TNBSP w Rybniku -  strona główna

ZEBRANIE Oddziału Rybnickiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 23 kwietnia 2008

Plan zebrania:

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com