Informator o bibliotece

Gimnazjum nr 1 w Rybniku

Ekslibris powstał w roku szkolnym 2001/2002 jako rezultat konkursu poprzedzonego cyklem lekcji na temat ekslibrisu.Autrorem projektu jest uczeń Michał Siekierski.
I. Pracujemy codziennie od 800 - 1600 w obsadzie dwóch etatów:

mgr Weronika Pikus- absolwentka Filologii Rosyjskiej UŚ oraz podyplomowych studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

W trakcie pracy ukończyła m.in. kurs "Marketing w pracy biblioteki" oraz "Mierzenie jakości pracy szkoły"

mgr Anna Sorychta- absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. W trakcie pracy ukończyła m.in. kurs " Marketing w pracy biblioteki", " Katalogowanie zbiorów audiowizualnych", "Literatura dla dzieci i młodzieży", " Internet w pracy biblioteki"

II. Biblioteka dysponuje dwoma pomieszczeniami:

Wypożyczalnią i Czytelnią na 28 miejsc wyposażoną w telewizor i odtwarzacz video oraz księgozbiór podręczny z najnowszymi wydaniami słowników, encyklopedii renomowanych wydawnictw.

Oba pomieszczenia zostały w roku szkolnym 2003/2004 poddane kapitalnemu remontowi. Od kwietnia 2004 biblioteka posiada dostęp do internetu.

III.Oferujemy między innymi:

1.Stale uzupełniany księgozbiór liczący ok. 8000 pozycji, a w nim:

. lektury obowiązkowe ( w ilości wystarczającej co najmniej na jedną klasę)

. nowości rynkowe w postaci powieści obyczajowych, przygodowych, fantastycznych, kryminalnych i sensacyjnych

. klasykę literatury polskiej i obcej, także dziecięcej

. poezję

. literaturę popularno-naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy

. najnowsze słowniki, encyklopedie, monografie i kompendia

. najnowszą literaturę dotyczącą Śląska i regionu

. słowniki językowe

. literaturę nt Unii Europejskiej

2. Bogaty wybór literatury psychologicznej i pedagogicznej

3.Czasopisma metodyczne dla nauczycieli wszystkich przedmiotów

4. Czasopisma dla uczniów m.in.:

. National Geographic

. PC WORLD

. CHIP

. Młody technik

. Wiedza i życie

. Victor gimnazjalista

5. Materiały dotyczące patrona szkoły

6. Przykłady testów gimnazjalnych

7. Bogaty zbiór przepisów prawa oświatowego oraz dotyczących awansu zawodowego

8. Zbiory audiowizualne:

. ekranizacje lektur

. Edukację prozdrowotną

. Filmy przyrodnicze m.in. National Geographic

. Religię

. Problematykę wychowawczą

. Przeciwdziałanie narkomanii

9. Zestawy podręczników do wszystkich klas

IV. Samodzielnie zdobywamy fundusze na działalność biblioteki poprzez:

. organizację kiermaszu podręczników

. organizację Świątecznej Loterii Fantowej

V. Prowadzimy działalność pedagogiczną:

. Prowadząc zajęcia z Edukacji Czytelniczej i Medialnej

. Organizując wycieczki do Biblioteki Śląskiej i na lekcje regionalizmu

. Organizując konkursy czytelnicze np.:

- Na reklamę książki

- Poetyckie

- "Piszę książkę"

- "Pod gwiazdą wieszcza Adama"

- Na ekslibris biblioteki

- "Czy znasz twórczość Małgorzaty Musierowicz?"

VI. Uczestniczymy w życiu szkoły:

. Organizując wystawę i konkurs z okazji obchodów 100- lecia istnienia szkoły

. Włączając się w przygotowania do odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamordowanych w Katyniu nauczycieli

Zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki.

Istnieje możliwość samodzielnego poszukiwania na półkach korzystania z aktualnych katalogów.

