LEKTURY ON-LINE

Wpisz tytuł lub nazwisko autora:

Jarosław Iwaszkiewicz: Wiewiórka

Narodowosocjalistyczne fałszowanie dobra. Komunistyczne fałszowanie dobra

Wojciech Diduszko: Literatura w kinie, czyli polska szkoła filmowa

Tadeusz Wroczyński: Literatura polska po 1939 roku - Witold Gombrowicz

Marek Hendrykowski: Związki filmu i literatury


B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

 • Jules (Juliusz) Verne: Piętnastoletni kapitan ; The Mysterious Island - plik w formacie Microsoft Word (95 KB)
 • Juliusz Verne: Robur Zdobywca
 • W

  Z

 • Gabriela Zapolska: Moralność pani Dulskiej
 • Stefan Żeromski: Ludzie bezdomni

 • Stefan Żeromski: Przedwiośnie

 • Stefan Żeromski: Syzyfowe prace ; wybrana nowela

 • do góry

  Gorąco polecam witryny, z których zasobów korzystałam przygotowując to zestawienie:

  Święty Szymon Słupnik
  Grochowiak Stanisław

   Powołał go Pan
  
  Na słup.
  
  Na słupie miał dom
  
  I grób.
  
  
  
  A ludzie chłopaka na szafot przywiedli,
  
  Unieśli mu głowę w muskularnej pętli.
  
  Powołał go pan na stryk.
  
  
  
  Powołał go Pan,
  
  By trwał.
  
  By śpiewał mu pieśń
  
  I piał.
  
  
  
  A ludzie dziewczynę wśród przekleństw gwałcili
  
  I włosy jej ścięli, i ręce spalili.
  
  Powołał ją Pan
  
  Na gnój.
  
  
  
  Powołał go Pan
  
  Na słup.
  
  Na słupie miał dom
  
  I grób.
  
  
  
  A ludzie mych wierszy słuchając powstają
  
  I wilki wychodzą żerującą zgrają...
  
  Powołał mnie Pan
  
  Na bunt.
  Odys Leopolda Staffa
  Niech cię nie niepokoją
  Cierpienia twe i błędy.
  Wszędy są drogi proste
  Lecz i manowce wszędy.
  
  O to chodzi jedynie,
  By naprzód wciąż iść śmiało,
  Bo zawsze się dochodzi
  Gdzie indziej, niż się chciało.
  
  Zostanie kamień z napisem:
  Tu leży taki i taki.
  Każdy z nas jest Odysem,
  Co wraca do swej Itaki.
  Horacy: Oda III, 30 (Exegi monumentum aere perennius)

  Stawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiży,
  Od królewskich piramid sięgający wyżej;
  Ani go deszcz trawiący, ani Akwilony
  Nie pożyją bezsilne, ni lat niezliczony

  Szereg, ni czas lecący w wieczności otchłanie.
  Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie
  Poza grobem. Potomną sławą zawsze młody,
  Róść ja dopóty będę, dopóki na schody

  Kapitolu z westalką cichą kapłan kroczy.
  Gdzie z szumem się Aufidus rozhukany toczy,
  Gdzie Daunus w suchym kraju rządził polne ludy,
  Tam o mnie mówić będą, że ja, niski wprzódy,

  Na wyżyny się wzbiłem i żem przeniósł pierwszy
  Do narodu Italów rytm eolskich wierszy.
  Melpomeno, weź chlubę, co z zasługi rośnie,
  I delfickim wawrzynem wieńcz mi włos radośnie.

  tł. Lucjan Rydel

  Horacy: Quid dedicatum poscit Apollinem

  "Do Apollina"
  O co poeta prosi Apollina
  gdy młode wino rozlewa z patery?
  O co się modli w ten dzień dedykacji?
  O nie o zbiory na żyznej Sardynii

  ani o stada mnożące się w żarach
  Kalabrii ani nie prosi o złoto
  czy kość indyjską czy grunty zwilżane
  po cichu nurtem spokojnym Lirysu

  Łozy kaleńskie niech nożem okrzesa
  kto panem winnic i kubku ze złota
  bogaty kupiec niechaj pije wino
  dobrze płacone syryjskim towarem

  on z łaski nieba Atlantyckie wody
  bezkarnie wita trzy razy do roku
  albo i cztery mnie do życia starczą
  oliwki lekkie ślazy i cykoria

  Synu Latony pozwól mi się cieszyć
  tym co jest moje zdrowiem i nietkniętą
  władzą umysłu pozwól niech się za mną
  nie wlecze starość brzydka i bez lutni

  Tadeusz Wroczyński: Literatura polska po 1939 roku. Wyd. 11. Warszawa: WSiP, 1993. ISBN 83-02-07304-0. [Witold Gombrowicz], s. 85- 90


  Marek Hendrykowski: Związki filmu i literatury. "Polonistyka" 1996 nr 5, s. 265- 272

  Jarosław Iwaszkiewicz: Wiewiórka

  **

  STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku