TNBSP w Rybniku -  strona główna

Spotkanie z Członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministerstwie Kultury Panem Janem Jackowiczem-Korczyńskim

W piątek 20 października o 9.00 do 11.00 w sali teatralnej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

na temat spotkania

Tekst oficjalnego pisma do Dyrektorów Szkół - plik w formacie Microsoft Word (50 KB)

Spotkanie z Członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministerstwie Kultury oraz z obserwatorami partnerskiej organizacji z zagranicy (Profuturum Initiative Group) zajmującej się między innymi inicjowaniem i wspieraniem rozwoju kreatywności wśród młodych ludzi w kierunku zrównoważonego i pełnego rozwoju. Ze środowiskami bibliotecznymi grupa ta współdziała szczególnie w zakresie INFORMATION  LITERACY i racjonalnego oraz konstruktywnego wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych.

W spotkaniu wzięli udział:

 1) Jan Jackowicz-Korczyński - Gdańsk, członek Krajowej Rady Bibliotecznej
         - Zespół do spraw Bibliotek Szkolnych i Publicznych.

oraz obserwatorzy:

 2) Evelyne Vaslin - Bazylea (Szwajcaria) - prawnik i działacz na rzecz młodzieży (Pochodzi z Gujany Francuskiej, mieszka w Bazylei, pracuje jako adwokat we Francji. Jest Członkiem Grupy założycielskiej Stowarzyszenia PROFUTURUM Deutchland.

 3) Ewelina Deurchlag : Galeria Rathaus Alt w Inzlingen, Niemcy. Przedstawiciel Zarządu oraz Grupy założycielskiej Stowarzyszenia PROFUTURUM Deutchland.

Pierwsza część spotkania:  prezentacja p. Korczyńskiego na temat:

CO Z TYMI BIBLIOTEKAMI SZKOLNYMI?

Treść prezentacji:

 a) Kulisy i przyczyny stagnacji w rozwoju bibliotek szkolnych w Polsce (Teoria a praktyka )

 b) Ranga biblioteki szkolnej i szkolnego centrum informacji nie tylko w nauczaniu, ale głównie w WYCHOWANIU (Teoria rozwoju społeczeństwa wiedzy, a brutalna rzeczywistość w szkolnych klasach - przykłady z autopsji)

c) Globalne, europejskie i polskie pozarządowe inicjatywy bibliotek szkolnych i dla bibliotek szkolnych.

d) Najnowsze możliwości technologiczne w zakresie ICT dla integracji oraz aktywizacji nauczycieli Bibliotekarzy oraz rozwijania skuteczności edukacyjnej i wychowawczej bibliotek i Szkolnych Centrów Informacji.

 e) Najbliższe zamierzenia działania z poziomu Krajowej Rady Bibliotecznej na rzecz poprawienie kondycji bibliotek szkolnych i przysługującej im teoretycznie rangi.

Druga cześć spotkania: dyskusja i ,,burza mózgów''

Obserwatorzy mieli okazję zrozumieć polskie realia, warunki w jakich działamy w bibliotekach w celu łatwiejszego współdziałania z ENSIL w innych krajach UE.

W najbliższym czasie Krajowa Rada Biblioteczna planuje negocjacje z MEN na rzecz bibliotek szkolnych.

Dyrektorzy szkół zostali poproszeni o zwolnienie zainteresowanych na to spotkanie.

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com