Autor LOGO konkursu: Joanna Kucharczak
Międzyszkolny konkurs
FOTOGRAFICZNY:
Kiedy myślę: POLSKA...

Do pobrania:
LOGO: Regulamin Word : Regulamin PDF : AFISZ Word : AFISZ PDF

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Relacja z gali wraz z dużą galerią zdjęć na portalu Rybnik.com.pl

TUTAJ galeria zdjęć w dużej rozdzielczości

UWAGA!! Na uroczyste rozdanie nagród we wtorek, 6 listopada 2018 w ZSU o 14.00 zapraszamy WSZYSTKICH uczestników konkursu wraz z ich opiekunami


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rybniku,
Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku,
oraz z Rybnickim Oddziałem 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
organizuje:

Międzyszkolny konkurs FOTOGRAFICZNY 
Kiedy myślę: POLSKA...

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Przewodnicząca JURY:

Artysta Fotografik
Maria Śliwa

Patronat honorowy:

Patronat honorowy:

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
w Rybniku

Patronat honorowy:

Siostra Prownicjalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Polsce

Patronat medialny:

Portal Rybnik.com.pl


Jury postanowiło przyznać: 4 nagrody, 5 wyróżnień oraz 40 kwalifikacji do wystawy

Osoby nagrodzone lub wyróżnione:

 • Franciszek Kluczniok
 • Giovanni Cannizzo
 • Igor Baranowski
 • Magdalena Kudlewska
 • Marta Chwałka
 • Natalia Hanusek
 • Olaf Langer
 • Wiktor Szymiec
 • Wiktoria Mitko

Osoby, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy:

 • Mariusz Achtelik
 • Zofia Borowska
 • Łukasz Budnik
 • Zuzanna Cejnóg
 • Martyna Chłodek
 • Angelika Długosz
 • Wiktoria Ekiert
 • Agata Gajewska
 • Bogumiła Godziek
 • Bartosz Grabiec
 • Sandra Grolik
 • Anna Gurgul
 • Joanna Haberko
 • Weronika Jakowicka
 • Agata Jordan
 • Julia Kania
 • Paweł Kondziołka
 • Szymon Legut
 • Aleksandra Malina
 • Agnieszka Musiolik
 • Anna Olma
 • Pola Pawuła
 • Sebastian Pikus
 • Zuzanna Polańczyk
 • Małgorzata Rusinowska
 • Zofia Ruszkowska
 • Olga Siemianowska
 • Klaudia Stanisławska
 • Kamila Szulc
 • Aleksandra Tkaczyk
 • Wojciech Trunk
 • Natasza Tyl
 • Maksymilian Wdowiarz-Bilski
 • Aleksandra Werber
 • Martyna Wita
 • Angelika Wdzienczny
 • Maria Zimoń
 • Anna Ziobro
 • Patrycja Zniszczoł
 • Jan Żukowski

Ilość prac, które wpłynęły na konkurs: 104

Szkoły biorące udział w konkursie:

 1. I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

 2. Gimnazjum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach

 3. Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek w Krakowie

 4. Liceum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu

 5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Rybniku

 6. Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Rybniku

 7. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

 8. Technikum TEB Edukacja w Rybniku

 9. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach

 10. Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach

 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku

 12. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Żorach

 13. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda" w Rybniku

 14. Zespół Szkół nr 5 w Rybniku

 15. Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

 16. Szkoła Podstawowa nr 5 w Czerwionce - Leszczynach

 17. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

 18. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku

 19. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku

 20. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku

 21. Szkoła Podstawowa nr 9 w Rybniku

 22. Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

 23. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 w Rybniku

 24. Zespół Szkół nr 2 w Rybniku

 25. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku

 26. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach

 27. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku (Liceum, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa)


Regulamin konkursu:

Adresat - konkurs kierowany jest do uczniów:
- Rybnika, powiatu rybnickiego
- Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
oraz szkół prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Polsce

Cele konkursu:
- uczczenie 100-lecia niepodległości Polski
- propagowanie uczuć patriotycznych
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez uczniów samodzielnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich
- tematem zdjęcia winno być to, co jego autorowi kojarzy się z naszą Ojczyzną; jakie obrazy nasuwają mu się gdy słyszy słowo: Polska

- możliwe formy pracy:

1. Osobiście wykonane ZDJĘCIE przyklejone do barwnego passe-partout (kartka formatu A4 twardszego papieru typu brystol w kolorach: białym, szarym lub czarnym) z odpowiednio dobranym podpisem zdjęcia. Podpisem może być samodzielnie nadany tytuł, złota myśl lub fragment poezji

2. CYKL od trzech do pięciu osobiście wykonanych ZDJĘĆ przyklejonych do barwnego passe-partout
(kartka formatu A3 twardszego papieru typu brystol w kolorach: białym, szarym lub czarnym) z odpowiednio dobranym podpisem. Podpisem może być samodzielnie nadany tytuł, złota myśl lub fragment poezji. Dobrze w całym cyklu zdjęć zachować jednakowy układ - wszystkie zdjęcia w pionie lub wszystkie zdjęcia w poziomie

- na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki oświatowej (szkoły lub Domu Kultury); można przeprowadzić eliminacje szkolne

- z tyłu pracy prosimy nakleić czytelnie wypełnioną metryczkę według podanego niżej wzoru. Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu

- jeżeli na fotografii widać od jednej do kilku osób autor zdjęcia lub jego opiekun powinien zadbać o zgodę na publikację wizerunku

Terminy:
- prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do poniedziałku, 8 października 2018 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "Kiedy POLSKA"
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac: listopada 2018 roku w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: 
http://www.bsip.miastorybnik.pl/gdy/POLSKA.htm
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania
- zapraszamy do współpracy plastyków, geografów, historyków, polonistów, bibliotekarzy oraz innych nauczycieli

Wzór metryczki (prosimy o bardzo CZYTELNE wypełnienie!):

Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

       

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.
Autor fotografii konkursowej (lub jego opiekun) potwierdza podpisem,
iż uzyskał zgodę osób fotografowanych na publikację ich wizerunku:

----------------------------------------------
data, podpis

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
11 lat
V kl. SP

Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

Anna NOWAK

anna.nowak@op.pl


Drobne uściślenie: Wielkość zdjęcia dostosowujemy do wielkości passe-partout (po prostu - biały, szary lub czarny brystol). Jeżeli chcemy dać jedno zdjęcie i krótki podpis - zdjęcie niewiele mniejsze od A4. Jeżeli podpis dłuższy - zdjęcie mniejsze.Jeżeli cykl zdjęć - to też w zależności, czy zdjęć 3,4 czy 5... Ostateczna, kompletna praca ma wyglądać estetycznie.  To nie jest konkurs TYLKO na zdjęcie. Inne pytania, wątpliwości: gabriela.bonk@gmail.com (koordynator konkursu w ZSU)


Organizator konkursu:
Zespół przedmiotów humanistycznych,
pod przewodnictwem mgr Doroty Bożętka
Praca nad regulaminem konkursu: mgr Dorota Bożętka, mgr Bogusława Kordas
Autor LOGO konkursu: mgr Joanna Kucharczak
Konferansjerka: mgr Franciszek Szweda
Przygotowanie utworów muzycznych: mgr Agnieszka Szweda
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza na dni otwarte w soboty, o 10.00:

 • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową - klasą pierwszą: 26 stycznia 2019
 • dla zainteresowanych Liceum: 27 kwietnia 2019

www.urszulanki.rybnik.pl

 


TNBSP Oddział w Rybniku: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com