Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Rybniku ogłasza

Regionalny Konkurs

Czego nie lubi książka
Do pobrania: regulamin

Pliki graficzne: logo ; afisz poziomy ; afisz pionowy ; plakat ; listwa


Gala laureatów konkursu
Czego nie lubi książka w poniedziałek, 13 maja o 13.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku.

Konkurs plastyczny "Czego nie lubi książka?", skierowany do uczniów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, organizowany był po raz trzeci i cieszył się wielkim zainteresowaniem młodzieży.
Jego ideą było zwrócenie uwagi na postrzeganie książki jako dobra, które należy chronić i o nie dbać.

Wyniki konkursu:

W obecnej edycji wpłynęło 120 prac konkursowych z różnych placówek, w trzech kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I: szkoły podstawowe klasy I-IV - 69 prac,
KATEGORIA II: szkoły podstawowe klasy V-VIII - 41 prac,
KATEGORIA III: klasy III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne -10 prac.

Jury w składzie: Lech Pierchała (PiMBP Rybnik), Katarzyna Gozdawa-Grajewska (PBW Rybnik) oraz Romana Piecha (TNBSP) obradowało w dniu 1 kwietnia 2019 r. 

Jury, podkreślając wysoki poziom prac i trudność decyzji, wyłoniło 23 najciekawsze prace i przyznało 18 nagród i 5 wyróżnień.


Nagrody ufundowali:

-   Starosta Powiatu Rybnickiego
-   Prezydent Miasta Żory
-   Prezydent Miasta Rybnika
-   Księgarnia SOWA
-   Księgarnia ORBITA
-   Spółka Nowe Miasto

Partnerem Konkursu jest Spółka Nowe Miasto - właściciel - Amerykańskiego Parku Rozrywki TWINPIGS w Żorach, Parku Wodnego Aquarion, Muzeum Ognia w Żorach oraz Karuzeli "Żorzanka"

Księgarnia Orbita

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział  w Rybniku dziękuje wszystkim sponsorom oraz zaprzyjaźnionym bibliotekom: Powiatowej i Miejskiej w Rybniku oraz Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku za pomoc w organizacji finału konkursu.

Temat konkursu: Czego nie lubi książka - jak szanować książki, jak ich nie niszczyć?

Cel konkursu:

Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi, na postrzeganie książki jako dobra, które należy chronić i o nie dbać.

Regulamin konkursu

Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Forma pracy: plastyczna lub graficzno-plastyczna takie, jak rysunek, notatka graficzna, mapa myśli, plakat, collage itp.
(format A3, wykonane odręcznie, technika dowolna)

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie, indywidualnie, pod opieką nauczyciela, z zachowaniem wszelkich praw autorskich.

2. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie
i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.

3. Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora - wg załącznika nr 1

4. Udział uczniów niepełnoletnich w konkursie wymaga zgody rodziców (opiekunów prawnych)

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie organizatorom prawa do przetwarzania danych, nieodpłatnego wykorzystania przez organizatorów konkursu, w celu publikacji na stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych (Załączniki nr 2 i 3).

6. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

KATEGORIA I. uczniowie klas I-IV

KATEGORIA II. uczniowie klas V-VIII

KATEGORIA III. uczniowie klas III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych

7. W poszczególnych placówkach prace zbiera nauczyciel, będący koordynatorem konkursu na terenie danej placówki oświatowej.

8. Na konkurs należy przesłać maksymalnie 7 prac z każdej kategorii wiekowej z danej szkoły. Jeśli oddanych prac jest więcej - należy przeprowadzić eliminacje szkolne.

9. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom

Termin i miejsca

Prace należy przekazać do 22 marca 2019 roku:

  1. Można dostarczyć osobiście do placówek:

* Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory (Biblioteka)

* Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, ul. Chrobrego 27, 44-200 Rybnik

  1. Można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Boryńska 2, 44-240 Żory (z dopiskiem: KONKURS "Czego nie lubi książka")

Rozstrzygnięcie konkursu:

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac zakwalifikowanych do wystawy odbędzie się
w kwietniu 2019 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku. Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.

Nagrody

Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu.

Prace zakwalifikowane do wystawy zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku

Informacje dodatkowe

Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej: bsip.miastorybnik.pl/czego/nielubi.html

Kontakt: tnbsp.rybnik@gmail.com


EDYCJA 2008:

Logo konkursu dzięki firmie  Szlezinger Design Studio

Czego nie lubi książka
Regionalny Konkurs Międzyszkolny

regulamin - czego nie lubi książka? - sponsorzy konkursu - organizatorzy konkursu
informacja do wydrukowania: Plik w formacie Microsoft Word (450 KB)
PLAKAT - Co robić w razie wątpliwości? - Szkoły biorące udział w konkursie

ZOBACZ: kilka prac plastycznych ; kilka prac multimedialnych ; kilka prac słownych

Konkurs w MEDIACH

Uroczyste ogłoszenie wyników, oraz rozdanie nagród, połączone z otwarcią wystawy najciekawszych prac - w czwartek 21 lutego 2008 o godzinie 13.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku.

Już można, nie tylko na wystawie  w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku zobaczyć NAGRODZONE prace.

Wystawę w bibliotece można było można oglądać do 17 marca 2008 roku.

Gratulujemy Laureatom! - Galeria zdjęć z uroczystego rozstrzygnięcia konkursu.

Do szkolnych Koordynatorów, których podopieczni otrzymają nagrody zostały rozesłane specjalne zaproszenia / informacje drogą elektroniczną, na podane nam adresy e-mail.

Trochę statystyki:
Na konkurs wpłynęły łącznie 402 prace spełniające wymogi przewidziane regulaminem.

KATEGORIE / ilości prac przedszkola (sześciolatki) i uczniowie klas I-III uczniowie klas IV-VI uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych RAZEM
graficzno-plastyczne 89 prac
miejsca: pierwsze, drugie i trzecie, cztery wyróżnienia
102 prace
miejsca: pierwsze, drugie i trzecie, cztery wyróżnienia
69 prac
pierwsze miejsce
drugie miejsce
260 prac
szesnaście nagród
słowne 15 prac
miejsca: pierwsze, drugie i trzecie
62 prace
miejsca: pierwsze, drugie i trzecie, dwa wyróżnienia
20 prac
pierwsze miejsce
wyróżnienie
97 prac
dziesięć nagród
multimedialne 3 prace
pierwsze miejsce
wyróżnienie
29 prac
pierwsze miejsce
drugie miejsce
13 prac
pierwsze miejsce
wyróżnienie
45 prac
sześć nagród
RAZEM 107 prac
12 nagród
193 prace
14 nagród
102 prace
6 nagród
402 prace
32 nagrody

Sponsorzy konkursu:

Księgarnia Orbita

witryna "Biblioteki w Szkole"

Mariola Gwózdź Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku własnoręcznie wykona haftem krzyżykowym takie piękne zakładki do książek dla zwycięzców konkursu

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku - współorganizator konkursu
Biuro Podróży

Szlezinger Design Studio - chciej ładniej!

Aleksandra Mika - z Przedszkola nr 42

 

 

NAGRODY to między innymi:

niektóre z nagród, ufundowanych przez Firmę SEWER

witryna "Biblioteki w Szkole"

nagrody ufundowane przez Agencję SUKURS

Księgarnia Orbita

nagrody ufundowane przez Księgarnię ORBITA

Czego nie lubi książka? ... Między innymi nie lubi być traktowana w ten sposób:

Kto książki złośliwie mi kradnie lub psuje
Niech diabeł go porwie i srodze katuje
Kto książki smaruje i skazy w nich czyni
Ten ryj miasto gęby niech ma na kształt świni

Kto karty zagina czy latem, czy wiosną
Niech uszy mu długie jak osłu urosną
Kto książki mi łamie i karty wydziera
Ten śmiercią najsroższą niech prędko umiera...

K. ZielińskiAutorka tych okrutnych zdjęć to : Elżbieta Rafińska - której bardzo dziękujemy za pomoc!!

Prośby książki

Nie pisz i nie rysuj tuszem na mych kartkach,
bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta.
Nie zaginaj rogów, używaj zakładki,
Na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki.
Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz,
wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz.
Gdy się ze starości zacznę rozlatywać,
Spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać.
Nie czytaj, gdy jadasz, nie brudź mnie rękami,
To ci będę służyć całymi latami.

Poniżej - ciekawostki - wklejki z przedwojennych książek na temat sposobów szanowania książek. Tę z prawej otrzymalismy jako pracę konkursową aż z Kłodzka! Niestety, trudno uznać, że Kłodzko leży w okolicach Rybnika... Dlatego Autorce pracy bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem, ale niestety nie możemy tej pracy brać pod uwagę.


Głównym ORGANIZATOREM konkursu jest:

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku - współorganizator konkursu

Edyta Guznowska Małgorzata Kokot Mariola Gwózdź Romana Piecha Pani Wicedyrektor Kornelia Delowicz Aleksandra Mika

Pracujący przy organizacji konkursu

Katarzyna Gozdawa-Grajewska Ewa Biela Elżbieta Dworowy Bogusława Jankowska Pan Dyrektor Elżbieta Rafińska Gabriela Bonk

Regulamin konkursu:
Plik w formacie Microsoft Word (44 KB)

Temat
Czego nie lubi książka - jak szanować książki, jak ich nie niszczyć?
Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi, na postrzeganie książki jako dobra, które należy chronić i o nie dbać.

Adresat
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli -
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Terminy
Konkurs zostaje ogłoszony 22 października 2007 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych.
Prace zbiera, w poszczególnych placówkach, nauczyciel, będący koordynatorem konkursu na terenie danej placówki oświatowej. Koordynator ten, najlepsze spośród zebranych prace przekazuje do 11 stycznia 2008 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich ul. 3 Maja 22, 44-200 Rybnik, z dopiskiem "Czego nie lubi książka". Prace można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac odbędzie się w lutym 2008 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku.

Zasady przygotowania pracy
1. Praca powinna być przygotowana przez uczniów indywidualnie, pod opieką nauczyciela z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
2. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
3. Forma pracy może być:

. graficzno-plastyczna (format A4, technika dowolna),
. słowna - maksymalnie 12 wersów (hasło reklamowe, aforyzm, krótka rymowanka),
. prezentacja multimedialna - maksymalnie 20 slajdów na płycie CD.

5. Kategorie wiekowe

. przedszkola (sześciolatki) i uczniowie klas I-III
. uczniowie klas IV-VI
. uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

6. Na konkurs należy przesłać najlepsze prace z danej szkoły (można przeprowadzić eliminacje szkolne).
7. Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: imię i nazwisko, wiek autora, nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail (nauczyciela).

Nagrody
1. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczona podczas rozstrzygnięcia konkursu

Przeznaczenie prac
1. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez Organizatorów konkursu, w celu publikacji na stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.
3. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w 
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku.

ORGANIZATOREM konkursu jest
1. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Rybniku
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
"WOM" w Rybniku

Informacje dodatkowe
Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej nauczycieli bibliotekarzy:
http://www.rybnik.pl/bsip/czego/nielubi.htm.

Przykładowa metryczka:

Imię i nazwisko autora Wiek / klasa Nazwa i adres szkoły Imię i nazwisko koordynatora Adres internetowy e-mail koordynatora
         

Co robić w razie wątpliwości?

Ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres: gabriela.bonk@gmail.com


Informacje na temat naszego konkursu ukazały się na łamach:

witryna "Biblioteki w Szkole"

portal Rownet Portal Urzędu Miasta

Rybnik- KULTURA - zobacz

Szanują książki. "Gazeta Rybnicka" 2008 nr 3 s. 28.

Beata Mońka: Książki, które inspirują. "Tygodnik RYBNICKI" wtorek, 26 lutego 2008 r. s. 11.

Miejski Program Informacyjny - piątek, 29 lutego 2008

Tomasz Ziętek: Książkom na odsiecz. Co szkodzi naszym kartkowanym przyjaciołom? "Nowiny" środa, 5 marca 2008 r. s. 17.

   
Szkoły biorące udział w konkursie - razem 66 różnych placówek oświatowych nazwa miejscowości
Szkoła Podstawowa nr 1 Będzin
Gimnazjum nr 2 Czerwionka-Leszczyny
Szkoła Podstawowa nr 1 Czerwionka-Leszczyny
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Broniewskiego Czerwionka-Leszczyny
Szkoła Podstawowa nr 5 przy Zespole Szkół nr 3 Czerwionka-Leszczyny
Gimnazjum nr 4 Jastrzębie Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kukuczki Jastrzębie Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 6 Jastrzębie Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Morcinka Jastrzębie Zdrój
Zespół Szkół nr 3 Jastrzębie Zdrój
Zespół Szkół nr 4 Jastrzębie Zdrój
Zespół Szkół nr 1 Kłodzko
Zespół Szkolno-Przedszkony Kobyla
Szkoła Podstawowa im. Morcinka Krostoszowice
Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Leszczyny
Szkoła Podstawowa nr 3 Leszczyny
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 1 Leszczyny
Szkoła Podstawowa nr 1 Leszczyny
Gimnazjum Lyski
Szkoła Podstawowa Lyski
Gimnazjum im. Powstańców Śląskich Miedźna
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Mikołów
Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze
Zespół Szkół im. Poległych na Pasternioku Orzesze
Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 Piekary Śląskie
Szkoła Podstawowa im. Kopernika Porąbka
Szkoła Podstawowa przy ZSP Pstrążna
Szkoła Podstawowa nr 2 Pszów
Gimnazjum nr 1 Racibórz
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Racibórz
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Pieczki Racibórz
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Racibórz
Zespół Szkół Sportowych Radlin
Szkoła Podstawowa Rogów
Gimnazjum nr 12 Rybnik
Gimnazjum nr 7 Rybnik
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda" Rybnik
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Rybnik
Przedszkole Publiczne nr 42 Rybnik
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Korczaka Rybnik
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Basisty Rybnik
Szkoła Podstawowa nr 2 Rybnik
Szkoła Podstawowa nr 20 Rybnik
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Miarki Rybnik
Szkoła Podstawowa nr 3 Rybnik
Szkoła Podstawowa nr 5 przy Zespole Szkół nr 3 Rybnik
Szkoła Podstawowa nr 2 Rydułtowy
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bożka Rydułtowy
Przedszkole Syrynia
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Świerklany
Gimnazjum nr 3 Tychy
Gimnazjum nr 6 Tychy
Gimnazjum nr 2 Wodzisław Śląski
Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 1 Wodzisław Śląski
Publiczne Przedszkole nr 12 Wodzisław Śląski
Szkoła Podstawowa nr 9 Wodzisław Śląski
Szkoła Podstawowa przy ZSP Zwonowice
Gimnazjum nr 4 Żory
Społeczne Technikum Żory
Szkoła Podstawowa nr 13 przy Zespole Szkół nr 6 Żory
Szkoła Podstawowa nr 16 Żory
Szkoła Podstawowa nr 17 Żory
Szkoła Podstawowa nr 1 Żory
Zespół Szkolno-Przedszkony nr 5 Żory
Zespół Szkół nr 8 Żory
Zespół Szkół Ogólnokształcących Żory

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com