Książki za tonery
Nasze szkoły biorą udział w akcji zbierania zużytych tonerów do drukarek komputerowych. Dzięki temu uzyskujemy pieniądze (na książki) i czasem cenne materiały edukacyjne oraz wspieramy ekologię. Podsumowanie - podliczenie

Opakowanie po tuszu- nie do kosza- ale do szkolnej biblioteki!!!!!!

Prosimy już nie przynosić zużytych TONERÓW. Niestety obecnie koszt utylizacji przewyższa wartość tonerów, które można jeszcze ponownie wykorzystać

Rok szkolny 2017/2018:

13 września 2017 ostatni raz przekazujemy przez firmę spedycyjną 3 pełne kartony tonerów. 47 tonerów z drukarek atramentowych oraz 29 z drukarek laserowych (razem 78). Za zebrane tonery uzyskaliśmy 58 złotych 25 groszy

Łącznie w roku szkolnym zebraliśmy tonerów: 78 uzyskaliśmy: 58 zł i 25 gr


Za tonery oraz pieniądze z antykwariatu - dla biblioteki SP IV - VI zakupiono takie właśnie lubiane, poczytne książki :-)


Rok szkolny 2016/2017:

Łącznie w roku szkolnym zebraliśmy tonerów: 373 uzyskaliśmy: 123 zł i 30 gr


Rok szkolny 2015/2016:

Łącznie w roku szkolnym zebraliśmy tonerów: 455 uzyskaliśmy: 256 zł i 71 gr


Książki kupione za pieniądze uzyskane z tonerów :-)


Za tonery - dla biblioteki SP I-III zakupiono takie właśnie piękne, poczytne książki :-)


Akcja Komputery za Tonery w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku - podsumowanie.

W roku szkolnym 2001/2002 na stronie internetowej http://www.kzt.oswiata.org.pl/ znaleźliśmy informację o możliwości zbierania przez szkołę zużytych tonerów do drukarek komputerowych. Po kontakcie telefonicznym i internetowm szybko uzyskaliśmy niezbędną pomoc i włączyliśmy się do tej akcji. Nasza szkoła otrzymała zestaw plakatów i innych materiałów informacyjnych i reklamujących akcję oraz specjalne kartony do gromadzenia zebranych kartriży. Był to sam początek akcji prowadzonej przez Firmę PTH Technika w Gliwicach. Dlatego mieliśmy okazję nawet osobiście poznać jedną z odpowiedzialnych za tę inicjatywę osób, uzyskaliśmy niezbędne informacje i wszelką pomoc.

Cała akcja jest tak sprawnie zorganizowana przez Firmę PTH Technika, że od odpowiedzialnego w szkole nauczyciela nie wymaga zbyt wielkiego nakładu pracy.

Zebrane przez nas pojemniki wysyłane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej do firmy prefabrykującej, gdzie są poddawane segregacji:

- nadające się do recyklingu są kierowane do nowoczesnych linii produkcyjnych, gdzie są czyszczone, napełniane nowymi mediami, a nawet - w przypadku kartridży do laserówek - otrzymują nowe wałki światłoczułe firmy Fuji. W ten sposób z odpadu powstaje pełnowartościowy produkt, o parametrach oryginalnego ale tańszy o 30%,
- nienadające się do recyklingu (typy niepodlegające skupowi lub uszkodzone) są utylizowane czyli mielone).

        Udział w tej akcji ma zatem ogromne walory wychowawcze - ekologiczne. Uczy młodzież poszanowania środowiska naturalnego. Niebagatelną sprawą jest to, iż za zebrane przez szkołę tonery szkoła otrzymuje całkiem pokaźne kwoty pieniężne. Uczestniczące w akcji szkoły biorą zarazem udział w rywalizacji. Dla tych, którym uda się zebrać najwięcej tonerów- firma przewidziała nagrody.

Nasza szkoła zajęła raz trzynaste, dwunaste raz siódme miejsce. Dzięki temu najbardziej aktywna młodzież otrzymała upominki (kalkulatory Casio, małe radyjka, plecak, szereg innych drobiazgów) a szkoła piękne dyplomy, zestaw edukacyjnych kaset video oraz program komputerowy ATS4 Plan Lekcji.

Do akcji przystąpiliśmy pierwotnie oddzielnie jako Gimnazjum Sióstr Urszulanek oraz Publiczne Liceum Sióstr Urszulanek. W tej chwili uczestniczymy w tej inicjatywie jako Zespół Szkół Urszulańskich. Od początku naszego udziału w akcji w szkole odpowiada za nią nauczyciel-bibliotekarz mgr Gabriela Bonk. Tonery zbierane są na terenie biblioteki i zebrane fundusze są przeznaczane na wzbogacanie jej zasobów (księgozbioru, sprzętu komputerowego). Zakupiono szereg niezbędnych lektur, poczytnych książek, uaktualniono program biblioteczny MOL 3.06 na MOL 2000+; część funduszy przeznaczono na zakup nowego komputera do biblioteki)

Zestawienie informujące o uzyskanych z akcji kwotach:

data uzyskana kwota pieniędzy uwagi
2001/2002 559,33 zł 12 miejsce, dyplom, zestaw kaset video, nagrody dla 3 uczniów
2001/2002 77,00 zł 32 miejsce
21.11.2002 380,80 zł  
21.11.2002 51,80 zł  
26.05.2003 85,00 zł  
26.05.2003 654,00 zł zaktualizowano program MOL
24.03.2004 315,00 zł  
24.03.2004 626,00 zł 13 miejsce, trzy kaltulatory Casio dla młodzieży
03.11.2004 785,45 zł  
06.06.2006 629,00 zł 7 miejsce, dyplom, upominki dla młodzieży; program ATS4 Plan Lekcji dla szkoły
02.2006 505,20 zł  
01.06.2006 423,00 zł  
08.2006 123,07 zł 9 miejsce w siódmej edycji
12.2006 199,11 zł  
07.03.2007 200,30 zł  
23.03.2007 158,00 zł  
wakacje 2007

219,00 zł

20 miejsce w ósmej edycji, dyplom, upominki dla młodzieży

06.11.2007

107,30 zł

 

13.03.2008

187,60 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 111 tonerów z drukarek atramentowych oraz 13 z drukarek laserowych (razem 124)

30.05.2008

91,10 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 52 tonery z drukarek atramentowych oraz 11 z drukarek laserowych (razem 63)

01.10.2008

176,25 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 46 tonerów z drukarek atramentowych oraz 18 z drukarek laserowych (razem 64)

25.11.2008

55,50 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 29 tonerów z drukarek atramentowych oraz 16 z drukarek laserowych (razem 45)

10.12.2008

92,71 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 107 tonerów z drukarek atramentowych oraz 38 z drukarek laserowych (razem 145)

22.01.2009

51,25 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 59 tonerów

12.02.2009

76,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 130 tonery

12.03.2009

159,61 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 79 tonerów

17.04.2009

162,14 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 51 tonerów (pieniądze na potrzeby Koła Plastycznego)

23.04.2009

(pieniądze wpłynęły razem) 0 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 35 tonerów (pieniądze na potrzeby Koła Plastycznego)

14.05.2009

68,96 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 49 tonerów

18.06.2009

61,75 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 38 tonerów (10 miejsce w Polsce w 10 edycji akcji)

9.09.2009

116,34 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 103 tonery

23.09.2009

45,50 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 33 tonery

17.11.2009

149,64 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 138 tonerów

12.01.2010

96,40 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 103 tonery

15.04.2010

107,25 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 102 tonery

28.04.2010

84,73 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 83 tonery

07.09.2010

83,50 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 82 tonery

18.11.2010

62,75 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 75 tonerów

3.12.2010

73,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 27 tonerów (pieniądze na potrzeby Koła Plastycznego)

10.03.2011

108,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 44 tonery

23.03.2011

100,55 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 79 tonerów

5.04.2011

97,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 22 tonery (pieniądze na potrzeby Koła Plastycznego)

10.05.2011

152,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 46 tonerów

6.06.2011

56,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 38 tonerów

26.09.2011

54,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 25 tonerów

7.11.2011

75,30 zł

2 pełne kartony tonerów. 53 tonery z drukarek atramentowych oraz 20 z drukarek laserowych - na potrzeby Koła Plastycznego

22.11.2011

218,00 zł

2 pełne kartony tonerów. 17 tonerów z drukarek atramentowych oraz 62 z drukarek laserowych (razem 79)

9.01.2012

58,50 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 38 tonerów

3.03.2012

103,50 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 98 tonerów

3.04.2012

77,58 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 48 tonerów

17.05.2012

21,60 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 50 tonerów

21.09.2012

87,90 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 163 tonery

22.10.2012

51,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 77 tonerów

27.11.2012

37,75 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 63 tonery

19.12.2012

32,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 39 tonerów

6.03.2013

33,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 44 tonery

17.04.2013

21,85 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 57 tonerów

30.04.2013

20,75 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 72 tonery

17.05.2013

18,85 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 28 tonerów

24.06.2013

47,05 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 41 tonerów

22.08.2013

20,75 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 27 tonerów

9.10.2013

33,89 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 129 tonerów

5.12.2013

26,62 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 84 tonery

19.12.2013

24,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 39 tonerów

21.02.2014

224,00 zł

przekazaliśmy firmie Pryzmat 20 tonerów

25.02.2014

24,22 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 132 tonery

04.2014

28,00 zł

przekazaliśmy firmie Pryzmat 11 tonerów

10.04.2014

5 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 153 tonery

05.2014

6 zł

przekazaliśmy firmie Pryzmat 2 tonery

27.05.2014

19,77 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 92 tonery

26.09.2014

13,28 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 32 tonery

31.10.2014

49,45 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 101 tonerów

16.01.2015

45,04 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 116 tonerów

5.03.2015

38,76 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 80 tonerów

15.05.2015

69,12 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 129 tonerów

29.05.2015

37,50 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 65 tonerów

04.09.2015

40,00 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 26 tonerów

19.10.2015

40,65 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 75 tonerów

25.11.2015

63,30 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 72 tonery

10.02.2016

63,29 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 137 tonerów

25.05.2016

49,47 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 128 tonerów

05.12.2016

82,20 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 103 tonery

13.02.2017

3,60 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 103 tonery (41 do utylizacji)

04.05.2017

37,50 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 91 tonerów (po opłaceniu za utylizację)

13.09.2017

58,25 zł

przekazaliśmy przez firmę spedycyjną 78 tonerów
Razem 86 861,51 zł suma uzyskana przez szkołę od początku naszego udziału w akcji zbiórki tonerów - od 2001 roku do września 2017 roku

Opakowanie po tuszu- nie do kosza- ale do szkolnej biblioteki!!!!!!

W dziesiątej edycji akcji nasza szkoła zajęła 10 miejsce w Polsce! :-)

Dzięki temu 20 października 2009 przysłano nam piękny dyplom i cenny dar: kilka wartościowych publikacji głównie na temat polskich parków narodowych :-)

Drobne upominki dla najbardziej aktywnej Młodzieży :-) Marta, Ania, Fabian i Marta (Wojtek był na zawodach sportowych)

"Donosiciele" tonerów 2006/2007:

Maciek, Patrycja, Ania i Anita

Agnieszka

Natalka i Przemek

Czekamy na każdy pusty kartidż - toner! Pamiętaj - ZBIERAMY TONERY!

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku