Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - sekcja w  Rybniku Konkurs ogólnopolski
Strona Internetowa Biblioteki Szkolnej

im. dr Anne Clyde II edycja

W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych:

I MIEJSCE:

Biblioteka Gimnazjum nr 5 w Częstochowie - http://anaris.ovh.org/

wyróżnienia:

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I MIEJSCE:

Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybniku - http://www.2lo.rsi.pl/biblioteka/index.php

wyróżnienia:

GRATULACJE!!!!

Inne witryny zgłoszone do konkursu:

  1. Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim: www.zstwodzislaw.net/biblioteka/index.htm
  2. Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych im Wojciecha Korfantego w Katowicach: www.biblioteka.abson.pl
  3. Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie - http://republika.pl/slowackikonkurs/
  4. Biblioteka Zespołu Szkół nr 5 w Tychach - http://www.bibzs5.neostrada.pl/
  5. Biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie - http://www.bsp53.webpark.pl/
  6. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach - http://www.bs7.prv.pl/
  7. Biblioteka Gimnazjum w Miedźnej - www.bib.gimmiedzna.tivi.net.pl
  8. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Częstochowie - http://www.republika.pl/bib_sp1/index.htm

Organizatorzy:
Oddział TNBSP w Częstochowie,
Sekcja Katowicka Oddziału TNBSP w Częstochowie,
Sekcja Rybnicka Oddziału TNBSP w Częstochowie,
Sekcja Zagłębiowska Oddziału TNBSP w Częstochowie.

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Częstochowy dr inż. Tadeusz Wrona, Śląski Kurator Oświaty
Patronat medialny: Życie Częstochowskie

Cel konkursu:
zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego, promocja bibliotek szkolnych, integracja bibliotekarzy szkolnych województwa śląskiego, informacja o działalności Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Kalendarium: ogłoszenie konkursu II Forum Bibliotekarzy Woj. Śląskiego 23 marca 2006;
realizacja I etapu (szkolnego - na terenie szkół) - do 15 czerwca 2006r. - wyłonienie przedstawiciela danej szkoły;
zgłoszenie uczestnictwa danej szkoły w konkursie do 23 września 2006r.;
praca komisji konkursowych - 3 października 2005r - 15 października 2006r.;
finał z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych - podczas III Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie 24 października 2006r. - uroczyste wręczenie nagród.

Regulamin:

1.Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela-bibliotekarza strony internetowej biblioteki szkolnej.

2. Strona może być dziełem jednej osoby lub też grupy 2 - 3 osobowej.

3. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół z terenu województwa śląskiego.

4. Każda szkoła może zgłosić jedną pracę - stronę, w formie pisemnej [z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora] na adres organizatora - lokalnej struktury TNBSP. Udział w konkursie jest bezpłatny.

[Adres korespondencyjny:
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Rada Oddziału
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
RODN "WOM"
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
e-mail:
klementinum@autograf.pl]

5. Zgłoszona praca (strona internetowa) winna zawierać następujące dane:

6.Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach:

- szkoły podstawowe - klasy V i VI oraz gimnazja - klasy I i II;
- szkoły ponadgimnazjalne - klasy I i II.

7. Komisja będzie oceniała:

- pomysł;
- oryginalność;
- funkcjonalność;
- estetykę.

8. Strona internetowa musi być aktywna przez cały czas trwania konkursu tj. do dnia 24 października 2006 roku.

9. Uczestnikami konkursu mogą być również biblioteki szkolne z terenu województwa opolskiego.

10. W kategorii open mogą uczestniczyć w konkursie biblioteki szkolne z pozostałych 14 województw Polski.


Kryteria oceny:

Jurorzy:

Jury pracuje w dniach od 4 do 15 października 2006.

archiwum:

LAUREACI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO - STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w roku 2005:

nagrodzone witryny:

- GRATULUJEMY WYGRANEJ!!

wyróżnione witryny:

- GRATULUJEMY WYRÓŻNIENIA!!

Inne strony internetowe zgłoszone do konkursu:

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com