logo - szlezinger.pl Ja, Samostrzelnik

Konkurs międzyszkolny dla uczczenia 500-lecia twórczości artystycznej renesansowego iluminatora Stanisława Samostrzelnika.

Jak wyglądałaby kartka z Twojej ulubionej książki 500 lat temu?

galeria zdjęć ; wyróżnione prace ; kilka przykładowych prac ; statystyka ; sponsorzy nagród

Najważniejsze Osoby Dramatu:

zobacz inne zdjęcia - kliknij!

Dawid Muras, Dominika Reclik, Joanna Plewnia, Dominika Pope i Judyta Wolny


Przypominamy, że dyplomy dla Katarzyny Sobek, Pauliny Olszowy, Sebastaiana Stanka, Wojciech Kołuckiego i Anety Dziubelskiej oraz podziękowania dla wszystkich zaangażowanych nauczycieli są do odbioru w Bibliotece Pedagogicznej.


Media o konkursie:


Wszystkie wymienione poniżej osoby serdecznie zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników:
18 maja 2006 o godzinie 13.00 w Bibliotece Pedagogicznej.

Na uroczystoci wręczania nagród spodziewamy się Reporterów Rybnickiej Telewizji Kablowej.
Zaprosiliśmy także Redaktorów czasopism: "Nowiny", "Gazeta Rybnicka" oraz "Dziennik Zachodni."


4 maja 2006 od godziny 15.00 w bibliotece Zespołu Szkół Urszulańskich ul. 3 Maja 22 - obradowało Jury konkursu wraz z organizatorami.

Na konkurs wpłynęło 145 prac z Rybnika i najbliższych okolic.

Wykonano je przeróżnymi technikami (nawet na deseczkach). Niestety, wielu uczestników wykonało po prostu ilustrację (czasem niezwykle piękną) do swojej ulubionej książki. Tylko w części prac widać nawiązanie do tradycji rękopiśmiennych inkunabułów - co jest przedmiotem naszego konkursu.

Zaledwie 57 prac spełniało warunki konkursu.

Jury w składzie:

Postanowiło przyznać trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia:

Pierwsze miejsce:

Joanna Plewnia

z klasy 3 f z I LO im. Karola Miarki w Żorach

pseudonim artystyczny: Asai Akila

kopiowane i iluminowane dzieło:

Julio Cortazar: Gra w klasy

opiekun: nauczyciel- bibliotekarz Lucyna Kret

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 23

Drugie miejsce:

Dominika Reclik

z klasy 3 c z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku

pseudonim artystyczny: Dominika

kopiowane i iluminowane dzieło:

Rowling: Harry Potter i komnata tajemnic

opiekun: nauczyciel- bibliotekarz Agata Wawrzyniak

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 19

Trzecie miejsce:

Dominika Pope

z klasy 2 b z Gimnazjum Sióstr Urszulanek

pseudonim artystyczny: Oktawian

kopiowane i iluminowane dzieło:

Biblia

opiekun: nauczyciel- plastyki - Magdalena Procek

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 12

Wyróżnienie:

Agnieszka Mikułka

z klasy 3 b z Gimnazjum nr 1 w Rybniku

kopiowane i iluminowane dzieło:

Bogurodzica

opiekun: nauczyciel- bibliotekarz: Anna Sorychta i nauczyciel plastyk: Arkadiusz Mitko

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 8

Wyróżnienie:

Jakub Abrahamowicz

z klasy 2 h z I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku

kopiowane i iluminowane dzieło:

Tolkien: Władca Pierścieni

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 8


Jurorzy zauważyli jeszcze następujące prace (dla wymienionych niżej Osób zostaną przygotowane dyplomy za udział w konkursie):

Katarzyna Sobek

z klasy 3 i z Gimnazjum nr 2 pseudonim artystyczny: Łapa

kopiowane i iluminowane dzieło: Biblia

opiekun: nauczyciel- plastyk: Katarzyna Ziołko

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 4

Paulina Olszowy

z klasy 1 f z Gimnazjum nr 2 pseudonim artystyczny: Stokrotka

kopiowane i iluminowane dzieło: Tolkien: Władca Pierścieni

opiekun: nauczyciel- plastyk: Katarzyna Ziołko

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 4

Sebastian Staniek

z klasy 3 i z Gimnazjum nr 2 pseudonim artystyczny: Las

kopiowane i iluminowane dzieło: Zapomiania wieża

opiekun: nauczyciel- plastyk: Katarzyna Ziołko

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 4

Wojciech Kołucki

z Młodzieżowego Domu Kultury. Pracowni Plastycznej "CREATIO"
pseudonim artystyczny: Wojo

kopiowane i iluminowane dzieło: Rowling: Harry Potter

instruktor: Aldona Kaczmarczyk- Kołucka

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 3

Aneta Dziubelska

z Gimnazjum nr 7

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 3

Dawid Muras

z klasy 3 c z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku

pseudonim artystyczny: Dawid

kopiowane i iluminowane dzieło: O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu

opiekun: nauczyciel- bibliotekarz Agata Wawrzyniak

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 1

Judyta Wolny

z klasy 3 g z z I LO im. Karola Miarki w Żorach

pseudonim artystyczny: Bookart

kopiowane i iluminowane dzieło: Hymn o miłości 1 Kor 13,1 -3

opiekun: nauczyciel- bibliotekarz Lucyna Kret

Łączna suma punktów od Jurorów dla tej pracy - to 1


Organizatorki konkursu:


