Jerzy Klistała

biogram - bibliografia - o Autorze - zobacz też - Blog - w encyklopedii

Kontakt z Autorem:
jerzy2212@interia.pl

Książki Jerzego Klistały zawierające bogatą dokumentację, zaopatrzone w przypisy, bibliografię i rozległy indeks osobowy, to praca przede wszystkim o walorach historycznych - świadectwo ocalonej pamięci. (...) To czego dokonał zasługuje na podziw i szacunek.

Tadeusz Kijonka


Jerzy Klistała urodzony 1935 r. w Rybniku,
syn Jana i Heleny z d. Żurek.

Wykształcenie średnie techniczne - absolwent Technikum Budowy Maszyn Górniczych w Rybniku. Od 1954 r. pracował w kopalni Rymer w Niedobczycach - w dozorze technicznym (pod ziemią) do 1960 r.

Po zawarciu związku małżeńskiego przeniósł się do Czechowic-Dziedzic i podjął pracę w Rafinerii Nafty "Czechowice".
Od 1968 r. pracował w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, skąd odszedł na rentę inwalidzką w 1990 r.

Ciężko doświadczony przeżyciami okupacyjnymi (zginął jego ojciec w KL Auschwitz, wujek, była tam więziona siostra jego mamy), więc podjął się próby uratowania okupacyjnych wspomnień.

Powód był właściwie dosyć zasadniczy, gdyż o wielu znanych mu faktach - kompetentni byli członkowie ZWZ/AK woleli zachowywać powściągliwe lub całkowite milczenie. (Na przykład Mieczysław Brzosta w swojej publikacji Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej nie wspominał o Stanisławie Sobiku - współtwórcy ZWZ w Rybniku, wielkim patriocie i osobowości w rybnickiej konspiracji z lat 1940-1943).


Nowa książka:

Tekst książki - plik PDF

O książce


Obszerny leksykon biograficzny wydany z okazji 80. rocznicy przywiezienia pierwszego transportu polskich więźniów politycznych z Tarnowa do KL Auschwitz w czerwcu 1940 roku oraz 78. rocznicy rozpoczęcia rozstrzeliwań więźniów policyjnych Polaków pod Ścianą Śmierci w lipcu 1942 roku. Autorzy Adam Cyra (wieloletni pracownik naukowy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) i Jerzy Klistała (znany historyk regionalista) przypomnieli sylwetki około 2000 więźniów gestapo w Katowicach (tylu zidentyfikowano spośród 3000 ofiar) przywiezionych do KL Auschwitz, tam sądzonych i zamordowanych.


Książka z 2019 r.  - Duchowni, ofiary niemieckiego zniewolenia. Wydawca; Wydawnictwo Miles Sp. J. Kraków (438 biogramów ofiar hitleryzmu)

Artykuł poświęcony Jerzemu Klistale:


Bibliografia:

Jerzy Klistała debiutował dosyć obszernym artykułem o KL Auschwitz w styczniowym numerze z 1999 r. (Nr 1/39) miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk".

"Dziennik Zachodni. Tygodnik Powiatowy. Rybnik". 5 grudnia 2008 nr 49 s. 2.


W kwietniu 2002 r. ukazała się jego książka: Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych. - to kontynuacja ujawniania historii organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK w Rybniku (str. 233 format A5).
  • Jerzy Klistała: Działacze Rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych. Bielsko-Biała: Prasa Beskidzka, 2002. ISBN 83-916718-0-1.

W 2002 r. w Kalendarzu Beskidzkim zamieszczono dosyć obszerne opracowanie tego Autora pt. Obozowe koszmary - poświęcone Stanisławowi Dzień, jego rodzicom i członkom ZWZ/AK z Bielska i Białej.

powrót


W 2003 r. ukazała się druga część książki Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych (str. 263 format A5).
  • Jerzy Klistała: Działacze Rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych. cz. II. Bielsko-Biała: Prasa Beskidzka, 2003. ISBN 83-916718-5-2.

powrót


Cykl artykułów, który ukazał się między 2 marca a 6 kwietnia 2005 roku w tygodniku: "Nowiny" zawsze na stronie 23 pod wspólnym tytułem:

Lista śmierci.

To wykaz nazwisk mieszkańców, którzy podczas ostatniej wojny zostali osadzeni w hitlerowskich obozach.

Niedawno minęła 60. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, wkrótce minie tyle samo lat od zakończenia drugiej wojny światowej, która zabrała życie tysiącom osób także z naszego regionu. Jerzy Klistała, który pochodzi z Rybnika, jest więc związany z tą ziemią i tematem, zwłaszcza że jego rodzice byli członkami ruchu oporu, postanowił wyjaśnić wszystkie tajemnice związane z ofiarami hitlerowskich obozów. Wydał już dwie książki pt. "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych", o których pisały także "Nowiny". Obecnie przygotowuje słownik ' biograficzny osób z terenów Rybnika, Wodzisławia i Żor, które w latach 1940-1945 zostały osadzone w obozach zagłady. Wykaz, powstający w oparciu o dokumentację Muzeum Oświęcimskiego, zawiera już 430 nazwisk.


W 2005 r. z inicjatywy bielsko-bialskiego działacza harcerskiego i społecznika (a także byłego więźnia KL Auschwitz) J. Drożdża, podjął się napisania kolejnej książki o walorach historycznych - Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-1949 (str. 379 format B5).
  • Jerzy Klistała: Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-1949 : Relacje, wspomnienia, życiorysy. Bielsko-Biała: Prasa Beskidzka, 2005. ISBN 83-916718-6-0.

