponsorem nagród

3 główne nagrody ufundowała p. Maria Grabowska - dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach a pozostałe nagrody książkowe  ufundowała p. Janina Zagórska kierowniczka księgarni "Orbita" w Rybniku.

Pani Helena Ratajczak uroczyście ogłasza wyniki konkursu

Bibliotekarki przygotowały poczęstunek dla uczniów i nauczycieli.

sponsor nagród, opiekunowie; organizatorki konkursu; oraz p. Małgorzata Olszak - członek Jury


Dnia 04 kwietnia 2005r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku zebrała się Komisja w celu rozstrzygnięcia konkursu na exlibris biblioteki.
Jury w składzie:
Romana Piecha, Małgorzata Olszak, Krystyna Kapusta, Helena Ratajczak, Justyna Miłkowska i Joanna Zielonka
ustaliło kolejność zwycięzców:

I miejsce - Sebastian Staniek
klasa II - 14 lat - Gimnazjum nr 2 Rybnik:

Ex libris Biblioteki - Autor: Sebastian Staniek

II miejsce - Tomasz Kołucki
14 lat - Młodzieżowy Dom Kultury Pracownia Plastyczna CREATIO Rybnik; instruktor: Aldona Kaczmarczyk-Kołucka:

 

III miejsce - Justyna Szymura
klasa III c - Gimnazjum nr 5 Rybnik

 

Postanowiono wyróżnić 16 uczniów.

Są to w kolejności alfabetycznej:

 1. Katarzyna Adamczyk-Gimnazjum nr 9 R-k
 2. Agnieszka Antoniewicz-Gimnazjum nr 2 R-k
 3. Katarzyna Goławska-Gimnazjum nr 9 R-k
 4. Paulina Hetman-Zespół Szkół im. Powstańców Śl. R-k
 5. Elżbieta Kawa-Gimnazjum nr 2 R-k
 6. Katarzyna Kąkol-Gimnazjum nr 2 R-k
 7. Michalina Kowol-Młodzieżowy Dom Kultury R-k
 8. Michał Kurzeja-Młodzieżowy Dom Kultury R-k
 9. Magdalena Piechaczek-Gimnazjum nr 9 R-k
10. Katarzyna Przeorska-Gimnazjum nr 2 R-k
11. Sylwia Solak-Zespół Szkół im. Powstańców Śl. R-k
12. Ewa Szymera-Młodzieżowy Dom Kultury R-k
13. Kamila Tarabura-Zespół Szkół im. Powstańców Śl. R-k
14. Michał Wołoski-Gimnazjum nr 11 R-k
15. Martina Zalewska-Gimnazjum nr 5 R-k
16. Kinga Ziętarska-Zespół Szkół im. Powstańców Śl. R-k

Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w późniejszym terminie.

Przysłano 112 prac na konkurs.


Warunki konkursu:

 1. Do konkursu zapraszamy młodzież klas I - III gimnazjum.
 2. Każdy uczeń może nadesłać dowolną ilość prac wykonanych w dowolnej technice graficznej.
 3. Wymiary prac - dowolne, jednak nie przekraczające formatu A 6 (105 x 148 mm)
 4. Prace konkursowe muszą spełniać warunki znaku własnościowego książki z księgozbioru instytucji. Nazwa instytucji podana może być:
 1. Do prac należy dołączyć dane personalne autora: imię, nazwisko, szkoła, klasa.
 2. Nadesłane prace stają się własnością organizatora.
 3. Udział w konkursie należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do 28.02.2005r.
 4. Termin nadsyłania prac upływa 15.03.2005 r.
 5. Przy wyborze najciekawszych prac Jury będzie się kierowało następującymi kryteriami:
 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w marcu 2005 r.
 2. Przewidziano 3 nagrody książkowe dla zwycięzców i dyplomy dla uczestników.
 3. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej w Rybniku.
 4. Adres biblioteki:
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Rybniku
  ul. Chrobrego 27
  44 - 200 RYBNIK
  telefon: 4222059

  Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do udziału w konkursie !


 • Czym dla książki jest ekslibris?

  Ex libris, łaciński zwrot oznaczający "z księgozbioru" lub "z książek" jest znakiem bibliotecznym z podaniem nazwiska właściciela księgozbioru lub instytucji, do której książka należy. Znaki biblioteczne są przeważnie zaopatrzone rysunkiem, przedstawiającym bądź to herb właściciela, bądź jego portret, widok biblioteki, herb rodzinny lub też fantastyczne kompozycje, nie łączące się niekiedy wcale z tematem lub z celem, któremu ekslibrisy mają służyć.

  Początki ekslibrisu sięgają XVI, kiedy zaczął się on rozpowszechniać w Niemczech, Francji i Anglii. Pierwsze znane polskie ekslibrisy pochodzą sprzed 480 lat, czyli mniej więcej z lat 1516-1517 i należały do arcybiskupa polskiego Macieja Drzewickiego z Drzewicy w Ziemi Radomskiej, kanclerza wielkiego koronnego i prymasa Polski. Tworzeniem ekslibrisów zajmowali się nieraz najznakomitsi artyści malarze tacy jak Durer, Holbein młodszy, czy Cranach. Dopiero jednak wiek XVIII, stał się epoką sprzyjającą rozwojowi znaków bibliotecznych. Z tego okresu do najpiękniejszych zaliczyć można ekslibrisy Tomasza Czapińskiego, Biblioteki Załuskich, Franciszka Bielańskiego, Jana Fryderyka Sapiehy w Kodyniu.

  Nowa fala zainteresowania się ekslibrisem, pojawiła się ponownie w całej Europie w drugiej połowie XIX w. Wówczas powstają nie tylko kolekcje dawnych znaków, ale i literatura, poświęcona historii ekslibrisów, ich stronie artystycznej i technikom wykonania. We Lwowie w 1922 roku powstało czasopismo poświecone miłośnictwu książek, ze specjalnym uwzględnieniem ekslibrisu. Wydawnictwo to z czasem zostało przeniesione do Krakowa. Dziś ekslibris jest przedmiotem kolekcjonerstwa i tematem wystaw autorskich. Wielu bibliofilów, czy nawet zwyczajnych posiadaczy księgozbiorów ma własny ekslibris, a czasem nawet kilka. To efekt rozwoju potrzeb kulturalnych i większej dostępności do książek, ale również niezaprzeczalna nominacja książki i jej właściciela. Książka z własnym znakiem bibliotecznym jest także jawnym dowodem dbałości i zainteresowania ze strony właściciela.

  Szukając natchnienia zerknij też:

  LOGO autorstwa mgr Joanny Kucharczak

  Biblioteki Szkolne w Rybniku: informacje Doradcy Metodycznego * kontakt z Doradcą * ogłoszenia bibliotekarzy * pomysły i kącik porad * przydatne materiały / publikacje nauczycieli - bibliotekarzy * co w naszych bibliotekach piszczy? * przydatne linki * polecamy literaturę fachową * wspomnienia, galeria * strony internetowe rybnickich bibliotek * Biblioteka Pedagogiczna * doskonalenie zawodowe