TNBSP w Rybniku -  strona główna

Historia TNBSP w Rybniku

SPRAWOZDANIE z działalności rybnickiej sekcji Oddziału TNBSP w Częstochowie do dnia 11.04. 2007 r. 

      W marcu 2005 roku, korzystając z zaproszenia Rady Oddziału w Częstochowie na spotkanie  zorganizowane w sobotę w Pałacu Młodzieży w Katowicach, do Towarzystwa przystąpiły Agnieszka Chorągwicka, Romana Piecha oraz Mirosława Garsztka.  Zachęceni energicznym tworzeniem się na Śląsku struktur TNBSP, zwołaliśmy zebranie bibliotekarzy gmin ościennych dn. 28.04.2005 r., kiedy to do TNBSP przystąpiło 28 osób. Od dnia 1.09.2005r., kiedy to władze Rybnika rozwiązały stanowiska doradców metodycznych,  sukcesywnie przystępowały do TNBSP osoby z Rybnika, następnie w kwietniu 2006 r. z Raciborza i Wodzisławia Śl. oraz okolicznych miejscowości. W dniu dzisiejszym jest nas 65 członkiń. Rada Główna wystosowała zgodę na utworzenie odrębnego Oddziału w Rybniku.


Historyczne zdjęcie pierwszego w pełni formalnego spotkania Rybnickiej Sekcji Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w poniedziałek 10 października 2005. Wręczono legitymacje członkowskie, omówiono plany.


Z dniem 1 stycznia 2007r. naszą siedzibą stał się Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku przy ul.Parkowej 4a.


W ciągu minionych 2 lat odnotowaliśmy wiele form działalności, m.in.:

Pani Wizytator Hanna Świergolik

Koordynatorki: Romana Piecha i Agnieszka Chorągwicka.Bielsko-Biała - II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego dn.23.03.2006 r.


III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego Katowice 22 marca 2007
Zostałyśmy jako grupa zawodowa dostrzeżone przez OEIIZK w Warszawie, skąd pani Bożena Boryczka, bardzo przychylna nam osoba, zaprosiła twórczych nauczycieli do dzielenia się scenariuszami zajęć.

Zostałyśmy dostrzeżone i mamy gorące pozdrowienia od pana Jana Jackowicza-Korczyńskiego z Gdańska, koordynatora ENSIL-PL. 

W imieniu RG TNBSP pozdrowienia przesłała nam wiceprezes pani Danuta Brzezińska z Bydgoszczy.

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

logo - szlezinger.pl

prezentacja multimedialna


12 kwietnia 2007 - zakładamy Oddział w Rybniku. Historyczne zdjęcie - podliczanie głosów oddanych na Radę Oddziału.

Komisja skrutacyjna w składzie: Edyta Guznowska, Mirosława Garsztka i Krystyna Jurkowska.

Sprawozdanie przygotowala Romana Piecha

TNBSP w Rybniku -  strona główna

TNBSP Oddział w Rybniku - tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com