W sobotę 27 stycznia 2007 o godzinie 11.00 - spotkanie rybnickiej sekcji TNBSP:


Dnia 27.stycznia (sobota) o godz.11.00 odbędzie się walne zebranie naszej sekcji Towarzystwa w obecności p.Prezes Oddziału - Renaty Sowady. Informację przekazujemy na stronie od dnia 30.XII. BARDZO PROSIMY o informację zwrotną do piątku 26-go. Prosimy nie zrażać się zapowiadanym śniegiem - w końcu to zima :) Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM Rybnik, ul PARKOWA ( od dworca PKS w kierunku ul.Chwałowickiej. Tuż za wiaduktem skręcić w prawo. Po prawej dwa budynki. W DRUGIM, ok. 200m od wiaduktu, przychodnia "Medicol" oraz na piętrze WOM Porządek zebrania:

1. Plan pracy na rok 2007. Wykorzystanie nowej siedziby do celów edukacyjnych.
2. dr Renata Sowada - wystąpienie.
3. III Forum Bibliotekarzy Woj.Śląskiego 22.III.2007 r.
4. Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów - Warszawa 9.12.2006r.
5. Wolne głosy.

Wykorzystano fragment planu: Rybnik : plan miasta. Skala 1 : 23 000. Wyd. 2. Katowice, Wydawn. Kartograficzne, 2002. ISBN 83-87953-75-X.

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com