Walne Zebranie TNBSP w Rybniku - Tworzymy Oddział w Rybniku.

Termin: 12 kwietnia 2007 - czwartek 15.00 ZSEU-sala teatralna.

W Walnym Zebraniu uczestniczyły 33 osoby. Wszystkie oddały ważne głosy.

Komisja skrutacyjna w składzie: Edyta Guznowska, Mirosława Garsztka i Krystyna Jurkowska podliczyła głosy.

Do Rady Oddziału TNBSP w Rybniku wchodzą:

 1. Romana Piecha - Prezes
 2. Gabriela Bonk
 3. Agnieszka Chorągwicka
 4. Bogusława Jankowska
 5. Ewa Łopatka
 6. Barbara Szymon

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Ewa Biela
 2. Lidia Hajduk
 3. Iwona Somerla

Lidia Hajduk i Barbara Szymon

Ewa Biela

Ewa Łopatka

Komisja skrutacyjna w składzie: Edyta Guznowska, Mirosława Garsztka i Krystyna Jurkowska.

Bogusława Jankowska i Barbara Szymon

Romana Piecha i Agnieszka Chorągwicka

 

Porządek zebrania TNBSP

 1. Powitanie, podanie porządku obrad.
 2. Powołanie protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Omówienie zasad wyboru członków Rady Oddziału:

- zgłaszanie kandydatur, przygotowanie kart do głosowania, sposób głosowania.

 1. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 2. Przeprowadzenie wyborów.
 3. Sprawozdanie z działalności rybnickiej sekcji TNBSP, prace komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie wyników głosowania.
 5. Podział funkcji w ramach Rady Oddziału.
 6. Deklaracje, składki.
 7. Powołanie komisji rewizyjnej.
 8. Powołanie koordynatorów działań Oddziału w rejonach (Czerwonka-Leszczyny, Wodzisław, Żory, Racibórz, Gaszowice).
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Uchwały.

kilka ROBOCZYCH uwag:

W czasie tego zebrania zostaną przeprowadzone wybory Prezesa i pozostałych czterech członków Zarządu Rybnickiego Oddziału TNBSP. Każdy ma prawo zgłosić, kogo widziałby w Zarządzie.

Wszystkie nazwiska kandydatów zostaną spisane w formie alfabetycznej listy. Taka lista zostanie powielona i wręczona każdemu uczestnikowi walnego zebrania.

Głosować będziemy niejawnie i bezpośrednio. Każdy z nas na otrzymanej liście skreśli tyle nazwisk osób, by zostało maksymalnie 5 nazwisk, przy jednym z wybranych nazwisk można dodatkowo dać znaczek "p", wkazujący na przyszłego Prezesa.

Wzór karty do głosowania (na karcie zostaje 5 nieskreślonych nazwisk, osób, które popieramy, w tym jedno ze znaczkiem "p" - prezes):

Kandydaci:
 1. Bednarski V.
 2. Dachowski Q.
 3. Dekarski X.
 4. Jabłeczny H.
 5. Kowalski V.
 6. Podkowiński X.
 7. Różarski Y.
 8. Śliwkowski F. - P
 9. Tatarski X.
 10. Tokarski U.
 11. Xsiński F.
 12. Ygrekowski X.

Ważne, byśmy wybrali osoby, które chcą i mogą nas godnie reprezentować. Osoby, które chcą i mogą służyć - pracować społecznie dla naszego wspólnego dobra.

W czasie zebrania będziemy zbierać roczne składki. Oraz wypełniać nowe deklaracje członkowskie.
Wzór deklaracji.

Dlatego bardzo ważny jest udział każdego członka TNBSP.

TNBSP w Rybniku - strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com