W razie potrzeby wypożyczamy pozycje z księgozbioru podręcznego na okres dwóch dni

Wypożyczamy pozycje z innych bibliotek za naszym pośrednictwem.

Co "piszczy" w naszej bibliotece?

Nosiła tytuł "Świat bez uzależnień byłby lepszy."

W imprezie wzięli udział przedstawiciele miejskiej komendy policji, poradni psychologiczno pedagogicznej, pedagodzy szkolni oraz klasy IIe i II h. Wcześniej uczniowie udekorowali salę hasłami i plakatami na temat uzależnień. Podczas dyskusji uczniowie zdefiniowali pojęcie uzależnienia, wskazali na najczęstsze przyczyny ich powstawania ilustrując wypowiedzi autentycznymi wspomnieniami narkomanów, alkoholików i terapeutów. W kolejnych częściach omówiono iskutki uzależnień zarówno fizyczne jak i psychczne. na zakończenie młodzież stworzyła zaczątek deklaracji o przeciwdziałaniu uzależnieniom. Spotkanie podsumowały wypowiedzi policjantów i pedagoga szkolnego. Deklaracja o uzależnieniach została podpisana przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na spotkaniu z p. Anną Sorychta. W efekcie tych i innych działań uzyskaliśmy certyfikat " Szkoły z klasą".

Niebawem opublikujemy zdjęcia z tej debaty.

 • Poza tym sfinalizowałyśmy doroczny konkurs " Piszę książkę" Pierwsze miejsce za książkę fantasy w stylu Harryego Pottera zdobyła Aleksandra Trzybińska, drugie za powieść szpiegowską- zeszłoroczny laureat Dawid Ostrzołek.
 • W konkursie "Czy znasz prozę Paolo Coelho" zorganizowanym przez p. Annę Sorychta pierwsze miejsce zajęła Samanta Marszałek, drugie Patrycja Chwałek.
 • W roku szkolnym 2002/2003 P. Weronika Pikus wykorzystała I miejsce w konkursie na exlibris b-ki na pięczęć biblioteki, którą opatrzone są zbiory biblioteczne, pozyskała sponsora na wykonanie pieczęcia 100-lecie szkoły i nadania imienia - p. Weronika Pikus opracowała i przygotowała dekorację biblioteki ,wykonała gazetki i wystawkę poświęconą Mickiewiczowi.  
 • R-szk.2003/2004 P. Weronika Pikus organizuje lekcje dla klas Pierwszych w bibliotekach szkolnych w Domu kultury "Osiny" p.t.Dożynki i  Kiszenie kapusty w spiżarni babci.
  Organizuje wycieczkę do Cieszyna dla kl. Ic w nagrodę za I sze miejsce w konkursie " najlepiej czytająca klasa". Młodzież zwiedziła miasto, zamek,teatr i rynek z kamienicami, poznała historię miasta. Było ciekawie i wesoło.
  Za osiągnięcia w pracy otrzymała nagrodę dyrektora.
 • R.szk.2004/2005 jak każdego roku- akcja podręczniki- na życzenie uczniów i rodziców sprowadza podręczniki z wydawnictw po najniższych cenach, czuwa nad rozprowadzaniem podręczników używanych.
  Od kwietnia ustala ilość dyplomów i nagród dla uczniów wzorowych i olimpijczyków.
  W katolickim Centrum Edukacji "KANA w Gliwicach.  P. Weronika Pikus ukończyła kurs doskonalenia zawodowego" Multimedia w dydaktyce" zorganizowany w dn.17.11-15.12.2004.
  Pod koniec roku szk. z pomocą nauczyciela informatyki p. mgr Ziętek- Czapek przygotowała całą dokumentację na internetowe Centrum Multimedialne w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Biblioteka i bibliotekarze spełniają kryteria potrzebne do uzyskania Centrum.
 • Co roku organizuje wycieczki do Biblioteki Śląskiej w roku szk. 2004/2005 skorzystały If i IIe.
  Na terenie biblioteki prowadziła lekcje, oprowadzała uczniów po bibliotece. Mieli oni okazję zapoznać się z pracą biblioteki oraz zobaczyć niektóre zabytki i pozostałości starego budynku biblioteki.
  Od roku 1998/1999 p. Weronika Pikusprowadzi kronikę biblioteki, w której systematycznie zapisuje ważne wydarzeniaz działalności biblioteki, zdjęcia, podpisy różnych osób itp.

