Do pobrania:

- Redulamin Word
-
Regulamin PDF
-
PLAKAT
-
Plakat kolorowy
-
METRYCZKA

Autor LOGO konkursu: Alicja Spandel

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków Mój PUPIL

3 edycja konkursu:

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z Rybnika i okolic

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez dziecko samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Mój pupil - czyli zwierzak, którym opiekuje się dziecko wraz ze swoją rodziną, lub zwierzak, o którym dziecko marzy

- prace należy podpisać na odwrocie - wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej). Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwę i adres przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela oraz koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy informować opiekunów o wynikach konkursu i sposobie odebrania nagród.

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć;

Terminy:
- prace konkursowe należy nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do piątku, 30 października 2020 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "PUPIL." Prace na konkurs (gdy jest ich z danego przedszkola tylko kilka) można też umieścić w skrytce Zespołu Szkół Urszulańskich w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnik.
- Tym razem, z powodu pandemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników nie będziemy organizować uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wystawa najbardziej interesujących prac odbędzie się w formie wirtualnej, na stronie internetowej konkursu w listopadzie 2020 roku.

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/M/Pupil.htm,
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania,
- będziemy zapraszać drogą internetową przedstawicieli przedszkoli, z których dzieci uzyskają nagrody lub wyróżnienia po indywidualny odbiór nagród, celem przekazania ich laureatom,
- pozostałym przedszkolom pakiety (prace dzieci, pamiątkowe zakładki oraz podziękowania dla opiekunów) zostaną przekazane za pośrednictwem skrytek w Wydziale Edukacji lub pocztą,
- będziemy prosili, by o ile rodzice dziecka wyrażą zgodę -  wysłać nam zdjęcie laureata z dyplomem i o ile to możliwe sportretowanym pupilem (dziecko + dyplom + zwierzak). Z nadesłanych zdjęć stworzymy galerię laureatów konkursu

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO (pamiętajmy, że zdecydowana większość polskich nazwisk się deklinuje)

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej wraz z jego odmianą
oraz WIEK

Nazwa i adres przedszkola

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
wraz z jego odmianą

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:   Podziękowanie dla:  

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
- 4 lata

DYPLOM dla:
Adama KOWALSKIEGO

Przedszkole nr 19 w Rybniku

Anna NOWAK

Podziękowanie dla:
Anny Nowak

anna.nowak@op.pl

P19Rybnik@onet.eu


DRUGA edycja konkursu:

Prace konkursowe drugiej edycji zostały dostarczone do skrytek w Wydziale Edukacji w Rybniku


Jesienią 2020 roku - trzecia edycja konkursu - już są gotowe pamiątkowe zakładki dla uczestników i misie na nagrody czekają :-)

***

Uwaga!! Od 2 grudnia 2019 do 10 stycznia 2020 wystawa pokonkursowa
na terenie
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku (zdjęcia w zakładce: aktualności)

* * *

Nieodebrane pakieciki dla przedszkoli czekają w skrytkach, w Wydziale Edukacji; do punktu Kinder Klub wysłano pocztą

* * *

Fotorelacja na Portalu Rybnik.com.pl oraz na https://www.facebook.com/zsurybnik/


pokaz slajdów z danymi Laureatów

Druga edycja konkursu:

Z uwagi na dużą ilość pięknych prac, które zostały dostarczone - uroczysta gala laureatów odbędzie się we wtorek, 19 listopada o 10.00.
Na finał konkursu
zapraszamy WSZYSTKICH jego uczestników wraz z opiekunami. Prócz nagród i wyróżnień przewidujemy drobne upominki dla KAŻDEGO dziecka.
W programie: oglądanie wystawy konkursowej, krótkie przedstawienie, wręczenie nagród i wyróżnień, pamiątkowe zdjęcia oraz zwiedzanie szkoły.

Bardzo prosimy, by z na galę laureatów przybyła chociaż skromna delegacja z każdego przedszkola - odebrać upominki dla dzieci i podziękowania dla nauczycieli. Ze względów organizacyjnych do 12 listopada prosimy o informację (na adres: gabriela.bonk@gmail.com) ile dzieci oraz ile osób dorosłych z danego przedszkola przybędzie na rozdanie nagród.


Jury postanowiło przyznać 4 nagrody oraz 10 wyróżnień. Imiona i nazwiska wyróżnionych i nagrodzonych (układ alfabetyczny):

 • Marta Adynowska

 • Mikołaj Born

 • Karol Cichy

 • Antoni Dera

 • Maja Frelich

 • Zofia Gabryś

 • Martyna Jenderko

 • Hanna Kwiatoń

 • Hanna Kwiecień

 • Milena Opara

 • Łucja Pytlik

 • Alicja Skalska

 • Wiktor Szczotok

 • Wojciech Szudrowicz

To nie koniec emocji! Każda z prac zgłoszonych do konkursu będzie brała udział w głosowaniu
przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Urszulańskich i ma szansę na zdobycie nagrody publiczności.


Ilość prac, które wpłynęły na konkurs: 185

Przedszkola biorące udział w konkursie:

 • Katolickie Przedszkole Niepubliczne
  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP
  im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Rydułtowach

 • Niepubliczne Przedszkole Językowe "BIM BOM" w Rybniku

 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny "KINDER KLUB" w Rybniku

 • Przedszkole nr 1 w Rybniku

 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Rydułtowach

 • Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie

 • Przedszkole nr 3 w Rybniku

 • Przedszkole nr 4 w Rybniku

 • Przedszkole nr 9 w Rybniku

 • Przedszkole nr 10 w Rybniku

 • Przedszkole nr 11 w Rybniku

 • Przedszkole nr 15 w Rybniku

 • Przedszkole nr 14 w Rybniku

 • Przedszkole nr 19 w Rybniku

 • Przedszkole nr 21 w Rybniku

 • Przedszkole nr 22 w Rybniku

 • Przedszkole nr 23 w Rybniku

 • Przedszkole nr 32 w Rybniku

 • Przedszkole nr 37 w Rybniku

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku

 • Przedszkole nr 41 w Rybniku

 • Przedszkole nr 42 w Rybniku

 • Przedszkole nr 43 w Rybniku

 • Przedszkole nr 51 w Zespole Edukacyjno-Artystycznym Przygoda w Rybniku

 • Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku

 • Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II - Przedszkole nr 47 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - Przedszkole nr 33 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - Przedszkole nr 18 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - Przedszkole nr 6 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - Przedszkole nr 2 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - Przedszkole nr 36 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 - Przedszkole nr 31 w Rybniku


Bardzo przepraszamy - program do edycji galerii z uporem obraca zeskanowane prace nie tak, jak chcemy... :-(


Nagroda publiczności i zakładki dla uczestników drugiej edycji konkursu

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do dzieci z przedszkoli Rybnika i okolic

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez dziecko samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (prosimy unikać materiaów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu:
Mój pupil
- czyli zwierzak, którym opiekuje się dziecko wraz ze swoją rodziną, lub zwierzak, o którym dziecko marzy

- na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danego przedszkola

- prace należy podpisać na odwrocie symbolem (składającym się z siedmiu liczb i liter), a szczegółowe dane w sposób jednoznacznie identyfikujący autora prosimy włożyć do koperty oznaczonej tym samym symbolem. Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu;

Terminy:
- prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do czwartku, 10 października 2019 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "PUPIL"
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac przewidywane są na przełomie października i listopada 2019 roku w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/M/Pupil.htm
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO (większość polskich nazwisk się odmienia)

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
wraz z jego odmianą

Nazwa i adres przedszkola

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
wraz z jego odmianą

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:

 

Podziękowanie dla:

 

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI

DYPLOM dla:
Adama KOWALSKIEGO

Przedszkole nr 19 w Rybniku

Anna NOWAK

Podziękowanie dla:
Anny Nowak

anna.nowak@op.pl

P19Rybnik@onet.eu


UWAGA!!

W razie pytań, wątpliwości - proszę pisać: gabriela.bonk@gmail.com (koordynator konkursu w ZSU)


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza na dni otwarte w soboty, o 10.00:

 • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową - klasą pierwszą: 1 lutego 2020
 • dla zainteresowanych Liceum: 18 kwietnia 2020

www.urszulanki.rybnik.pl

 


Pierwsza edycja konkursu:

Wystawa pokonkursowa na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku

Na drugiej stronie tygodnika "Nowiny" z 6 lutego 2019 ukazała się notka ze zdjęciem na temat laureatów konkursu
Podobną informację można odszukać w miesięczniku: "Gazeta Rybnicka" (luty 2019)
Czekamy jeszcze na portal Rybnik.com.plZdjęcia z gali laureatów


Pokaz slajdów z wynikami konkursu


Na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu - w piątek, 25 stycznia 2019 o 10.00 zapraszamy wszystkich jego uczestników wraz z opiekunami.
Zapraszamy do świetlicy w budynku SP I-III - przy ulicy Klasztornej.
Jurorzy przyznali trzy nagrody i siedem wyróżnień. Prócz tego dla jednego z dzieci społeczność Zespołu Szkół Urszulańskich przyzna nagrodę publiczności - pluszowego misia. Każde obecne na gali laureatów dziecko i każdy obecny na gali opiekun otrzyma oprócz dyplomu drobny upominek.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie woli udziału w gali laureatów do czwartku, 17 stycznia: gabriela.bonk@gmail.com

Dzieci nagrodzone i wyróżnione w konkursie:

Jesienią 2019 roku planujemy kolejną edycję konkursu


dla uczestników konkursu obecnych na gali

nagrody

wyróżnienia

Na konkurs wpłynęły 24 prace

Przedszkola biorące udział w konkursie:

 • Przedszkole nr 3

 • Przedszkole nr 32

 • Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima

 • Przedszkole nr 43

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - Przedszkolne nr 16

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - Przedszkole nr 2


Organizator:
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

pytania - wątpilowości - adres kontaktowy @ na dole strony


pamiątkowe zakładki dla uczestników konkursu z kolorowej, miękkiej pianki

Autor PLAKATU:
Faustyna Kubica

TNBSP Oddział w Rybniku: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com