STATYSTYKA:

Na konkurs wpłynęło 145 prac z Rybnika i najbliższych okolic. Zobacz kilka przykładowych prac

Wykonano je przeróżnymi technikami (nawet na deseczkach). W konkursie wzięło udział zaledwie 22 chłopaków.

Niestety, wielu uczestników wykonało po prostu ilustrację do swojej ulubionej książki. Tylko w części prac widać nawiązanie do tradycji rękopiśmiennych inkunabułów - co jest przedmiotem naszego konkursu. Zaledwie 57 prac spełniało warunki konkursu.

(Niektóre kategorie zazębiają się).

Najbardziej popularni autorzy to:

Najbardziej popularne tytuły:

Warte zauważenia tytuły to:

Jedna osoba ilustrowała... Słownik frazeologiczny!

Kilku kopistów przepisało popularne modlitwy. Pojawiło się nawet menu. Jest też interesująca praca na temat... czasopisma młodzieżowego!

Jakie placówki oświatowe reprezentują uczestnicy konkursu?

Niestety, nie zawsze ilość idzie w parze z jakością prac... :-(


Konkurs adresujemy do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Rybnika i okolic.


1. Prace formatu od A5 do A4 z pojedynczą stroną książki: fragment tekstu + ilustracja (iluminacja) w charakterze właśnie takiej - rękopiśmiennej księgi.

2. Załączona kartka z autorem i tytułem książki oraz pseudonimem uczestnika konkursu
(praca konkursowa musi być oryginalną, samodzielną, indywidualną pracą jednego ucznia)

o Stanisławie Samostrzelniku - zobacz

3. W kopercie zatytułowanej pseudonimem - dane uczestnika konkursu:

- imię, nazwisko, klasa, szkoła (z adresem), imię i nazwisko nauczyciela
(np. plastyk, polonista, historyk, bibliotekarz) oraz koniecznie jeden kontaktowy adres e-mail (uczestnika, nauczyciela, biblioteki szkolnej lub szkoły)


Szczegółowy regulamin konkursu, pismo do Dyrektora szkoły - plik w formacie Microsoft Word (40 KB)

PLAKATY reklamujące konkurs do pobrania: plakat pionowy w formacie Microsoft Word (70 KB)
- plakat poziomy w formacie Microsoft Word (60 KB)


Informacje na temat:


Prace uczestnicy konkursu przekazują w swojej macierzystej szkole Nauczycielowi wyznaczonemu przez Dyrektora Szkoły
(np. nauczyciel: wiedzy o kulturze, nauczyciel sztuki, historyk, polonista, bibliotekarz)
do 22 kwietnia 2006 roku.

Odpowiedzialny Nauczyciel dostarcza prace do Biblioteki Pedagogicznej (Rybnik ul. Chrobrego 27) w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2006 roku.

Jurorzy (plastyk, historyk i bibliotekarz) będą oceniać prace biorąc pod uwagę:


Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników:
18 maja 2006 o godzinie 13.00 w Bibliotece Pedagogicznej.
Wyróżnione osoby wraz z opiekunami otrzymają imienne zaproszenia pocztą elektroniczną
(czytelnia Biblioteki Pedagogicznej zmieści maksymalnie 40 osób).

Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych nauczycieli będą do odbioru w Bibliotece Pedagogicznej.

Najlepsze prace będą eksponowane na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej oraz opublikowane na witrynie www.rybnik.pl/bsip.


Głównymi SPONSORAMI NAGRÓD będą Księgarnie ORBITA i SOWA:


PODZIĘKOWANIA:
  • Dziękujemy, że informację o naszym konkursie zamieszczono na łamach:

tygodnika:

- Nowiny - Ja, Samostrzelnik. Konkurs biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych. "Nowiny" 8 marca 2006 nr 10 s. 14.

portali:

- Rybnik.pl
-
Forum Rybnik.pl
-
Rownet.pl
-
Rybnik.com.pl

Informację obiecały zamieścić także:

- Gazeta Rybnicka (w marcowym numerze)

Prosiliśmy o to także:

- Dziennik Zachodni - liczymy na życzliwy odzew ;-)

Osoby, lub instytucje które chciałyby ufundować nagrody - bardzo prosimy o pilny kontakt


Organizatorki konkursu:


Biblioteki Szkolne i Pedagogiczna w Rybniku