KONKURS NA LOGO
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI W RYBNIKU


We wtorek 22 czerwca 2004 roku o godzinie 1200 w siedzibie biblioteki zostały uroczyście ogłoszone wyniki konkursu oraz wręczone piękne dyplomy i cenne nagrody książkowe dla laureatów i uczestników konkursu.

I miejsce - Przemysław Jaskóła z VII LO w Rybniku

II miejsce - Przemysław Fiałkiewicz z V LO w Rybniku

III miejsce - Beata Marcol z IV LO w Rybniku


Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez panie:
mgr Justynę Miłkowską oraz mgr Helenę Ratajczak.

Laureaci konkursu - od lewej: Przemysław Jaskółka, Beata Marcol oraz Przemysław Fiałkiewicz wraz z Marią Grabowską, dyrektorką PBW w Katowicach

Na konkurs wpłynęło 16 prac wykonanych różnymi technikami (rysunki ołowkiem, mazakiem, kredką, cieńkopisem oraz prace wykonane techniką komputerową). W konkursie wzieło udział 14 uczniów z kilku rybnickich szkół.

uczestnicy konkursu z opiekunami oraz członkami jury

Jury w składzie:

w ocenie prac kierowało się następującymi kryteriami:

Rafał Sikora z ZSU ogląda wystawę prac konkursowych


Informacje o konkursie opublikowano:

Historyczny już tekst zaproszenia do udziału w konkursie:

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich do udziału w konkursie na logo (znak graficzny) Pedagogicznej Biblioteki w Rybniku.

Warunki konkursu:

 1. Do konkursu zapraszamy uczniów klas I -IV szkół średnich.

 2. Każdy uczestnik może nadesłać pracę wykonaną w dowolnej technice graficznej.

 3. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

 4. Wymiary prac - dowolne, jednak nie przekraczające formatu A5 (148 x 210 mm).

 5. Prace konkursowe mogą mieć podaną nazwę instytucji:
  - w pełnym brzmieniu tj. Pedagogiczna Biblioteka Wpjewódzka w Katowicach Filia w Rybniku
  - lub w skrócie: PBW Filia w Rybniku.

 6. Do prac należy dołączyć dane personalne autora: imię, nazwisko, szkoła, klasa.

 7. Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu.

 8. Udział w konkursie należy zgłaszać telefonicznie do 5 kwietnia 2004r.

 9. Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2004r.

 10. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w Pedagogicznej Bibliotece w Rybniku.

 11. Laureaci najlepszych prac zostaną nagrodzeni nagrodami ufundowanymi przez PBW w Katowicach.

 12. Adres: ul. Chrobrego 27
  44 - 200 Rybnik
  tel. 42 220 59


Autorki konkursu zamierzają w przyszłym roku szkolnym zorganizować podobną rywalizację dla uczniów gimnazjów. Tym razem młodzież będzie się zmagać z tworzeniem ekslibrisu biblioteki.

LOGO autorstwa mgr Joanny Kucharczak

Biblioteki Szkolne w Rybniku: informacje Doradcy Metodycznego * kontakt z Doradcą * ogłoszenia bibliotekarzy * pomysły i kącik porad * przydatne materiały / publikacje nauczycieli - bibliotekarzy * co w naszych bibliotekach piszczy? * przydatne linki * polecamy literaturę fachową * wspomnienia, galeria * strony internetowe rybnickich bibliotek * Biblioteka Pedagogiczna * doskonalenie zawodowe

mgr Romana Piecha
Doradca Metodyczny Do Spraw Bibliotek Szkolnych w Rybniku
biblioteki_szkolne_rybnik@poczta.onet.pl
webmajster:
bibliofilur@poczta.onet.pl