 • 22.04. w szkole odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci zamordowanych w Katyniu nauczycieli: Alojzego Borgowca, Jana Skoczenia i Antoniego Janika. W uroczystości wzięli udział: prezydent miasta, przedstawiciele Wojsk Ochrony Pogranicza, policji, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich oraz krewnych zamordowanych. Z tej okazji w bibliotece wywiesiłyśmy na naszej tablicy zamówiony w agencji reklamowej plakat. Zorganizowałyśmy w czytelni wystawkę prezentującą posiadane przez nas materiały o Katyniu oraz biogramy zamordowanych z książki Delowicza "Śmierć przyszła wiosną" oraz "Słownika Biograficznego Sławnych Rybniczan". Prenumerujemy także nieregularne czasopismo "Sybirak". Podczas zwiedzania odtwarzałyśmy kasetę " Zbrodnia Katyńska". Odwiedzający wystawę wpisywali się do naszej kroniki. Mamy między innymi podpis syna p. Borgowca, który pozostawił nam kopię listu ojca z Katynia oraz jednego z uczestników ekshumacji grobów.

 • Już po raz drugi zorganizowałyśmy Świąteczną Loterię Fantową. Fanty otrzymałyśmy od sklepów, księgarń, TZR, Coca-Coli itp po wystosowaniu do nich pisma z oficjalną prośbą. Losy sprzedawałyśmy przez tydzień po dwa zł za sztukę. W sumie sprzedałyśmy 300 losów. Dzięki temu kupiłyśmy długo oczekiwaną beletrystykę wybraną przez samych uczniów (To dobry pomysł "do kupienia" do rubryki na zdobycie funduszy!!)
 • Zorganizowałyśmy konkurs poetycko plastyczny "Ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź." Uczniowie mieli napisać wiersz miłosny i dołączyć do niego ilustrację tematycznie z nim związaną. Prace oceniali bibliotekarze, polonista i plastyk. Zwycięzcy otrzymają tomiki poezji.
 • Uczennice klas trzecich wzięły udział w dwuetapowym konkursie "Czy znasz twórczość Małgorzaty Musierowicz?" W pierwszym etapie rozwiązywały krzyżówkę, tworzyły drzewo Genealogiczne rodziny Borejków, rozpoznawały bohaterki po charakterystyce itp. W drugim etapie interpretowały "złote myśli" bohaterów. Zwyciężczynie otrzymają książki, które same wybrały.
 • Planujemy plebiscyt na kanon lektur naszej młodzieży. O tym później.
 • 7.05 2004 Z okazji odwiedzin w naszej szkole Arcybiskupa Damiana Zimonia, zorganizowałyśmy wystawę "Stefan Kardynał Wyszyński-Prymas Tysiąclecia".Wystawę podzielono na cztery sektory tematyczne: "Biografia Kardynała Wyszyńskiego", "Aresztowanie i Niewola", "O filmie Teresy Kotlarczyk i jego bohaterze S. Wyszyńskim", oraz "Twórczość Kardynała Wyszyńskiego." Wykorzystałyśmy materiały z internetu oraz wypożyczone z Urszulanek, rozwiesiłyśmy wybrane "Złote myśli " kardynała dotyczące istoty człowieczeństwa i patriotyzmu.Albumy i książki udostępnili nauczyciele religii. Poza biskupem wystawę obejrzało kilka grup uczniów, którzy dzięki temu mieli okazję poznać sylwetkę Wyszyńskiego,o którym wcześniej w większości w ogóle nie słyszeli.

Anna Sorychta i Weronika Pikus

wróć