HISTORIA
biblioteki ZSU

Pokaz PowerPoint - prawie 20MB!
tak wyglądała czytelnia przed wojną- rok szkolny 1938/39 nowy gmach szkoły

W 1935 r. księgozbiór biblioteki szkół urszulańskich liczył ok. 5 tys. tomów. Czytelnia była bogato zaopatrzona w czasopisma. Prenumerowano 37 tytułów.
(Początki szkół to 1923  rok.
Patrz historia:
www.urszulanki.rybnik.pl ).
Przed II Wojną Światową biblioteka posiadała ok. 20 tys. tomów. Straty wojenne były ogromne. Pozostało jedynie 840 egzemplarzy przechowanych w budynkach gospodarczych i u przyjaciół.
W roku 1949 księgozbiór liczył już 2737 tomów. (647 podręczników, 377 lektur, 891 beletrystyki, 822 książki naukowe). W następnych latach przybyło 515 książek.

W czasach PRL represje spowodowały zamknięcie szkół urszulańskich (w 1962 roku przejęto cały inwentarz szkolny). Księgozbiór częściowo uległ rozproszeniu. (Patrz historia szkoły: www.urszulanki.rybnik.pl ).

biblioteka po rewindykacji szkoły

od korytarza biblioteka oddzielona była konstrukcją z listew...

Po rewindykacji pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 4 września 1982 roku. Funkcję bibliotekarza sprawowały z ogromnym oddaniem polonistki: wpierw Siostra mgr Zofia Cipkowska potem mgr Dorota Bożętka.

Stała bibliotekarka mgr Gabriela Bonk została przyjęta na etat w roku szkolnym 1990/1991.

Księgozbiór biblioteki liczył wtedy 8990 pozycji.

2073 cymeliów, 1689 książek naukowych, 1258 religijnych, 1137 literatury pięknej, 640 pozycji wpisanych do gabinetów przedmiotowych, 374 księgozbiór podręczny, 324 książki w językach obcych i do nauki tychże i tylko 556 lektur.

mgr Gabriela Bonk
Bibliofil, praktykantka- jeszcze na "wyżynach" szkoły

We wrześniu 1994 w naszej bibliotece odbywała praktykę absolwentka liceum Sławka: Wiesława Zawadka (na zdjęciu druga z prawej)

Do roku 1995 biblioteka zajmowała niewielkie pomieszczenie (dziś sala języka niemieckiego) oraz część korytarza na 2 drugim piętrze szkoły. W wakacje została przeniesiona na parter.

Od roku szkolnego 1995/1996 przez dwa lata pracowała w naszej książnicy pani Ewa Andrzejewska (absolwentka szkoły).

Od 1997 roku mamy w bibliotece komputer oraz program biblioteczny MOL- tworzona jest komputerowa baza danych.

Od czerwca 1998 roku książki pożyczamy za pomocą komputera. Następnie pojawia się komputer- katalog dla czytelników.

W grudniu 2001 roku liczba woluminów wpisana do komputerowej bazy danych (program MOL) wynosi: 20191 egzemplarzy. Liczba haseł bibliograficznej kartoteki komputerowej: 11054, liczba opisów w tej kartotece: 18060.

Ewa Andrzejewska

17 kwietnia 2000 roku w naszej bibliotece goszczą: Doradca Metodyczny oraz inni nauczyciele- bibliotekarze w ramach zajęć poświęconych kartotekom.

Od września 2001 roku biblioteka obsługuje dwie szkoły: Liceum i nowo otwarte Gimnazjum.

Od grudnia 2001 roku jeden z komputerów w bibliotece ma łącze internetowe. W lutym 2002 komputer dla czytelników uzyskuje dostęp do internetu.

Pod koniec grudnia 2001 została założona strona internetowa biblioteki.

nasz mały sukces... ;-)

nasza strona uzyskała wyróżnienie w styczniu 2002.

7 lutego 2002 i 19 października 2002 nasza biblioteka- biblioteką dnia: na serwerze bibliotecznym INTERKL@SY

17 grudnia 2002: W Konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na

uzyskaliśmy 2 miejsce w kategorii:
biblioteki szkolne i pedagogiczne.

W czwartek 13 marca 2003
- odbył się w naszej bibliotece
zespół samokształceniowy
dla
nauczycieli- bibliotekarzy na temat:
1. konserwacja księgozbioru
2. kartoteka tekstowa

bibliotekarki - zespół samokształceniowy

W czerwcu 2003 roku nasza biblioteka doczekała się własnego LOGO.

