logo konkursu - Joanna Kucharczak

Międzyszkolny konkurs na PLAKAT
Czytam, bo...

Do pobrania: afisz (jpg) ; afisz (pdf) ; logo (jpg) ; regulamin (word)


Pokaz slajdów z danymi laureatów konkursu

LISTA Uczestników konkursu, których wraz z Opiekunami zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród
we wtorek, 13 marca 2018 roku - godzina 12.30 w
Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22.
Na tej liście są Osoby, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy, oraz oddzielnie wymienieni Autorzy prac wyróżnionych lub nagrodzonych.
Poniżej
galeria nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac:


Wystawy pokonkursowe:


Odbrady Jury - 9.00 - poniedziałek, 19 lutego 2018

Skład JURY:

- Pani Katarzyna Gozdawa-Grajewska - bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku, Członek TNBSP o/Rybnik
- Pani Romana Stąsiek - nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II, Członek TNBSP o/Rybnik
- Pan Lech Pierchała - plastyk Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku


Ilość prac, które wpłynęły na nasz konkurs: 120

Szkoły biorące udział w konkursie:

Piece:

Rybnik:

Raszczyce:

Świerklany:

Wodzisław Śląski:

Zwonowice:

Żory:


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
we współpracy z Rybnickim Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich,
Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku
oraz
Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rybniku
organizuje:

Międzyszkolny konkurs na PLAKAT 
Czytam, bo...

Patronat medialny:
Portal
Rybnik.com.pl


Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów Rybnika, powiatu rybnickiego oraz całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cele konkursu:
- promocja czytelnictwa 
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez uczniów indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: PLAKAT wykonany dowolną techniką koniecznie formatu A3 (to typowy format bloku rysunkowego - 420 x 297 mm) ilustrujący temat konkursu

- na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki oświatowej (szkoły lub Domu Kultury); można przeprowadzić eliminacje szkolne

- prace należy podpisać na odwrocie symbolem - hasłem (składającym się łącznie z siedmiu liczb i liter, np.: 123abc4), a szczegółowe dane w sposób jednoznacznie identyfikujący autora prosimy włożyć do koperty oznaczonej tym samym symbolem. Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu;

Terminy:
- prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do wtorku, 13 lutego 2018 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem:
"Czytam, bo..."
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac przewidywane są na wtorek, 13 marca 2018 roku w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/czytam/bo.htm
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania
- zapraszamy do współpracy plastyków, polonistów, bibliotekarzy oraz innych nauczycieli

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

       

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku


Sponsorzy nagród:

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Księgarnia ORBITA
RYNEK 12 RYBNIK

  Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

    Wydział Promocji Urzędu Miasta Rybnika
    Starostwo Powiatowe w Rybniku
Referat Oświaty Promocji Kultury i Zdrowia

Organizator konkursu:
Zespół przedmiotów humanistycznych,
pod przewodnictwem mgr Doroty Bożętka
Praca nad regulaminem konkursu: mgr Dorota Bożętka
Autor LOGO konkursu: mgr Joanna Kucharczak
Konferansjerka: mgr Franciszek Szweda
Przygotowanie utworów muzycznych: mgr Agnieszka Szweda
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza na dni otwarte w soboty, o 10.00:

  • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową - klasą pierwszą: 17 lutego 2018
  • dla zainteresowanych Siódmą klasą Szkoły Podstawowej:  7 kwietnia 2018
  • dla zainteresowanych Liceum: w piątek, 13 kwietnia 2018

www.urszulanki.rybnik.pl

 


Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku: mgr Romana Piecha: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com