Konkurs plastyczny dla przedszkolaków Mój PUPIL
5 edycja konkursu - GALERIA

Przezentujemy wszystkie prace uczestników konkursu
Oznaczenia: pierwsza cyfra oznacza wiek uczestnika a kolejne cyfry numer pracy - np. 4081 - dziecko 4 lata numer pracy 81

TNBSP Oddział w Rybniku: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com