Kronika Beskidzka z 30 czerwca 2005 nr 26


powrót

MARTYROLOGIUM MIESZKAŃCÓW ZIEMI RYBNICKIEJ, WODZISŁAWIA ŚL., ŻOR, RACIBORZA W LATACH 1939-1945 - SŁOWNIK BIOGRAFICZNY.
Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, Wadowickiej oraz Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Kęt, Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1939-1945 - słownik biograficzny.
Żołnierze Rybnickiego ZWZ/AK, POP, PTOP w obozach koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gusen, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald, Majdanek, Oranienburg, Sachsenchausen, Flossenbürg - i innych...
Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, Jasienicy, Jaworza, Komorowic, Kóz, Mikuszowic, Porąbki, Szczyrku, Wilamowic, Wilkowic, Zabrzega w latach 1939 - 1945 : Słownik biograficzny
Martyrologium mieszkańców Żywca, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki i innych w latach 1939 - 1945 : Słownik biograficzny
To już kolejna, dziewiąta książka o byłych więźniach obozów koncentracyjnych czyli uzupełnienie do wcześniej wydanych Martyrologium: Mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Mieszkańców Ziemi Bielska Bialskiej i Mieszkańców Ziemi Żywieckiej. Chyba jednak najlepszym wprowadzeniem do tego opracowania jest tekst przedmowy dobranej z książki Jerzego Ptakowskiego do wydanej przez siebie książki "Oświęcim bez cenzury i bez legend".
Ten były więzień, w taki oto sposób wprowadza nas do wspomnień o pobycie w jednym z kilku obozów w jakich przeżywał swoją golgotę:
[...] Oświęcim to otchłań. Ciągnie w głąb wspomnieniami wszystkich, którzy nad tą przepaścią zawiśli. Trudno było przenieść na papier przeżycia obozowe, gdy rany krwawiły. Jeszcze trudniej dziś, gdy rodzą się pytania, czy przeżycia te były rzeczywistością czy tylko koszmarnym snem. Nie dziwię się, że są ludzie, którzy w istnienie obozów nie chcą wierzyć. Próbują w ten sposób uspokoić sumienie, które nie pozwala się uśpić.
Bądźmy, proszę, cierpliwi i wyrozumiali wobec okaleczonych, półżywych, wyziewami krematoriów zatrutych, gdy wspominają przeszłość. Jest nas już tak niewielu! Cztery miliony naszych kolegów zmarłych, zagazowanych i zamęczonych w oświęcimskiej katordze już ust nie otworzy. Jęk ich zatrzymał się w widłach Soły i Wisły. [...]
W dalszej przedmowie autor zastanawia się, czy wobec "ogromu literatury dotyczącej obozów celowe jest ukazanie się jeszcze jednej książki poświęconej Oświęcimiowi?".
Cóż, opracowuję i ja od kilku lat słowniki biograficzne i niemal otaczają mnie zewsząd życiorysy tych - którzy byli skazani na golgotę w hitlerowskich obozach zagłady. Mnie los oszczędził tego typu tragicznych przeżyć, wczuwam się jednak w ich ekstremalne przeżycia, doświadczane lęki, strach, upokorzenia, męczeństwo. W mojej wyobraźni materializują się ICH zachowania, obrazy ludzi, którzy mieli określone plany, marzenia, perspektywy na dalsze życie, a które rasa nadpanów to wszystko w tak brutalny sposób unicestwiła. Traktuję ICH jak najbliższych, gdyż męczennicy obozów koncentracyjnych, więzień hitlerowskich, polenlagrów, obozów jenieckich, poprzez cierpienie na jakie zostali skazani, zasługują na najwyższą serdeczność, szacunek i pamięć.
Krzysztof Kiereś, Jerzy Klistała: Z ich krwi i cierpień nasza wolność. Istebna, Jaworzynka, Koniaków 1939-1945. Część I. Istebna: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, 2011. ISBN 978-83-933025-0-5.
Nowa publikacja Jerzego Klistały:
  • Jerzy Klistała: Martyrologium mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej w latach 1939-1945 : Słownik biograficzny. Cieszyn: Stowarzyszenie "Wszechnica", 2011. ISBN 978-83-924495-0-8.
Jerzy Klistała: Martyrologium mieszkańców Zaolzia w latach 1939-1945 : Słownik biograficzny Tom I (a-j). Cieszyn: Stowarzyszenie "Wszechnica", 2011, ISBN 978-83-924495-2-2.
Jerzy Klistała: Koszmary z hitlerowskich polenlagrów, więzień i konzentrationsagrów w latach 1939-1945
Jerzy Klistała: Martyrologium mieszkańców Zaolzia w latach 1939-1945 : Słownik biograficzny Tom II (k-o). Cieszyn: Stowarzyszenie "Wszechnica", 2013, ISBN

Wstęp - zobacz

Na wzór Yad Vashem wyławiam od zapomnienia pojedyncze osoby, ofiary okupacji hitlerowskiej z lat 1939-1945 - uznając za niedopuszczalne, by zadawalać się wepchnięciem wszystkich w jedną mogiłę z okolicznościową tablicą "Ku czci poległym w walce o wyzwolenie Ojczyzny". Każdy z Nich miał imię i nazwisko, gdy w obozie koncentracyjnym stawał się nic nie znaczącym numerem.
Przywracając pamięć ofiarom jw., kieruję się słowami byłej więźniarki Haliny Birenbaum: Pozostali tam nasi najdrożsi - ci, co poświęcili się za innych, co zginęli natychmiast, i tacy, którzy konali w powolnej agonii, wśród najgorszych męczarni i odczłowieczenia. Jak można o tym milczeć?
 "I zostaną w mej myśli, - i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota:
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie. 
-"
                            A. Mickiewicz z I Aktu, III części Dziadów.


TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com