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Kucharczak! Ta sympatyczna rybka to oczywiście szczupak z herbu naszego miasta! Piszę o tym, bo niektórym wydaje się podobny do delfina...;-) Pozostałe elementy logo nie wymagają wyjaśnień.

W maju 2003 na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie powstała Monografia naszej biblioteki jako praca dyplomowa na Studiach Podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Praca uzyskała ocenę bardzo dobrą. Serdecznie gratulujemy Autorce - Pani Katarzynie Łuczyńskiej i dziękujemy za uznanie, za ciepłe słowa oraz przesłanie nam swojej pracy.

W czerwcu 2003 dzięki pieniądzom uzyskanym z akcji Komputery za tonery zakupiliśmy nową wersję programu MOL. Dzięki pomocy Państwa Pokusa oraz Pracowników Firmy MOL w lipcu 2003 przeszliśmy już na nowy system: MOL 2000+ pracujący w środowisku Windows (poprzednia wersja - DOS).

27 października 2003 r. po raz pierwszy nasza biblioteka została oficjalnie zgłoszona do obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych (ISLD). Tego dnia każdy Czytelnik został przywitany cukierkiem oraz pamiątkową wizytówką z logo naszej biblioteki. W tym roku nasz udział był bardzo skromny - mamy nadzieję, że za rok świętować będziemy okazalej.

Certyfikat udziau naszej biblioteki  w obchodach SDBSzk

W grudniu 2003 roku rozpoczęto stałą współpracę z Redakcją "Biblioteki w Szkole" - redagowanie działu "Pokaż swoją dobrą stronę."

Pokaż swoją dobrą stronę

W wakacje 2004 - remont: wymieniono okna, wymalowano ściany i podłogi. Zakupiono nowe biurko, tablice ogłoszeniowe...

Od roku szkolnego 2003/2004 szkoła (a zarazem biblioteka) jest koedukacyjna.
Od roku szkolnego 2004/2005 szkoły funkcjonują już jako Zespół Szkół Urszulańskich.

8 listopada  2004 w naszej szkole została zorganizowana lekcja otwarta dla nauczycieli-bibliotekarzy rybnickich szkół ponadgimanzjalnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na temat:
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

W drugiej edycji Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2004) na Najlepsze Witryny Internetowe Bibliotek Polskich zajęliśmy czwarte miejsce.

Przy ogromnej pomocy Firmy MOL, która okazała się dla nas niezbędna, w lutym 2005 roku przeszlismy na nową generację programu bibliotecznego: MOL Optivum. Za pomoc - serdecznie dziękujemy

21 i 22 kwietnia 2005 gościła w naszych progach p. Hanna Przetak - studentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - w ramach odbywanej przez siebie praktyki zawodowej.

Hanna Przetak przy naprawianiu książek

Dzięki Łukaszowi Szlezinger w marcu 2005 roku dorobiliśmy się własnego baneru - Autorowi dziękujemy! Jeśli ktoś zechce taki baner z linkiem do naszej witryny zamieścić na swojej stronie - będziemy wdzięczni ;-)

W lipcu 2005 składamy wniosek o cztery komputery dla Czytelników - ze środków unijnych. W sierpniu 2005 - inwentaryzacja. We wrześniu 2005 - nowy, sprawny komputer dla bibliotekarza.

Na zdjęciu Janek i Łukasz 5 stycznia 2006 otrzymaliśmy decyzję Kuratorium Oświaty w Katowicach. Do końca 2006 roku w naszej bibliotece powinny być 4 komputery dla Czytelników oraz drukarka i skaner - czyli "Internetowe centrum informacji multimedialnej" - biblioteka trafi za kraty ;-)

A na razie kilku bardzo dzielnych Chłopaków z pierwszej klasy Gimnazjum skutecznie pracuje przy czytelniczych komputerach:

Łukasz, Przemek, Janek i Wojtek - wielkie brawa!!!
Dzięki Łukaszowi Gojnemu od 11 stycznia 2006 w sieci szkolnej - działa sprawny KATALOG!

W sierpniu 2006 roku do naszej biblioteki dotarły, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 4 komputery z oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym.

