W kwietniu 2020 roku:

We wrześniu 2015 roku:


W kwietniu 2011 roku:

Zmiany w strukturze księgozbioru:
(Stała bibliotekarka mgr Gabriela Bonk została przyjęta na etat w roku szkolnym 1990/1991)

1990 rok

2010 rok

2011 rok (trwa selecja)

literatura popularnonaukowa 1689 7876 7872
literatura religijna 1258 4421 4034
cymelia 2073 175 176
literatura piękna 1137 3722 3810
książki w językach obcych 324 1208 988
lektury 556 3720 3788
gabinetów przedmiotowych 640 1487 1681
księgozbiór podręczny 374 2036 2054
literatura lekka, bryki

brak danych

766 749
płyty CD, CD-ROM, kasety Video 0 694 647
RAZEM 8 990 26 166 25 875

W 1990 roku:

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku