Górny Śląsk, Rybnik...

Regionalia w naszej bibliotece

Zobacz też: przedwojenne publikacje związane z Górnym Śląskiem w naszej bibliotece szkolnej - literacki Śląsk

Marta i Aldona

1. Kartoteka tekstowa- ilustrowana:

- Rybnik (kultura, ekologia, przyroda, historia, zabytki, turystyka, sport, muzyka, plastyka, kościoły, religie, kościółki drewniane, literatura, książki, krzyże pokutne.... etc.)

- Śląsk (tu podobne tematy także: Unia Europejska a Śląsk..., gwara śląska)

- Ślązacy i Rybniczanie: (nazwiska znanych Ślązaków np. Wojciech Korfanty - materaiał repertuarowy, prezentacja multimedialna, Herbert Bednorz, Józef Musioł, Jadwiga z Trzebnicy, Barbara- Barbórka; Juliusz Roger ; Helena Hoffmann - Siostra Dulcissima i Rybniczan: np. Franciszek Blachnicki, Damian Zimoń, Maksymilian Basista; Janina Podlodowska; Jerzy Klistała ; Arkadiusz Nowak, Aleksander Żukowski , Marek Szołtysek etc., oraz koperty ze znanymi: plastykami, muzykami, literatami, kapłanami, świętymi etc. etc.)

- Karol Wojtyła - Ojciec Święty JAN PAWEŁ II a Rybnik, Górny Śląsk

- miasta, miejscowości, wsie, dzielnice Rybnika- dwa pudełka w porządku alfabetycznym (znajdziesz tam na pewno miejscowość, z której pochodzisz!)

2. Książki:

Szczególnie polecamy następujące pozycje:

Longin Musiolik: Spacerkiem po Rybniku i okolicy. Przewodnik turystyczny po Rybniku. Rybnik: Komenda Hufca ZHP, 1997.

Longin Musiolik: Spacerkiem po Rybniku i okolicy. Przewodnik turystyczny po Rybniku. Rybnik: Komenda Hufca ZHP, 1997.

Jerzy Michalski: Znakowane szlaki Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej. Przewodnik. Rybnik: PTTK, 1994.

Jerzy Michalski: Znakowane szlaki Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej. Przewodnik. Rybnik: PTTK, 1994.

Damian Absalon, Mieczysław Leśniok: Przewodnik przyrodniczy po Rybniku. Rybnik: Infomax, 1999.

Damian Absalon, Mieczysław Leśniok: Przewodnik przyrodniczy po Rybniku. Rybnik: Infomax, 1999. ISBN 83-907954-9-3

     

Aleksander Żukowski, Anna Gudzik: Szlakami Zielonego Śląska. Przewodnikkrajoznawczy po okolicach Czerwionki - Leszczyn, Rybnika, Żor, Knurowa, Orzesza, Ornontowic, Gierałtowic, Pilchowic. Czerwionka- Leszczyny: Vectra, 2002.

Aleksander Żukowski, Anna Gudzik: Szlakami Zielonego Śląska. Przewodnik krajoznawczy po okolicach Czerwionki - Leszczyn, Rybnika, Żor, Knurowa, Orzesza, Ornontowic, Gierałtowic, Pilchowic. Czerwionka- Leszczyny: Vectra, 2002. ISBN 83-915452-29

Marek Gruszczyk: Mała Ojczyzna. Rybnik na starej karcie pocztowej 1897 - 1945. Rybnik: Prifil International, 2000.

Marek Gruszczyk: Mała Ojczyzna. Rybnik na starej karcie pocztowej 1897 - 1945. Rybnik: Prifil International, 2000. ISBN 83-914200-0-0

Remigiusz Baliczak, Sonia Kopka: Rybnickie trasy rowerowe. Katowice: Infomax, 2004. ISBN83-89476-45-2

Remigiusz Baliczak, Sonia Kopka: Rybnickie trasy rowerowe. Katowice: Infomax, 2004. ISBN83-89476-45-2

     

Józef Kolarczyk: Śladami przeszłości ZIEMI RYBNICKIEJ. Racibórz: Scriba, 2004. ISBN 83-88932-56-X

Józef Kolarczyk: Śladami przeszłości ZIEMI RYBNICKIEJ. Racibórz: Scriba, 2004. ISBN 83-88932-56-X

Są to książki napisane bardzo rzetelnie przez przewodników i prawdziwych turystycznych pasjonatów. Wszelkie podawane w nich dane są pracochłonnie przez autorów sprawdzone i udokumentowane.

A jeśli przy czytaniu o historii i kulturze Śląska chcesz się dodatkowo trochę pośmiać - sięgnij po książki Pana Marka Szołtyska.

Marek Szołtysek: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik: ABC, 1997.

Marek Szołtysek: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik: ABC, 1997. ISBN 83-901641-9-1

3. Kartoteka bibliograficzna (w komuterze):

4. Szereg prezentacji multimedialnych o tematyce regionalnej


Zobacz też: Wielka Gra o Tytuł Ślązaka Szkoły.
Edukacja Regionalna dla Rybniczan.  Propozycja imprezy w formie konkursu

Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku