Moja wizja Narnii
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych - DRUGA edycja

do pobrania: plakat1 , plakat2 , logo , regulamin , metryczka

Druga edycja konkursu - 2024:

Fotorelacje: Portal Rybnik.com.pl ; witryna Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku - prawie 80 zdjęć!

Wszystkie prace uczestniczące w konkursie zostały wyeksponowane w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku do końca maja 2024

Nieodebrane w czasie gali pakiety dla szkół (zakładki dla uczestników i opiekunów, podziękowania dla opiekunów):
- placówki z Rybnika znajdą w skrytkach w Wydziale Edukacji
- szkoły spoza Rybnika - można się umówić i odebrać osobiście w bibliotece ZSU
- można odebrać w czasie innych konkursów organizowanych przez ZSU (np. W świecie żywiołów)

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Moja wizja Narnii w poniedziałek, 11 marca 2024 roku o godzinie 13.00 do Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22. (Niestety nie dysponujemy dodatkowymi miejscami parkingowymi na terenie szkoły).

Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami.

Prosimy o PILNE przekazanie następujących informacji:
- nazwiska uczniów nie będących laureatami, którzy wybierają się na galę
- oraz ilość dorosłych opiekunów (maksymalnie 2 osoby dorosłe ze szkoły - nauczyciel, rodzic, dziadek...)

Każdy uczestnik konkursu obecny na uroczystości, który nie otrzyma nagrody będzie brał udział w losowaniu kilku nagród niespodzianek (dlatego potrzebne są nam nazwiska tych, którzy się wybierają na galę).

Dla jednej dorosłej osoby (nauczyciela lub rodzica) z danej szkoły w pakiecie będzie specjalny talon na książkę. W czasie gali będzie możliwość wybrania po okazaniu talonu jednej z kilkudziesięciu książek gratis.

W recepcji będą wydawane pakiety dla szkół:
- podziękowania i zakładki dla opiekunów 
- zakładki dla uczestników konkursu
- ewentualnie prace z poprzednich konkursów
- talony na książkę dla dorosłych (dla jednego dorosłego opiekuna z danej placówki)

Będzie możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w fotobudce konkursowej oraz z maskotką szkoły - białym niedźwiedziem

W czasie uroczystej gali uczniowie Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku wykonają dwie piosenki.  Wręczeniu dyplomów i nagród będzie towarzyszył pokaz slajdów - prezentacja nagrodzonych prac na dużym ekranie.

Jeżeli nikt z danej szkoły nie będzie miał możliwości pojawić się na gali laureatów, można się umówić na odbiór podziękowań i zakładek w innym terminie.

Ilość prac, które dotarły: 102 - skany prac


Szkoły biorące udział:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Rybniku
 5. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach
 6. Szkoła Podstawowa nr 5 w Rybniku
 7. Szkoła Podstawowa nr 9 w Rybniku
 8. Szkoła Podstawowa nr 10 w Rybniku
 9. Szkoła Podstawowa nr 13 w Rybniku
 10. Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybniku
 11. Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach
 12. Szkoła Podstawowa nr 16 w Rybniku
 13. Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku
 14. Szkoła Podstawowa nr 21 w Rybniku
 15. Szkoła Podstawowa nr 22 w Rybniku
 16. Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
 17. Szkoła Podstawowa w Książenicach
 18. Szkoła Podstawowa w Pilchowicach
 19. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 w Rybniku
 20. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Rybniku
 21. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 w Żorach
 22. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 7 w Rybniku
 23. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 7 w Żorach
 24. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pstrążnej
 25. Zespół Szkolno- Sportowo- Artystyczny w Radlinie
 26. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Miejscowości:

 1. Książenice
 2. Pilchowice
 3. Pstrążna
 4. Radlin
 5. Rybnik
 6. Rydułtowy
 7. Świerklany
 8. Żory

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
(Rybnika i okolic).

Cele konkursu:
   - pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności;
   - możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Kategorie wiekowe:
      - uczniowie klas I-III
      - uczniowie klas IV-VI
      - uczniowie klas VII-VIII

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich;

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Moja wizja Narnii - czyli jak dany uczeń wyobraża sobie świat stworzony przez C. S. Lewisa (nie chodzi nam o odwzorowania kadrów z filmu lub ilustracji książek);

- prace należy podpisać na odwrocie - wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej).

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć.

Terminy:
- prace konkursowe należy dostarczyć lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do czwartku, 18 stycznia 2024 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "NARNIA".

uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawę najbardziej interesujących prac planujemy zorganizować w poniedziałek, 11 marca 2024 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22.

Prosimy tylko o najlepsze prace z danej kategorii wiekowej w Państwa szkole - wykonane samodzielnie i z wielką starannością.

W miarę możliwości prosimy o zapakowanie każdej pracy do przeźroczystej koszulki.

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców;
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy;
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/wizja/Narnia.htm;
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania;

Wzór metryczki. Prosimy o bardzo CZYTELNE (najlepiej za pomocą komputera) wypełnienie:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
oraz WIEK

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela-opiekuna

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia

 

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
oraz WIEK

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
13 lat - 7 klasa

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Rybniku

Anna NOWAKOWSKA

anna.nowakowska@op.pl


SP10Rybnik@onet.eu

 

 


Prace zakwalifikowane do wystawy już są wyeksponowane na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży - zobacz


Wyniki konkursu na Portalu Rybnik.com.pl ; Gala Laureatów na Portalu Rybnik.com.pl ;
informacje o konkursie w 
"
Bibliotece w Szkole" 2022 nr 4: Biblioteczna lista przebojowych działań - skany 3 prac konkursowych


Uwaga - kliknij w obrazek - pokaz slajdów

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie: Moja wizja Narnii.