W tej chwili mamy dla Czytelników: 5 komputerów: 1 "stary" + 4 nowe wraz ze skanerem i drukarką - czyli MCI - Multimedialne Centrum Informacji

W listopadzie 2007 roku w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaczyna powstawać praca licencjacka pod kierunkiem dr hab. Anny Tokarskiej nt.: Zasób biblioteki Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku. Autorce - Pani Ewelinie Ganiek z serca życzymy powodzenia!
NARNIA - Konkurs Międzyszkolny dla Gimnazjalistów 5 marca 2009 zorganizowaliśmy wraz z Bibliofilem - konkurs międzyszkolny na temat Narnii o zasięgu regionalnym a kilka dni później - 9 marca - konferencję dla nauczycieli (około 100 uczestników)

W czasopiśmie metodycznym dla nauczycieli-bibliotekarzy: "Biblioteka w Szkole" 2009 nr 5 s. 4 ukazał się artykuł na temat nauczyciela bibliotekarza z naszej szkoły.
16 września 2009 roku w naszej szkole została zorganizowana Konferencja Metodyczna dla nauczycieli-bibliotekarzy Rybnika i okolic. W szkoleniu uczestniczyło ponad 30 osób. Zdjęcia
16 listopada 2009 roku - spotkanie autorskie z Panią Hanną Pasterny, niewidomą Absolwentką naszego Liceum połączone z projekcją filmu o głuchoniewidomym diakonie Peterze Hepp oraz promocją książek Hanny Pasterny i Petera Hepp
Zdjęcia ze spotkania i konferencji 20 stycznia 2010 roku w naszej szkole została zorganizowana Konferencja Metodyczna dla nauczycieli-bibliotekarzy Rybnika i okolic. (Zebranie Rybnickiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich). W szkoleniu uczestniczyło ponad 30 osób.

Wcześniej zebrani bibliotekarze, oraz chętni Nauczyciele i Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Panią Danutą Bulą (poetka, twórca nieprofesjonalny).

10 marca 2010 zorganizowaliśmy wraz z Bibliofilem - drugą edycję konkursu międzyszkolnego na temat Narnii o zasięgu regionalnym
W czwartek, 18 marca 2010 - VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach
- na temat konkursów i turniejów czytelniczych organizowanych w naszej szkole mówiła Gabriela Bonk
W czasie wakacji w 2011 roku - remont i inwentaryzacja
3 listopada 2011 roku w naszej szkole została zorganizowana Konferencja Metodyczna dla nauczycieli-bibliotekarzy Rybnika i okolic. W szkoleniu uczestniczyło 25 osób
W kwartalniku metodycznym dla nauczycieli-bibliotekarzy: "Biblioteka Centrum Informacji" (2011 nr 4 s. 22- 24) ukazał się artykuł na temat naszej biblioteki (ze zdjęciami).
W Biuletynie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach: "Dialogi Biblioteczne" (2012 nr 1(9) s. 18- 21) ukazał się artykuł na temat naszej biblioteki.

Marzec 2013
Notka na temat naszej biblioteki, na 18 stronie "Biblioteki w Szkole"

zobacz - na 18 stonie

O naszej szkole i bibliotece w ogólnopolskim czasopiśmie: "Biblioteka w Szkole"
2014 nr 2, s. 10

Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy
Czytanie łączy - 18 listopada 2014


(W prezentacji po lewej można zapoznać się z historią turniejów klas w ZSU)

W styczniu 2018 roku swoją praktykę zawodową w naszej bibliotece odbyła Siostra dr Elżbieta Pelplińska

24 lutego 2018 roku - zajęcia z bibliografii w ramach studiów podyplomowych: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (na zdjęciu studentki piszą kolokwium)

styczeń, luty i marzec 2019 roku
KAPITALNY remont biblioteki

Pomalowano podłogi i ściany, wymieniono oświetlenie, rolety, oznaczenia regałów, nieomal wszystkie meble...
Są nowe pufy, miękkie krzesełka, profesjonalne szuflady na kartotekę, drabinki
Jest ładnie, słonecznie, przestronnie :-)

Piątek, 11 października 2019 o 17.00
Zebranie Rady Oddziału TNBSP o/Rybnik

Poniedziałek, 28 września 2020
KATALOG online

Tego dnia:
- liczba egzemplarzy w trzech bibliotekach: 47 182
- liczba opisów: 98 884
- liczba czytelników: 730
- liczba wypożyczeń: 11 209

 

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku