Do pobrania:

- Redulamin Word
-
Regulamin PDF
-
PLAKAT
-
Plakat PDF
-
METRYCZKA

Autor pierwszego LOGO konkursu: Alicja Spandel
Nowe LOGO: pani Dorota Sola

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków Mój PUPIL

6 edycja konkursu:

Obszerna fotorelacja na Portalu Rybnik.com.pl ; inne zdjęcia ; tu też

Wystawy pokonkursowe:

Od 25 stycznia 2024 do końca lutego wystawę prac można podziwiać na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku

Do świąt Bożego Narodzenia prace nadesłane na konkurs można było podziwiać na ternie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku

Komisja konkursowa przyznała 4 nagrody, 4 wyróżnienia i 6 listów gratulacyjnych. Dodatkowo swoją nagrodę ufundowała biblioteka ZSU.
Trzech uczestników konkursu otrzyma nagrodę publiczności.
W czasie gali laureatów zostanie rozlosowanych 7 nagród niespodzianek: w losowaniu biorą udział wszyscy nienagrodzeni uczestnicy konkursu, ale nagroda zostanie wręczona tylko wtedy, gdy przedstawiciel danego przedszkola będzie obecny na gali.
Każde nienagrodzone dziecko obecne na gali laureatów wybierze dla siebie symboliczną nagrodę pocieszenia

Osoby, które otrzymają: list gratulacyjny z pluszakiem, wyróżnienie, nagrodę lub nagrodę publiczności (prace oceniało aż 18 jurorów):

Adam Wieczorek Przedszkole nr 31 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku
Anna Chodacka Przedszkole nr 33 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Rybniku
Alisa Prosolovskaia Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Rybniku
Blanka Banaś Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Rybniku
Dorota Szkolak Przedszkole nr 9 w Rybniku
Filip Widenka Przedszkole im. Janusza Korczaka w Syryni
Hanna Hibner Przedszkole nr 3 w Pszowie
Jadwiga Maciejczak Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce- Leszczynach
Julia Porwoł Przedszkole nr 3 w Pszowie
Kacper Tkocz Przedszkole nr 33 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Rybniku
Kornelia Paś Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 w Rybniku
Liliana Balcerek Przedszkole nr 11 im. Jan Brzechwy w Czerwionce- Leszczynach
Maciej Gorywoda Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek"
w Czerwionce- Leszczynach
Magdalena Kuźnik Przedszkole im. Janusza Korczaka w Syryni
Nadia Żurek Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce- Leszczynach
Tymofii Kolesnyk Przedszkole nr 19 w Rybniku
Zofia Urbańczyk Niepubliczne Przedszkole Językowe BIM BOM w Rybniku

Na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawę nadesłanych na konkurs prac zapraszamy wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami.
Zapraszamy we wtorek, 21 listopada 2023 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22.
(Niestety nie dysponujemy dodatkowymi miejscami parkingowymi na terenie szkoły).

Pilnie prosimy o informację:
- ile dzieci z iloma opiekunami wybiera się do nas z Państwa przedszkola (maksymalnie 2 osoby dorosłe z przedszkola - nauczyciel, rodzic, dziadek...)
- czy i ile osób chce po uroczystej gali zwiedzić budynek Szkoły Podstawowej klas I-III

Planujemy:

Każdy uczestnik konkursu otrzyma edukacyjną kolorowankę: Śmiesznopis oraz pamiątkową zakładkę do książki. Każda osoba biorąca udział w konkursie, która nie otrzyma nagrody będzie brała udział w losowaniu nagród niespodzianek. Nagrody te otrzymają wylosowani uczestnicy, których przedstawiciele będą obecni na gali laureatów.

Jeżeli nikt z danego przedszkola nie będzie miał możliwości pojawić się na gali laureatów, można się umówić na odbiór pakietu w innym terminie (dane kontaktowe wyślemy mailem)

Prace uczestników konkursu w 2023 roku

Ilość prac, które dostarczono: 150 (tym razem prosiliśmy dostarczać tylko najlepsze prace)

Miejscowości:

 1. Czerwionka- Leszczyny

 2. Jejkowice

 3. Pszów

 4. Rybnik

 5. Rydułtowy

 6. Syrynia

 7. Świerklany

 8. Wodzisław Śląski

 9. Żory

Przedszkola biorące udział w konkursie:

 1. Gminne Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jejkowicach

 2. Niepubliczne Przedszkole Językowe BIM BOM w Rybniku

 3. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 w Rybniku

 4. Przedszkole im. Janusza Korczaka w Syryni

 5. Przedszkole nr 1 w Rybniku

 6. Przedszkole nr 1 w Świerklanach

 7. Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Czerwionce- Leszczynach

 8. Przedszkole nr 3 w Pszowie

 9. Przedszkole nr 4 w Rybniku

 10. Przedszkole nr 5 w Żorach

 11. Przedszkole nr 6 w Wodzisławiu Śląskim

 12. Przedszkole nr 7 "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce

 13. Przedszkole nr 9 w Rybniku

 14. Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce- Leszczynach

 15. Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce- Leszczynach

 16. Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Żorach

 17. Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku

 18. Przedszkole nr 19 w Rybniku

 19. Przedszkole nr 20 w Rybniku

 20. Przedszkole nr 25 w Rybniku

 21. Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Rybniku

 22. Przedszkole nr 31 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku

 23. Przedszkole nr 32 w Rybniku

 24. Przedszkole nr 33 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Rybniku

 25. Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku

 26. Przedszkole nr 39 z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku

 27. Przedszkole nr 50 w Rybniku

 28. Przedszkole Publiczne nr 2 w Rydułtowach

 29. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Marii Kownackiej w Rydułtowach

 30. Publiczne Przedszkole w Zwonowicach

 31. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Franciszka Blachnickiego ("zerówka")


Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z Rybnika i okolic

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez dziecko samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Mój PUPIL - czyli zwierzak, którym opiekuje się dziecko wraz ze swoją rodziną, lub zwierzak, o którym dziecko marzy

- prace należy podpisać na odwrocie - wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej). Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwę i adres przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela oraz koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy informować opiekunów o wynikach konkursu i sposobie odebrania nagród

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć;

- prosimy tylko o najlepsze prace z Państwa przedszkola - wykonane samodzielniez wielką starannością (do trzech prac z każdej grupy)

Terminy:
- prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do czwartku, 12 października 2023 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "PUPIL." Prace na konkurs (gdy jest ich z danego przedszkola tylko kilka) można też umieścić w skrytce Zespołu Szkół Urszulańskich w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnik
uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawę najbardziej interesujących prac planujemy zorganizować we wtorek, 21 listopada 2023 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka, samodzielność i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/M/Pupil.htm,
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania,


Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie - najlepiej DRUKIEM!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
oraz WIEK

Nazwa i adres przedszkola

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu
.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej oraz wiek

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
- 4 lata

Przedszkole nr 19 w Rybniku

Anna NOWAK

anna.nowak@op.pl

P19Rybnik@onet.eu

UWAGA!
Dbając o ochronę danych osobowych staramy się nie zamieszczać pojedynczych, podpisanych danymi personalnymi dziecka zdjęć. Jeżeli ktoś z ważnych powodów nie wyraża zgody na publikację wizerunku i przekazywanie danych dziecka mediom, to należy do pracy dołączyć oświadczenie zawierające właściwy tekst.


5 edycja konkursu:

Wystawa w Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy

Wystawa Mój Pupil  była wystawiona w Wypożyczalni dla dzieci PiMBP  w Rybniku od 01.02.2023 do 28.02.2023

Prawdopodobnie aż do świąt Bożego Narodzenia - galerię prac zakwalifikowanych do wystawy można podziwiać na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku

Na temat konkursu: Rybnik.com.pl, Rybnicka.eu, ZSU

Pakiety do przedszkoli z Rybnika zostały zaniesione do skrytek w Wydziale Edukacji.
Niektóre z pakietów dostarczą osoby ze społeczności ZSU (rodzice, nauczyciele, uczniowie)

zdjęcia z gali laureatów - zobacz


pokaz slajdów z nagrodzonymi pracami i kilkoma zdjęciami z gali laureatów

Osoby, które otrzymają: list gratulacyjny z pluszakiem, wyróżnienie, nagrodę lub nagrodę publiczności (prace oceniało aż 24 jurorów):

4032

Natalia Kurpanik

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Czerwionce- Leszczynach


nagrody już czekają :-)

5068

Piotr Helis

Katolickie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP

6130

Lena Kiszko

Przedszkole nr 1 w Rybniku

6107

Nadia Raudner

Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce- Leszczynach

6090

Zuzanna Rimpler

Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce- Leszczynach

7031

Magdalena Maciejewska

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku

5042

Hanna Juszko

Przedszkole nr 23 w Rybniku

5039

Maja Przybysz

Przedszkole nr 23 w Rybniku

5045

Paweł Kogut

Przedszkole nr 23 w Rybniku

5062

Julia Porwoł

Przedszkole nr 3 w Pszowie

4063

Liliana Kustos

Przedszkole nr 3 w Pszowie

5214

Mikołaj Miler

Przedszkole nr 33 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Rybniku

4231

Maria Rojczyk

Przedszkole nr 33 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Rybniku

5128

Hanna Strzebińczyk

Przedszkole nr 7 Misia Uszatka w Rybniku

5161

Zoe Myszka

Przedszkole nr 9 w Rybniku

6159

Natalia Rudkiewicz

Przedszkole nr 9 w Rybniku

5085

Mateusz Długi

Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

4084

Filip Przybyła

Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

6059

Maksymilian Bok

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zwonowicach

Galeria prac konkursowych - zobacz

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawę prac zakwalifikowanych przez jurorów planujemy zorganizować we wtorek, 8 listopada 2022 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22. (Niestety nie dysponujemy dodatkowymi miejscami parkingowymi na terenie szkoły).

Planujemy:

Z powodów lokalowych nie damy rady zaprosić wszystkich uczestników konkursu. Zapraszamy oczywiście wszystkich laureatów: osoby nagrodzone i wyróżnione wraz z opiekunami (nauczycielem lub kimś z rodziny). Zapraszamy też oczywiście laureatów nagrody publiczności.

Prócz tego zapraszamy po jednym dorosłym opiekunie (nauczycielu lub rodzica) wraz z dwójką dzieci z każdego przedszkola po odbiór pakietów dla uczestników.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma edukacyjną kolorowankę: Śmiesznopis oraz pamiątkową zakładkę do książki. Każda osoba biorąca udział w konkursie, która nie otrzyma nagrody będzie brała udział w losowaniu nagród niespodzianek. Nagrody te otrzymają wylosowani uczestnicy, których przedstawiciele będą obecni na gali laureatów.

Jeżeli nikt z danego przedszkola nie będzie miał możliwości pojawić się na gali laureatów, można się umówić na odbiór pakietu w innym terminie (dane kontaktowe wysyłamy mailem)


Ilość prac, które już dostarczono: 289

Miejscowości:

 1. Czerwionka- Leszczyny

 2. Jankowice

 3. Jejkowice

 4. Lyski

 5. Orzesze

 6. Przegędza

 7. Pszów

 8. Rybnik

 9. Rydułtowy

 10. Świerklany

 11. Wodzisław Śląski

 12. Zwonowice

 13. Żory

Przedszkola biorące udział w konkursie:

 1. Gminne Przedszkole Publiczne w Jejkowicach

 2. Katolickie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rydułtowach

 3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu

 4. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Przegędzy

 5. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach

 6. Przedszkole w Jankowicach

 7. Przedszkole w Lyskach

 8. Przedszkole nr 1 w Rybniku

 9. Przedszkole nr 1 w Świerklanach

 10. Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Czerwionce- Leszczynach

 11. Przedszkole nr 2 im. Pszowskich Krasnali w Pszowie

 12. Przedszkole nr 2 w Świerklanach

 13. Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 10 w Rybniku

 14. Przedszkole nr 3 w Pszowie

 15. Przedszkole nr 3 w Rybniku

 16. Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 9 w Rybniku

 17. Przedszkole nr 7 Misia Uszatka w Rybniku

 18. Przedszkole nr 9 w Rybniku

 19. Przedszkole nr 9 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 9 w Żorach

 20. Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce- Leszczynach

 21. Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce- Leszczynach

 22. Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Żorach

 23. Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku

 24. Przedszkole nr 16 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Rybniku

 25. Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w Rybniku

 26. Przedszkole nr 22 w Rybniku

 27. Przedszkole nr 23 w Rybniku

 28. Przedszkole nr 31 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku

 29. Przedszkole nr 33 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Rybniku

 30. Przedszkole nr 41 w Rybniku "Puchatkowo"

 31. Przedszkole nr 42 w Rybniku

 32. Przedszkole nr 43 w Rybniku

 33. Przedszkole nr 47 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Rybniku

 34. Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

 35. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zwonowicach


Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z Rybnika i okolic

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez dziecko samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Mój PUPIL - czyli zwierzak, którym opiekuje się dziecko wraz ze swoją rodziną, lub zwierzak, o którym dziecko marzy

- prace należy podpisać na odwrocie - wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej). Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwę i adres przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela oraz koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy informować opiekunów o wynikach konkursu i sposobie odebrania nagród

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć;

Terminy:
- prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do czwartku, 13 października 2022 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "PUPIL." Prace na konkurs (gdy jest ich z danego przedszkola tylko kilka) można też umieścić w skrytce Zespołu Szkół Urszulańskich w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnik
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawę najbardziej interesujących prac planujemy zorganizować we wtorek, 8 listopada 2022 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka, samodzielność i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/M/Pupil.htm,
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania,


Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
oraz WIEK

Nazwa i adres przedszkola

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej oraz wiek

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
- 4 lata

Przedszkole nr 19 w Rybniku

Anna NOWAK

anna.nowak@op.pl

P19Rybnik@onet.eu


4 edycja konkursu:

Prace konkursowe z wystawy wróciły już do budynku Zespołu Szkół Urszulańskich. Zostaną oddane do poszczególnych przedszkoli w czasie kolejnej edycji konkursu,
ale gdyby komuś zależało - można je odebrać wcześniej, bo umówieniu się: gabriela.bonk@gmail.com

Wystawa prac konkursowych na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku (kliknij w obrazek):

Galeria prac zakwalifikowanych do wystawy na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku


pokaz slajdów z nagrodzonymi pracami


Nagrody i pakiety dla przedszkoli


Ilość prac, które wpłynęły: 249

Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzyma małą kreatywną książeczkę: "Śmiesznopis" oraz pamiątkową zakładkę do książek. Każdy uczestnik konkursu wziął udział w losowaniu kilku nagród niespodzianek. Dla wszystkich opiekunów są podziękowania i zakładki do książek.

Ciekawsze prace konkursowe zostaną zwrócone do przedszkoli dopiero w czasie kolejnej - piątej edycji konkursu ponieważ wcześniej będą prezentowane na wystawach pokonkursowych w Bibliotekach Pedagogicznej i Publicznej w Rybniku.

Chcemy opublikować galerię zdjęć laureatów i uczestników konkursu. Bardzo prosimy o nadsyłanie plików jpg dzieci pozujących z dyplomami, nagrodami i o ile to możliwe sportretowanymi zwierzakami. Prosimy o zdjęcia dzieci nagrodzonych i wyróżnionych, ale ucieszą nas zdjęcia każdego z dzieci biorących udział w konkursie. Zdjęć nie będziemy podpisywać, dbając o ochronę danych osobowych. Na zdjęcia czekamy do 15 grudnia (kontakt: gabriela.bonk@gmail.com)

Galeria ciekawszych i bardziej samodzielnie wykonanych prac konkursowych
(prace te zaniesiono do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku - gdzie są prezentowane na wystawie)

Przedszkola biorące udział w konkursie:

 1. Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Rydułtowach - pakiet zawiozła Pani Barbara K-P

 2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach - pakiet zawiozła Pani Barbara K-P

 3. Przedszkole nr 7 w Czerwionce-Leszczynach - pakiet został wysłany pocztą

 4. Przedszkole nr 11 w Leszczynach - pakiet dostarczyła Pani Dorota S.

 5. Przedszkole nr 1 w Rybniku - pakiet odebrany

 6. Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 10 w Rybniku - pakiet odebrany

 7. Przedszkole nr 4 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 8. Przedszkole nr 5 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 9. Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 9 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 10. Przedszkole nr 7 w Rybniku - pakiet zabrany przez Mamę Laureatki

 11. Przedszkole nr 9 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 12. Przedszkole nr 10 w Rybniku - pakiet zabrany przez Mamę Laureatki

 13. Przedszkole nr 11 w Rybniku - pakiet dostarczyła Pani Izabela K-M

 14. Przedszkole nr 15 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 15. Przedszkole nr 16 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 16. Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w Rybniku - pakiet dostarczyła Pani Monika K.

 17. Przedszkole nr 19 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 18. Przedszkole nr 21 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 19. Przedszkole nr 23 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 20. Przedszkole nr 25 w Rybniku - pakiet dostarczy Pani Anna F.

 21. Przedszkole nr 31 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku - pakiet dostarczyła Pani Dorota S.

 22. Przedszkole nr 32 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 23. Przedszkole nr 33 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Rybniku - pakiet dostarczyła Pani Dominika S.

 24. Przedszkole nr 35 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 25. Przedszkole nr 36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 11 w Rybniku - pakiet zabrał Syn Nauczycielki z Przedszkola nr 36 (nasz Absolwent)

 26. Przedszkole nr 37 w Rybniku - pakiet dostarczyła Pani Małgorzata B.

 27. Przedszkole nr 41 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 28. Przedszkole nr 42 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 29. Przedszkole nr 43 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 30. Przedszkole nr 50 w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 31. Przedszkole nr 51 w Zespole Edukacyjno- Artystycznym Przygoda w Rybniku - pakiet dla przedszkola zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji

 32. Publiczne Przedszkole nr 2 w Rydułtowach - pakiet zawiozła Pani Barbara K-P

 33. Publiczne Przedszkole nr 3 w Rydułtowach - pakiet zawiozła Pani Barbara K-P

 34. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 w Rybniku - pakiet odebrany

 35. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jejkowicach - pakiet dostarczyła Pani Dorota S.


Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z Rybnika i okolic

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez dziecko samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Mój pupil - czyli zwierzak, którym opiekuje się dziecko wraz ze swoją rodziną, lub zwierzak, o którym dziecko marzy

- prace należy podpisać na odwrocie - wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej). Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwę i adres przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela oraz koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy informować opiekunów o wynikach konkursu i sposobie odebrania nagród.

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć;

Terminy:
- prace konkursowe należy nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do środy, 3 listopada 2021 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "PUPIL."
- Tym razem, z powodu pandemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników nie będziemy organizować uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wystawa najbardziej interesujących prac odbędzie się w formie wirtualnej, na stronie internetowej konkursu w listopadzie lub grudniu 2021 roku.

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/M/Pupil.htm,
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania,
- będziemy zapraszać drogą internetową przedstawicieli przedszkoli, z których dzieci uzyskają nagrody lub wyróżnienia po indywidualny odbiór nagród, celem przekazania ich laureatom,
- pozostałym przedszkolom pakiety (prace dzieci, pamiątkowe zakładki oraz podziękowania dla opiekunów) zostaną przekazane za pośrednictwem skrytek w Wydziale Edukacji lub pocztą,
- będziemy prosili, by o ile rodzice dziecka wyrażą zgodę -  wysłać nam zdjęcie laureata z dyplomem i o ile to możliwe sportretowanym pupilem (dziecko + dyplom + zwierzak). Z nadesłanych zdjęć stworzymy galerię laureatów konkursu

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO (pamiętajmy, że zdecydowana większość polskich nazwisk się deklinuje)

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej wraz z jego odmianą
oraz WIEK

Nazwa i adres przedszkola

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
wraz z jego odmianą

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:   Podziękowanie dla:  

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
- 4 lata

DYPLOM dla:
Adama KOWALSKIEGO

Przedszkole nr 19 w Rybniku

Anna NOWAK

Podziękowanie dla:
Anny Nowak

anna.nowak@op.pl

P19Rybnik@onet.eu

 

Jesienią 2021 zaproponujemy czwartą edycję konkursu

Pierwsze pluszaki dla laureatów już czekają :-)

3 edycja konkursu:

O trzeciej edycji konkursu w mediach:
- strona internetowa tygodnika "
Nowiny"
- portal
Rybnik.com.pl
-
"Gazeta Rybnicka" 2020 nr 11, s. 41

Wirtualna gali laureatów i uczestników konkursu:

Ilość prac, które wpłynęły na konkurs: 160
Nagrody:
9 Wyróżnienia: 11

Prace, które do nas dotarły są piękne. Dzieci i ich opiekunowie wykazali się pomysłowością i talentami plastycznymi.
Widać, że większość prac została wykonana samodzielnie przez dzieci. Jurorom było bardzo ciężko dokonać wyboru. Chętnie nagrodzilibyśmy każde dziecko. Ale trzeba było jednak wskazać kilka najlepszych. Poniżej pokaz slajdów ze skanami wybranych prac oraz wyniki.

Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzyma małą kreatywną książeczkę: "Śmiesznopis" oraz pamiątkową zakładkę do książek. Dla opiekunów są podziękowania i zakładki. Zwracamy też nadesłane prace plastyczne. Staramy się możliwie szybko dostarczyć pakiety dla każdego przedszkola.

Chcemy opublikować galerię zdjęć laureatów konkursu. Bardzo prosimy o nadsyłanie plików jpg dzieci pozujących z dyplomami, pracami plastycznymi i o ile to możliwe sportretowanymi zwierzakami. Prosimy o zdjęcia dzieci nagrodzonych i wyróżnionych, ale ucieszą nas zdjęcia każdego z dzieci biorących udział w konkursie. Zdjęć nie będziemy podpisywać, dbając o ochronę danych osobowych.


pokaz slajdów z wynikami konkursu


uczestnicy konkursu z Przedszkola nr 11

GALERIA prac konkursowych:

Przedszkola biorące udział w konkursie:

 1. Katolickie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. Edmunda Bojanowskiego w Rydułtowach

 2. Miejskie Przedszkole nr 5 w Żyrardowie

 3. Przedszkole nr 1 w Rybniku "Wesoła Nutka"

 4. Przedszkole nr 1 w Świerklanach

 5. Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 10 w Rybniku

 6. Przedszkole nr 4 w Rybniku

 7. Przedszkole nr 7 im. Misia Uszatka w Rybniku

 8. Przedszkole nr 9 w Rybniku

 9. Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku

 10. Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku

 11. Przedszkole nr 15 w Rybniku

 12. Przedszkole nr 16 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Rybniku

 13. Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w Rybniku

 14. Przedszkole nr 19 w Rybniku

 15. Przedszkole nr 21 w Rybniku

 16. Przedszkole nr 22 w Rybniku

 17. Przedszkole nr 33 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Rybniku

 18. Przedszkole nr 36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 11 w Rybniku

 19. Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku

 20. Przedszkole nr 41 w Rybniku

 21. Przedszkole nr 42 w Rybniku

 22. Przedszkole nr 47 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Rybniku Ochojcu

 23. Przedszkole nr 48 w Zespole Szkolno- Rewalidacyjnym "Szkoła Życia" w Rybniku

 24. Przedszkole w Jankowicach

 25. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Marii Kownackiej w Rydułtowach

 26. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy - Przedszkole nr 49 w Rybniku

 27. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

 28. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jejkowicach


Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z Rybnika i okolic

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez dziecko samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Mój pupil - czyli zwierzak, którym opiekuje się dziecko wraz ze swoją rodziną, lub zwierzak, o którym dziecko marzy

- prace należy podpisać na odwrocie - wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej). Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwę i adres przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela oraz koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy informować opiekunów o wynikach konkursu i sposobie odebrania nagród.

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć;

Terminy:
- prace konkursowe należy nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do piątku, 30 października 2020 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "PUPIL."
- Tym razem, z powodu pandemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników nie będziemy organizować uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wystawa najbardziej interesujących prac odbędzie się w formie wirtualnej, na stronie internetowej konkursu w listopadzie 2020 roku.

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/M/Pupil.htm,
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania,
- będziemy zapraszać drogą internetową przedstawicieli przedszkoli, z których dzieci uzyskają nagrody lub wyróżnienia po indywidualny odbiór nagród, celem przekazania ich laureatom,
- pozostałym przedszkolom pakiety (prace dzieci, pamiątkowe zakładki oraz podziękowania dla opiekunów) zostaną przekazane za pośrednictwem skrytek w Wydziale Edukacji lub pocztą,
- będziemy prosili, by o ile rodzice dziecka wyrażą zgodę -  wysłać nam zdjęcie laureata z dyplomem i o ile to możliwe sportretowanym pupilem (dziecko + dyplom + zwierzak). Z nadesłanych zdjęć stworzymy galerię laureatów konkursu

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO (pamiętajmy, że zdecydowana większość polskich nazwisk się deklinuje)

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej wraz z jego odmianą
oraz WIEK

Nazwa i adres przedszkola

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
wraz z jego odmianą

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:   Podziękowanie dla:  

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
- 4 lata

DYPLOM dla:
Adama KOWALSKIEGO

Przedszkole nr 19 w Rybniku

Anna NOWAK

Podziękowanie dla:
Anny Nowak

anna.nowak@op.pl

P19Rybnik@onet.eu


pluszaki dla laureatów konkursu :-)


DRUGA edycja konkursu:

Prace konkursowe drugiej edycji zostały dostarczone do skrytek w Wydziale Edukacji w Rybniku


Jesienią 2020 roku - trzecia edycja konkursu - już są gotowe pamiątkowe zakładki dla uczestników i misie na nagrody czekają :-)

***

Uwaga!! Od 2 grudnia 2019 do 10 stycznia 2020 wystawa pokonkursowa
na terenie
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku (zdjęcia w zakładce: aktualności)

* * *

Nieodebrane pakieciki dla przedszkoli czekają w skrytkach, w Wydziale Edukacji; do punktu Kinder Klub wysłano pocztą

* * *

Fotorelacja na Portalu Rybnik.com.pl oraz na https://www.facebook.com/zsurybnik/


pokaz slajdów z danymi Laureatów

Druga edycja konkursu:

Z uwagi na dużą ilość pięknych prac, które zostały dostarczone - uroczysta gala laureatów odbędzie się we wtorek, 19 listopada o 10.00.
Na finał konkursu
zapraszamy WSZYSTKICH jego uczestników wraz z opiekunami. Prócz nagród i wyróżnień przewidujemy drobne upominki dla KAŻDEGO dziecka.
W programie: oglądanie wystawy konkursowej, krótkie przedstawienie, wręczenie nagród i wyróżnień, pamiątkowe zdjęcia oraz zwiedzanie szkoły.

Bardzo prosimy, by z na galę laureatów przybyła chociaż skromna delegacja z każdego przedszkola - odebrać upominki dla dzieci i podziękowania dla nauczycieli. Ze względów organizacyjnych do 12 listopada prosimy o informację (na adres: gabriela.bonk@gmail.com) ile dzieci oraz ile osób dorosłych z danego przedszkola przybędzie na rozdanie nagród.


Jury postanowiło przyznać 4 nagrody oraz 10 wyróżnień. Imiona i nazwiska wyróżnionych i nagrodzonych (układ alfabetyczny):

 • Marta Adynowska

 • Mikołaj Born

 • Karol Cichy

 • Antoni Dera

 • Maja Frelich

 • Zofia Gabryś

 • Martyna Jenderko

 • Hanna Kwiatoń

 • Hanna Kwiecień

 • Milena Opara

 • Łucja Pytlik

 • Alicja Skalska

 • Wiktor Szczotok

 • Wojciech Szudrowicz

To nie koniec emocji! Każda z prac zgłoszonych do konkursu będzie brała udział w głosowaniu
przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Urszulańskich i ma szansę na zdobycie nagrody publiczności.


Ilość prac, które wpłynęły na konkurs: 185

Przedszkola biorące udział w konkursie:

 • Katolickie Przedszkole Niepubliczne
  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP
  im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Rydułtowach

 • Niepubliczne Przedszkole Językowe "BIM BOM" w Rybniku

 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny "KINDER KLUB" w Rybniku

 • Przedszkole nr 1 w Rybniku

 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Rydułtowach

 • Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie

 • Przedszkole nr 3 w Rybniku

 • Przedszkole nr 4 w Rybniku

 • Przedszkole nr 9 w Rybniku

 • Przedszkole nr 10 w Rybniku

 • Przedszkole nr 11 w Rybniku

 • Przedszkole nr 15 w Rybniku

 • Przedszkole nr 14 w Rybniku

 • Przedszkole nr 19 w Rybniku

 • Przedszkole nr 21 w Rybniku

 • Przedszkole nr 22 w Rybniku

 • Przedszkole nr 23 w Rybniku

 • Przedszkole nr 32 w Rybniku

 • Przedszkole nr 37 w Rybniku

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku

 • Przedszkole nr 41 w Rybniku

 • Przedszkole nr 42 w Rybniku

 • Przedszkole nr 43 w Rybniku

 • Przedszkole nr 51 w Zespole Edukacyjno-Artystycznym Przygoda w Rybniku

 • Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku

 • Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II - Przedszkole nr 47 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - Przedszkole nr 33 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - Przedszkole nr 18 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - Przedszkole nr 6 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - Przedszkole nr 2 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - Przedszkole nr 36 w Rybniku

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 - Przedszkole nr 31 w Rybniku


Bardzo przepraszamy - program do edycji galerii z uporem obraca zeskanowane prace nie tak, jak chcemy... :-(


Nagroda publiczności i zakładki dla uczestników drugiej edycji konkursu

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do dzieci z przedszkoli Rybnika i okolic

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez dziecko samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (prosimy unikać materiaów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu:
Mój pupil
- czyli zwierzak, którym opiekuje się dziecko wraz ze swoją rodziną, lub zwierzak, o którym dziecko marzy

- na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danego przedszkola

- prace należy podpisać na odwrocie symbolem (składającym się z siedmiu liczb i liter), a szczegółowe dane w sposób jednoznacznie identyfikujący autora prosimy włożyć do koperty oznaczonej tym samym symbolem. Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu;

Terminy:
- prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do czwartku, 10 października 2019 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "PUPIL"
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac przewidywane są na przełomie października i listopada 2019 roku w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/M/Pupil.htm
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO (większość polskich nazwisk się odmienia)

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
wraz z jego odmianą

Nazwa i adres przedszkola

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
wraz z jego odmianą

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:

 

Podziękowanie dla:

 

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI

DYPLOM dla:
Adama KOWALSKIEGO

Przedszkole nr 19 w Rybniku

Anna NOWAK

Podziękowanie dla:
Anny Nowak

anna.nowak@op.pl

P19Rybnik@onet.eu


UWAGA!!

W razie pytań, wątpliwości - proszę pisać: gabriela.bonk@gmail.com (koordynator konkursu w ZSU)


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza

 • dni otwarte w sobotę, o 10.00
  dla zainteresowanych Liceum: 18 kwietnia 2020

www.urszulanki.rybnik.pl

 


Pierwsza edycja konkursu:

Wystawa pokonkursowa na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku

Na drugiej stronie tygodnika "Nowiny" z 6 lutego 2019 ukazała się notka ze zdjęciem na temat laureatów konkursu
Podobną informację można odszukać w miesięczniku: "Gazeta Rybnicka" (luty 2019)
Czekamy jeszcze na portal Rybnik.com.plZdjęcia z gali laureatów


Pokaz slajdów z wynikami konkursu


Na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu - w piątek, 25 stycznia 2019 o 10.00 zapraszamy wszystkich jego uczestników wraz z opiekunami.
Zapraszamy do świetlicy w budynku SP I-III - przy ulicy Klasztornej.
Jurorzy przyznali trzy nagrody i siedem wyróżnień. Prócz tego dla jednego z dzieci społeczność Zespołu Szkół Urszulańskich przyzna nagrodę publiczności - pluszowego misia. Każde obecne na gali laureatów dziecko i każdy obecny na gali opiekun otrzyma oprócz dyplomu drobny upominek.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie woli udziału w gali laureatów do czwartku, 17 stycznia: gabriela.bonk@gmail.com

Dzieci nagrodzone i wyróżnione w konkursie:

Jesienią 2019 roku planujemy kolejną edycję konkursu


dla uczestników konkursu obecnych na gali

nagrody

wyróżnienia

Na konkurs wpłynęły 24 prace

Przedszkola biorące udział w konkursie:

 • Przedszkole nr 3

 • Przedszkole nr 32

 • Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima

 • Przedszkole nr 43

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - Przedszkolne nr 16

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - Przedszkole nr 2


Organizator:
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku


pamiątkowe zakładki dla uczestników konkursu z kolorowej, miękkiej pianki

Autor PLAKATU:
Faustyna Kubica

TNBSP Oddział w Rybniku: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com