Na konkurs wpłynęło aż 130 prac z 20 szkół Rybnika i okolicznych miejscowości. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością, wyobraźnią i talentami plastycznymi. Prace konkursowe oceniało 20 jurorów, dlatego mamy nadzieję, iż zostały ocenione maksymalnie obiektywnie. Przyznano 9 nagród i 3 wyróżnienia. Prócz tego społeczność szkoły oddawała swoje głosy przyznając nagrodę publiczności. Pluszaki - nagrody publiczności przygotowaliśmy dla siedmiu uczestników konkursu. Jedna z prac uzyskała nagrodę specjalną: Biblioteki ZSU. Bardzo prosimy nadsyłać zdjęcia (pliki jpg) laureatów konkursu z dyplomami - przygotujemy wirtualną galę laureatów. Zdjęcia uczestników konkursu z pamiątkowymi zakładkami też bardzo nas ucieszą :-). Proszę pisać: gabriela.bonk@gmail.com. Na zdjęcia czekamy do poniedziałku, 21 marca 2022.

Dla uczestników konkursu są pamiątkowe zakładki. Dla opiekunów podziękowania. Zwracamy prace niezakwalifikowane do wystawy. Pozostałe prace są zaniesione i przygotowywane do wystawy pokonkursowej na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Rybniku. Mamy nadzieję, iż podobna wystawa zostanie zorganizowana także na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku. 

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursów organizowanych przez Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku. Za rok planujemy drugą edycję konkursu: Mój PATRON, a za dwa lata kolejną edycję konkursu: Moja wizja Narnii.

 1. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach - pakiet wysłany pocztą
 2. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy - pakiet ODEBRANY
 3. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pstrążnej - pakiet ODEBRANY
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach - pakiet ODEBRANY
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce- Leszczynach - pakiet wysłany pocztą
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie - pakiet ODEBRANY
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach - pakiet wysłany pocztą
 8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku - pakiet ODEBRANY
 9. Szkoła Podstawowa nr 16 w Rybniku - pakiet ODEBRANY
 10. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku - pakiet został zaniesiony do skrytki w Wydziale Edukacji
 11. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku - pakiet ODEBRANY
 12. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku - pakiet ODEBRANY
 13. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku - pakiet ODEBRANY
 14. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jejkowicach - pakiet ODEBRANY
 15. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim - pakiet wysłany pocztą
 16. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 8 w Żorach - pakiet ODEBRANY
 17. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Rybniku - pakiet został zaniesiony do skrytki w Wydziale Edukacji
 18. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 11 w Żorach - pakiet wysłany pocztą
 19. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 15 w Rybniku - pakiet został zaniesiony do skrytki w Wydziale Edukacji
 20. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku - pakiet ODEBRANY


GALERIA prac konkursowych 2022

***

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Ilość prac, które dotarły: 130

Szkoły biorące udział:

 1. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach
 2. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
 3. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pstrążnej
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce- Leszczynach
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach
 8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
 9. Szkoła Podstawowa nr 16 w Rybniku
 10. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
 11. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
 12. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku
 13. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku
 14. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jejkowicach
 15. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim
 16. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 8 w Żorach
 17. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Rybniku
 18. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 11 w Żorach
 19. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 15 w Rybniku
 20. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Rybnika i okolic)

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Moja wizja Narnii - czyli jak dany uczeń wyobraża sobie świat stworzony przez C. S. Lewisa (nie chodzi nam o odwzorowania kadrów z filmu lub ilustracji książek);

- prace należy podpisać na odwrocie - wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej). Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, wiek ucznia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy informować opiekunów o wynikach konkursu i sposobie odebrania nagród;

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć;

Kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI
- uczniowie klas VII-VIII

Terminy:
- prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do poniedziałku, 24 stycznia 2022 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "Narnia."  

- Z powodu pandemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników nie będziemy organizować uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wystawa najbardziej interesujących prac odbędzie się w formie wirtualnej, na stronie internetowej konkursu w marcu 2022 roku.

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody (miejsce 1, 2 i 3) oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/wizja/Narnia.htm;
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania;
- będziemy zapraszać drogą internetową przedstawicieli szkół, z których uczniowie uzyskają nagrody lub wyróżnienia po indywidualny odbiór nagród z prośbą o przekazanie ich laureatom;
- pozostałym szkołom pakiety (prace uczniów, pamiątkowe zakładki oraz podziękowania dla opiekunów) zostaną przekazane za pośrednictwem skrytek w Wydziale Edukacji lub pocztą;
- będziemy prosili, by o ile rodzice ucznia wyrażą zgodę -  wysłać nam zdjęcie laureata z dyplomem. Z nadesłanych zdjęć stworzymy galerię laureatów konkursu.

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO (pamiętajmy, że zdecydowana większość polskich nazwisk się deklinuje).

Wzór metryczki (prosimy o bardzo CZYTELNE wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej wraz z jego odmianą
oraz WIEK

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
wraz z jego odmianą

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:   Podziękowanie dla:  

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
13 lat - 7 klasa

DYPLOM dla:
Adama KOWALSKIEGO

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Rybniku

Anna NOWAKOWSKA

Podziękowanie dla:
Anny Nowakowskiej

anna.nowakowska@op.pl

SP10Rybnik@onet.eu


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

www.urszulanki.rybnik.pl

 


TNBSP Oddziału w Rybniku: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com