Mój PATRON
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
2 edycja

do pobrania: PLAKAT - REGULAMIN - METRYCZKA

Uroczysta GALA LAUREATÓW - środa, 28 marca 2023 o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku, ul. 3 Maja 22

Zdjęcia z Gali na Portalu Rybnik.com.pl oraz na Portalu "Gazety Rybnickiej"

Wystawa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku - do 30 września 2023 - ZDJĘCIA

Wystawa w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku - w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży do końca kwietnia 2023:


pokaz slajdów z nagrodzonymi pracami i zdjęciami z gali laureatów

22 członków komisji konkursowej przyznało łącznie: 9 nagród, 3 wyróżnienia oraz 9 listów gratulacyjnych. Dwie nagrody Biblioteki ZSU.
Prócz tego społeczność Zespołu Szkół Urszulańskich przyznała 4 nagrody publiczności (1 miejsce, 2 miejsce i dwa trzecie miejsca).
Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkową zakładkę do książki.

W czasie gali laureatów chętne Osoby będą mogły zrobić sobie (najlepiej własnym sprzętem) zdjęcie z dyplomem w specjalnej foto-budce konkursowej.

Po gali laureatów są zaplanowane wystawy pokonkursowe:

GALERIA prac zgłoszonych do konkursu

Lista Osób, którzy na gali finałowej otrzymają listy gratulacyjne, wyróżnienia lub nagrody:

Dodatkowe talony na książki do realizacji TYLKO w czasie gali laureatów otrzymają:

Prace nadesłane na konkurs - ILOŚĆ: 186

Szkoły biorące udział w konkursie:

 1. Szkoła Podstawowa im. ks. Konstantego Damrota w Zwonowicach
 2. Szkoła Podstawowa w Stanowicach
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach
 5. Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie
 6. Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach
 7. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Rybniku
 8. Szkoła Podstawowa nr 11 w Żorach
 9. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Stanisława Ligonia w Żorach
 10. Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku
 11. Szkoła Podstawowa nr 21 w Rybniku
 12. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
 13. Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku
 14. Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Rybniku
 15. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
 16. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 w Żorach
 17. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 7 w Rybniku
 18. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Rybniku
 19. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 15 w Rybniku
 20. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pilchowicach
 21. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Miejscowości:


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, w którym młodzi ludzie mogą w graficznej formie przedstawić, kogo darzą szczególnym podziwem, uważają za swojego patrona, wzór do naśladowania, autorytet. Czy to będzie ktoś spośród świętych, sportowiec, literat. Może ktoś z bliskiego otoczenia ucznia: rodzic, dziadek....?

Postać autentyczna, a może bohater literacki, filmowy. Może któryś z patronów roku 2023...?

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Rybnika i okolic).

Cele konkursu:
- inicjowanie i pogłębianie  zainteresowań, pasji i umiejętności;
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Forma: praca plastyczna

Kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI
- uczniowie klas VII-VIII

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich;

- forma pracy: płaska praca plastyczna (plakat) wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Mój PATRON - czyli osoba, którą młody człowiek darzy szczególnym podziwem, uważa za swojego osobistego bohatera, wzór do naśladowania, autorytet.   

Praca powinna zawierać personalia wybranej postaci oraz graficznie lub słownie przedstawione powody, dla których uczeń wybiera daną osobę za swojego patrona;

- pracę należy podpisać na odwrocie, wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej). Należy podać: imię, nazwisko i wiek ucznia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy informować opiekunów o zaproszeniach na galę laureatów;

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z gali laureatów.

- prosimy tylko o najlepsze prace z danej kategorii wiekowej w Państwa szkole - wykonane samodzielnie i z wielką starannością

Terminy:
- prace konkursowe należy dostarczyć lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do wtorku, 14 lutego 2023 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "PATRON"

- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawę najbardziej interesujących prac planujemy zorganizować we wtorek, 28 marca 2023 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców;
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy;
- organizatorzy przewidują nagrody (miejsca 1, 2 i 3) oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej;
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania w celach dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/u/patron.htm;
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania;

Wzór metryczki (prosimy o bardzo CZYTELNE, najlepiej komputerowo wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
oraz WIEK

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela-opiekuna

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia

 

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
oraz WIEK

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
13 lat - 7 klasa

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Rybniku

Anna NOWAKOWSKA

anna.nowakowska@op.pl


SP10Rybnik@onet.eu


Kolejna edycja konkursu mamy nadzieję w 2022/2023. Teraz serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie: Moja wizja Narnii


Podsumowanie konkursu na Portalu Rybnik.com.pl


Pokaz slajdów z pracami nagrodzonymi, wyróżnionymi i zakwalifikowanymi do wystawy


Nagrodzeni i wyróżnieni:

Uczniowie klas I-III:
I miejsce - Dominik Niewęgłowski III klasa - 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku (Kłokonin)
II miejsce -  Kamil Ciemięga, III klasa - 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach
III miejsce -  Emilia Steuer, III klasa, Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
wyróżnienie - Franciszek Mainczyk, III klasa - 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach
wyróżnienie - Olivia Sczekała, II klasa - 8 lat, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
wyróżnienie - Karolina Wieczorek, II klasa, Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Uczniowie klas IV-VI:
I miejsce i NAGRODA PUBLICZNOŚCI -  Amelia Menżyk, VI klasa - 11 lat, Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zwonowicach
II miejsce -  Amelia Gajda, VI klasa - 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
III miejsce -  Emilia Gawlas, 11 lat, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Górniczego Stanu w Rybniku
wyróżnienie - Zuzanna Masłowska, VI klasa - 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach
wyróżnienie - Antonina Żukowska, V klasa - 11 lat, Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Uczniowie klas VII-VIII:
I miejsce -  Kinga Zimny, VII klasa - 13 lat, Szkoła Podstawowa  nr 37 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku (Ochojec)
II miejsce -  Patrycja Pendziałek, VIII klasa - 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach
III miejsce - Oliwia Labud, VII klasa - 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach
wyróżnienie - Hanna Mandrysz, VII klasa - 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach


Dla szkół z Rybnika - pakiety zostały zaniesione do skrytek w Wydziale Edukacji a dla szkół spoza Rybnika - wysłane pocztą

Prace nadesłane na konkurs - ILOŚĆ: 213

Szkoły biorące udział w konkursie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach - ODEBRANO
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rybniku - zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach - pakiecik wysłany pocztą
 4. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku - zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji
 5. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Knurowie - pakiecik wysłany pocztą
 6. Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Knurowie - pakiecik wysłany pocztą
 7. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie - pakiecik wysłany pocztą
 8. Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach - ODEBRANO
 9. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 w Żorach - pakiecik wysłany pocztą
 10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku - zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji
 11. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Rybniku - zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji
 12. Szkoła Podstawowa nr 16 w Rybniku - zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji
 13. Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia w Żorach - pakiecik wysłany pocztą
 14. Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku (Kłokocin) - ODEBRANO
 15. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku - zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji
 16. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku - ODEBRANO
 17. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku - ODEBRANO
 18. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku - zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji
 19. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 15 w Rybniku- Chwałęcicach - zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji
 20. Szkoła Podstawowa nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7 w Rybniku - zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji
 21. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku - zaniesiono do skrytki w Wydziale Edukacji
 22. Szkoła Podstawowa nr 37 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku (Ochojec) - ODEBRANO
 23. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lyskach - pakiecik wysłany pocztą
 24. Szkoła Podstawowa im. ks. Konstantego Damrota w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zwonowicach - ODEBRANO
 25. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku - większość ODEBRANO

Galeria prac konkursowych 2021

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Proponujemy konkurs, w którym młodzi ludzie będą mogli w graficznej formie przedstawić, kogo darzą szczególnym podziwem, uważają za swojego PATRONA, wzór do naśladowania, autorytet. Czy to będzie ktoś spośród świętych? Społecznik, sportowiec, literat... Postać współczesna lub znana z historii? A może ktoś z bliskiego otoczenia ucznia: rodzic, dziadek... Postać autentyczna czy bohater literacki albo filmowy?

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Rybnika i okolic)

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna (plakat) wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Mój PATRON - czyli osoba, którą młody człowiek darzy szczególnym podziwem, uważa za swojego osobistego bohatera, wzór do naśladowania, autorytet. Praca powinna zawierać personalia wybranej postaci oraz graficznie przedstawione powody, dla których uczeń wybiera daną osobę za swojego patrona

- prace należy podpisać na odwrocie - wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej). Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, wiek ucznia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy informować opiekunów o wynikach konkursu i sposobie odebrania nagród;

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć;

Kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI
- uczniowie klas VII-VIII

Terminy:
- prace konkursowe należy nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do piątku, 26 lutego 2021 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "PATRON."  

- Z powodu pandemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników nie będziemy organizować uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wystawa najbardziej interesujących prac odbędzie się w formie wirtualnej, na stronie internetowej konkursu w marcu 2021 roku.

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody (miejsce 1, 2 i 3) oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/u/patron.htm;
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania;
- będziemy zapraszać drogą internetową przedstawicieli szkół, z których uczniowie uzyskają nagrody lub wyróżnienia po indywidualny odbiór nagród z prośbą o przekazanie ich laureatom;
- pozostałym szkołom pakiety (prace uczniów, pamiątkowe zakładki oraz podziękowania dla opiekunów) zostaną przekazane za pośrednictwem skrytek w Wydziale Edukacji lub pocztą;
- będziemy prosili, by o ile rodzice ucznia wyrażą zgodę -  wysłać nam zdjęcie laureata z dyplomem. Z nadesłanych zdjęć stworzymy galerię laureatów konkursu.

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO (pamiętajmy, że zdecydowana większość polskich nazwisk się deklinuje).

Wzór metryczki (prosimy o bardzo CZYTELNE wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej wraz z jego odmianą
oraz WIEK

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
wraz z jego odmianą

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:   Podziękowanie dla:  

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
13 lat - 7 klasa

DYPLOM dla:
Adama KOWALSKIEGO

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Rybniku

Anna NOWAKOWSKA

Podziękowanie dla:
Anny Nowakowskiej

anna.nowakowska@op.pl

SP10Rybnik@onet.eu


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
planuje dni otwarte w soboty, o 10.00:

 • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową - klasą pierwszą: 23 lutego 2021
 • dla zainteresowanych Liceum: 17 kwietnia 2021

www.urszulanki.rybnik.pl

 


Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku: mgr Romana Piecha: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com