NARNIA - konkurs międzyszkolny
DRUGA EDYCJA

plakat - zgłoszenie - Regulamin konkursu plastycznego - Regulamin konkursu z wiedzy - polecana literatura - szkoły biorące udział w konkursie - konkurs w mediach - Jury - Sponsorzy - dojazd - pliki archiwalne na temat 1 edycji konkursu - dni otwarte

Kontakt: narnia.konkurs@gmail.com

Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika Pana Adama Fudalego

Patronat medialny:
TYGODNIK RYBNICKI

Aktualności:

W październiku 2010 roku wystawę prac konkursowych będzie można zobaczyć na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku
Pytania z części PISEMNEJ

Odpowiedzi do części pisemnej


Pytania z części USTNEJ

Pytania z części USTNEJ z odpowiedziami

Beata Mońka: Specjalistki z Gogołowej. "Tygodnik Rybnicki" 2010 nr 11 z 16 marca, s. 25.


Narnia w Urszulankach. "Gazeta Rybnicka" 2010 nr 13, s. 22.

Gabriela Bonk: W Urszulankach po drugiej stronie szafy - bis. "Magazyn Szkolny" 2010 nr 7/333 s. 12

Zdjęcia Dobrawy Frączek z III a LO ZSU:

Zdjęcia z finału konkursu

Zdjęcia Gabrieli Bonk:

Zdjęcia z Finału KONKURSU

Na zdjęciu nagroda za trzecie miejsce dla Anny Bajon


Przebieg Finału:

od 12.20 - rejestracja uczestników części "wiedzowej"
12.30 - 13.00 - część pisemna
od 13.00 -
zwiedzanie wystawy prac plastycznych
13.30 - 14.30 - rozpoczęcie, powitanie, podziękowania, finał konkursu z wiedzy
ok. 14.30 - uroczyste wręczenie nagród
laureatom konkursu plastycznego: "Mój sen o Narnii"
ok. 15.00 - przerwa: poczęstunek w salce jadalnej, zwiedzanie wystawy, czas dla mediów na rozmowy z laureatami obu konkursów
od 15.30 - krótki występ artystyczny młodzieży
Zespołu Szkół Urszulańskich:

- spektakl Koła Teatralnego: Wieża Babel - opiekun Siostra mgr Joanna Żuk
- taniec TECTONIK i JUMPSTYLE - zatańczy Mateusz Cyroń
- utwór muzyczny: Albert Vossen: Flick-Flack - zagra na akordeonie Krzysztof Grzegorzyca
(ewentualnie drugi utwór: Arkadiusz Gembara: Dzieci Pireusu)

ok. 16.10 - uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu "Narnia"
ok. 16.30 - planowane zakończenie

zdjęcia z wystawy prac plastycznych

Zespół Szkół Urszulańskich w marcu 2010 roku przeprowadzi drugą edycję konkursów o Narnii:

W sierpniu 2010 roku wystawę prac konkursowych będzie można zobaczyć na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku
 • Clive Staples Lewis:
  - Lew, Czarownica i stara szafa
  - Książę Kaspian
  - Podróż "Wędrowca do Świtu"
  - Srebrne krzesło
  - Koń i jego chłopiec
  - Siostrzeniec czarodzieja
  - Ostatnia bitwa
 • Colin Duriez: Przewodnik po Narnii : Facynujący świat C.S. Lewisa od a do z. Kraków: M, 2005. ISBN 83-7221-715-7.
 • David C. Downing: Wyprawa w głąb szafy : opowieści z Narnii i ich twórca. Poznań: Media Rodzina, ok. 2007. ISBN 978-83-7278-177-2.
 • Informacje na temat ekranizacji z encyklopedii Wikipedia - http://pl.wikipedia.org/ ; ze strony: Opowieści z Narnii (zakładki: Telewizja, Kino, Muzyka).
  Na tej stronie internetowej znajduje się także sporo treści pochodzących z polecanych powyżej książek.
 KONKURS w MEDIACH - DZIĘKUJEMY za przekazanie informacji na temat konkursu:

Portalom: Rybnik.com.pl, Wydział Edukacji,
Czasopismom: "
Tygodnik Rybnicki" ; "Gazeta Rybnicka"


"Tygodnik Rybnicki" z 20 października 2009, nr 42 s. 25.
z 19 stycznia 2010, nr 3 s. 13.

"Gazeta Rybnicka" 2009 nr 10, s. 18.
2010 nr 1, s. 31.
       

SPONSORZY NAGRÓD - dziękujemy Firmom:

KSIĘGARNIA ORBITA
RYNEK 12
44-200 RYBNIK
TEL/FAX 032 42 22 604
ks_orbita@poczta.onet.pl
DZIAŁ NAUKOWO-TECHNICZNY
TEL/FAX 032 42 36 065
z_orbita@poczta.onet.pl

Firma MASTER - salon firmowy Optimus S.A.
Kościuszki 60
44-200 Rybnik
tel. / faks: 032 422 8804

   
Latarniane Pustkowie (w Pszczynie) kilka złotych myśli:

Opowiadanie dla dzieci, które sprawia przyjemność wyłącznie dzieciom, jest marnym opowiadaniem dla dzieci.

Lewis

Koń i jego chłopiec:

Bo oto, co znaczy być królem: trzeba być pierwszym w każdym rozpaczliwym ataku i ostatnim w każdym rozpaczliwym odwrocie; a kiedy w kraju nastanie głód, trzeba nosić najpiękniejsze stroje i śmiać się głośniej, ale jeść mniej niż jakikolwiek z twoich poddanych.

Siostrzeniec Czarodzieja:

To, co się widzi i słyszy, zależy w dużej mierze od tego, gdzie się stoi i kim się jest.

Ostatnia Bitwa:

Każdy zawsze poczuje się lepiej, gdy w końcu podejmie jakąś decyzję.

Szlachetna śmierć jest skarbem i nikt nie jest zbyt ubogi, aby go nabyć.

Nie powinno się wzywać demonów, jeśli się dobrze nie wie, co to oznacza.

Wszyscy znajdują to, czego naprawdę szukają.

Wnętrze jest zawsze większe od tego, co na zewnątrz.

KONTAKT z koordynatorem konkursu:

mgr Gabriela Bonk
nauczyciel-bibliotekarz
narnia.konkurs@gmail.com
607 369 997

Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku
ul. 3 Maja 22
44-217 Rybnik

tel. (032) 42-28-750 lub 42 23 740 wewnętrzny 37 ; fax: 42-38-333

Logo konkursu - autorstwa Joanny Kucharczak

NARNIA - konkurs międzyszkolny dla gimnazjalistów - informacje na temat PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU

Plakat duży - Plakat A4 - Plakat PDF - Regulamin konkursu plastycznego - Regulamin konkursu NARNIA - Zgłoszenie - Eliminacje Szkolne - Kontakt - Podziękowania - Zagadnienia - Konferencja - Szkoły biorące udział w konkursach - dojazd - dni otwarte - harmonogram konkursu - skład Jury - WYNIKI konkursu - Witrualna GALERIA konkursowych prac plastycznych: Aslan - Latarniane Pustkowie - Przejście do Narnii (Szafa) - Inne - poza regulaminem - WYSTAWA - Szkoły biorące udział w konkursach

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika
Pana Adama Fudalego

Patronat medialny:
TYGODNIK RYBNICKI

Wystawa w Bibliotece Publicznej Od 24 sierpnia do 26 września 2009 wystawę prac konkursowych można było zobaczyć na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku

O FINALE konkursu w mediach:


WYNIKI konkursu ; Zdjęcia z finału konkursu:


Zdjęcia Gabrieli Bonk

Zdjęcia Księdza Ryszarda Skowronka

Zdjęcia Dobrawy Frączek z II a LO

Wykorzystane w czasie finału prezentacje multimedialne:


Podziękowania między innymi dla
Sponsorów

Nagrodzone prace plastyczne

Wykorzystane w czasie finału pytania

Pytania wraz z odpowiedziami z pisemnej części konkursu.Planowany harmonogram konkursu:


Jury konkursu plastycznego:

Jury konkursu "wiedzowego":


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza młodzież gimnazjów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Rybnika i okolic) do udziału w międzyszkolnych konkursach na temat Opowieści z Narnii Clive`a Staplesa Lewisa:

1. Mój sen o Narnii - konkurs na pracę plastyczną (technika dowolna, format A 4)

2. Narnia - konkurs ze znajomości książek z cyklu Opowieści z Narnii, ekranizacji oraz życia autora

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i finał konkursu z wiedzy o książkach i ich autorze planujemy przeprowadzić w czwartek, 5 marca 2009 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Urszulańskich, w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22 - dojazd.


Logo konkursu autorstwa Joanny Kucharczak Mój sen o Narnii

Regulamin konkursu plastycznego: Mój sen o Narnii. Regulamin do pobrania

Cel konkursu:
- Zwrócenie uwagi młodzieży na ważny dla kultury - nie tylko chrześcijan - cykl książek Clive`a Staplesa Lewisa: Kroniki Narnii.
- Rozwijanie wyobraźni młodych ludzi.
- Możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (z Rybnika i okolic).

Terminy:
1. Konkurs zostaje ogłoszony w październiku 2008 roku z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
2. Prace zbiera w poszczególnych placówkach nauczyciel, będący koordynatorem konkursu na terenie danej placówki oświatowej.. Koordynator ten, najlepsze spośród zebranych prace przekazuje do wtorku 10 lutego 2009 roku (dzień po zakończeniu ferii zimowych) na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich ul. 3 Maja 22, 44-200 Rybnik, z dopiskiem "Narnia". Prace można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
3. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac, odbędzie się w czwartek, 5 marca 2009 roku o godzinie 13.00 w auli Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku.

Uroczystemu rozstrzygnięciu konkursu plastycznego będzie towarzyszyć finał konkursu: Narnia, ze znajomości książek, ekranizacji i życia autora.

Zasady przygotowania pracy:
1. Praca powinna być przygotowana przez uczniów indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
2. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
3. Forma pracy graficzno-plastyczna. Format A4, technika dowolna. Nie narzucamy techniki (rysunek, kolaż...) Należy ściśle przestrzegać narzuconego formatu (A4) pracy, gdyż najlepsze prace chcemy zeskanować i opublikować w Internecie.
4. Kategoria wiekowa: uczniowie klas gimnazjalnych.
5. Na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki oświatowej (szkoły lub Domu Kultury). Można przeprowadzić eliminacje szkolne.
6. Pracę należy podpisać na odwrocie w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: imię i nazwisko, wiek autora, nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail (nauczyciela) -
zgłoszenie

Wzór metryczki:

Imię i nazwisko autora Wiek / klasa Nazwa i adres szkoły Imię i nazwisko koordynatora Adres internetowy e-mail koordynatora
         

7. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom konkursu prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów.

Nagrody:
1. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu

Przeznaczenie prac:
1. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów konkursu, w celu publikacji na stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.
3. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku

ORGANIZATOREM konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku.

Informacje dodatkowe:
1. Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej nauczycieli bibliotekarzy:
http://www.rybnik.pl/bsip/Narnia/narnia.htm .
2. Dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania.
3. Zapraszamy do współpracy nauczycieli plastyki, katechezy, języka polskiego i bibliotekarzy.
4. W konkursie nie biorą udziału uczniowie Gimnazjum Sióstr Urszulanek.


Logo konkursu autorstwa Joanny Kucharczak Narnia

Regulamin konkursu ze znajomości cyklu książek Clive`a Staplesa Lewisa: Opowieści z Narnii, ekranizacji i życia autora. Regulamin do pobrania

Tytuł konkursu: Narnia

Cel konkursu:
Zwrócenie uwagi młodzieży na ważny dla kultury nie tylko chrześcijan cykl książek Clive`a Staplesa Lewisa: Kroniki Narnii.

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (z Rybnika i okolic).

Terminy:
1. Konkurs zostaje ogłoszony w październiku 2008 roku z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
2. Do wtorku 9 grudnia 2008 roku należy zgłosić chęć udziału danej placówki oświatowej w konkursie na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich ul. 3 Maja 22, 44-200 Rybnik, z dopiskiem "Narnia". Informacje można przekazywać osobiście, drogą internetową na adres:
gabriela.bonk@gmail.com lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
W każdej placówce oświatowej można przeprowadzić eliminacje wstępne wykorzystując załączone do regulaminu pytania.
3. Do wtorku 10 lutego 2009 roku (dzień po zakończeniu ferii zimowych) należy podać imiona i nazwiska uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w rozgrywkach.
4. Finał konkursu odbędzie się o godzinie 13.00, w czwartek 5 marca 2009 roku w Auli Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku.
Finałowi będzie towarzyszyć uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego: Mój sen o Narnii, oraz wystawa najbardziej interesujących prac nadesłanych na ten konkurs.

Informacje szczegółowe:
1. W konkursie będzie sprawdzana znajomość cyklu książek Clive`a Staplesa Lewisa o Narnii, ich ekranizacji oraz biografii autora.
2. Na początku drużyny odpowiedzą pisemnie na 17 pytań. Do części ustnej - czyli ścisłego finału przejdzie około sześć drużyn.
Większa część konkursu będzie polegała na udzielaniu odpowiedzi na pytania podane w formie ustnej. Pytaniom będzie towarzyszyła prezentacja multimedialna. (Ilustracje do pytań oraz pytania w formie pisemnej).
3. Na początku zostanie rozlosowana kolejność, w jakiej na pytania będą odpowiadać drużyny z poszczególnych szkół. W ustalonej w ten sposób kolejności ekipy będą odpowiadać na zadawane pytania. Za każdą odpowiedź jury konkursu przyznaje drużynie punkty. Na prawidłową odpowiedź drużyna ma pół minuty.
4. Sposób zadawania pytań można trochę porównać do telewizyjnego turnieju Jeden z dziesięciu.
5. Dla lepszego zrozumienia sposobu przebiegu finału konkursu można zobaczyć podobne prezentacje z turniejów przeprowadzanych w Zespole Szkół Urszulańskich w ubiegłych latach - na temat Pana Tadeusza
http://www.bibliofilur.republika.pl/Tadeusz.pps i Władcy Pierścieni - http://www.rybnik.pl/bsip/publik/WP.pps
6. W przyszłości na specjalnej stronie internetowej konkursu
http://www.rybnik.pl/bsip/Narnia/narnia.htm podamy przykładowe pytania i zagadnienia oraz bardziej szczegółowe informacje o przebiegu konkursu. Już dziś przygotowującym się do konkursu polecamy pytania z konkursu:
- Anna Skwara: Rusz głową! Krzyżówka dla miłośników Opowieści z Narnii. "
Biblioteka w Szkole" 2007 nr 2 s. 23-24.
7. Każda szkoła może wystawić drużynę składającą się z jednego, dwóch lub trzech uczniów.
8. W konkursie biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych szkół Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (z Rybnika i okolic).
9. Można wcześniej przeprowadzić eliminacje szkolne wykorzystując załączone do regulaminu pytania.
Blankiet
10. Należy podać dokładne dane uczniów: imiona i nazwiska, wiek, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail (nauczyciela) -
zgłoszenie

Wzór zgłoszenia:

Imiona i nazwiska uczniów Wiek / klasa Nazwa i adres szkoły Imię i nazwisko koordynatora Adres internetowy e-mail koordynatora
1.
2.
3.
1.
2.
3.
     

11. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom konkursu prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów.

Nagrody
1. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas finału konkursu

ORGANIZATOREM konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku.

Informacje dodatkowe
1. Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej nauczycieli bibliotekarzy:
http://www.rybnik.pl/bsip/Narnia/narnia.htm .
2. Nauczyciel, który przygotuje młodzież do konkursu otrzyma specjalne podziękowanie. Zapraszamy do współpracy nauczycieli języka polskiego, katechezy i bibliotekarzy.
3. W konkursie nie biorą udziału uczniowie Gimnazjum Sióstr Urszulanek.


Podziękowania:

SAN ANTONIO
ul. Mikołowska 6
44-200 Rybnik
tel./fax: 422 17 23 lub 423 97 99
sanantonio@poczta.wp.pl

Firma MASTER - salon firmowy Optimus S.A.
Kościuszki 60
44-200 Rybnik
tel. / faks: 032 422 8804

Agencja SUKURS
00-950 Warszawa
     skr. pocztowa 109
el. 832 36 11
     tel./fax 0-22 832 36 12
 
sukurs@sukurs.edu.pl

KSIĘGARNIA ORBITA
RYNEK 12
44-200 RYBNIK
TEL/FAX 032 42 22 604
ks_orbita@poczta.onet.pl
DZIAŁ NAUKOWO-TECHNICZNY
TEL/FAX 032 42 36 065
z_orbita@poczta.onet.pl

Kwiaty Upominki
Rybnik, ul. Kardynała Kominka 11
tel/fax: (032) 424 31 59

 

"Tygodnik Rybnicki"
2009 nr 5 s. 15
2009 nr 9 s. 6

"Gazeta Rybnicka"
2008 nr 10 s. 23

"Gość Niedzielny"
2009 nr 3 s. III


Współorganizatorzy konkursu:


W razie pytań / wątpliwości:
kontakt z koordynatorem konkursu na terenie Zespołu Szkół Urszulańskich ul. 3 Maja 22, 44-200 Rybnik:

nauczyciel-bibliotekarz mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com lub (032) 422 87 50 lub (032) 422 37 40 wew. 37 lub 607 369 997


Zagadnienia (o co między innymi zapytamy w czasie trwania konkursu):

 1. Życie i twórczość C.S.Lewisa:
  - przyjaciele Lewisa (między innymi Ikingowie)
  - pseudonim
  - nagrody literackie
  - książki i zwierzęta z dzieciństwa
  - nauczyciele
  - inne książki napisane przez C.S.Lewisa
  - przeżycia wojenne

 2. Ekranizacje:
  - reżyserzy
  - daty
  - aktorzy występujący w filmie Adamsona
  - dubbing w filmie Adamsona

 3. Kroniki Narnii:
  - między innymi nazewnictwo (nazwy bohaterów, przydomki, przedmioty, nazwy geograficzne, astronomiczne i inne)


Dni otwarte:

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku (szkoła katolicka, publiczna, koedukacyjna) zaprasza na dni otwarte w soboty, o 10.00:
 • dla zainteresowanych Gimnazjum: 7 marca i 4 kwietnia
 • dla zainteresowanych Liceum: 21 marca i 18 kwietnia

www.urszulanki.rybnik.pl

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com